You are here

Elektrik aboneliği nasıl iptal edilir ?

dask-kasko-trafik

Elektrik aboneliğini iptal ettirmek için, satış şirketiyle yaptığınız sözleşmeyi sonlandırmalısınız. İptal işlemi tahliye olarak da adlandırılır.

İptal başvurusu nereye yapılır ?

Abonelik iptalini elektrik şirketinin müşteri merkezinden ya da internet sitesinden yapmak mümkündür. Elektrik şirketiniz online abonelik iptali hizmeti vermiyorsa müşteri merkezine şahsen başvurmalısınız. Başkası adına işlem yapmak için, noter onaylı vekaletname gerekir.

Abonelik iptali için gerekli belgeler

Elektrik şirketleri genellikle abonelik iptali için aşağıdaki bilgi ve belgeleri ister :

  • Nüfus cüzdanı
  • Abone ya da tesisat numarası
  • Banka hesabınızın IBAN numarası
  • Sayaçtan okunan son endeks (zorunlu değil)

İptal dilekçesinde neler olmalı?

Genelde elektrik şirketleri iptal işlemi için hazır dilekçe bulundurur; eğer dilekçeyi hazırlamanız gerekiyorsa aşağıdaki bilgileri eklediğinizi emin olun.

Dilekçe için gereken bilgiler
  • Aboneye ait: kimlik bilgisi ve TC kimlik no, adres ve iletişim bilgileri (cep telefonu ya da e-posta)
  • Kullanım yerine ait: adres, tesisat veya abone numarası, mülk sahibi bilgisi
  • İstenen enerji kesim tarihi
  • Güvence bedelinin hesabınıza iade edilmesi için IBAN numarası

Ne zaman başvurulur ?

Enerjinin kesilmesini istediğiniz tarihten en az bir hafta önce elektrik şirketine başvurmanızı öneririz.

Elektrik enerjisi ne zaman kesilir ?

Başvurunuzda ileri bir tarih talep etmezseniz en geç üç iş günü içinde enerji kesilir. Kesim tarihinde, bir görevli sayaçtaki son değerleri okur, kullanım yerindeki elektriği keserve ve son tüketimi faturalandırır.

HATIRLATMAElektrik aboneliğini kapattıktan sonra bankanızla iletişime geçerek otomatik ödeme talimatını iptal edin.

Güvence bedeli para iadesi nasıl alınır ?

Elektrik aboneliği sırasında ödenen güvence bedeli, sözleşme iptal edildiğinde iade edilir. Sözleşmenin sonlaması için, elektrik şirketine kalan tüm borçların ödenmiş olması gerekir. Güvence bedelinin iade tutarı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE (enflasyon) oranına göre güncellenir. Yönetmeliğe göre, sözleşme iptalinden en geç 5 iş günü sonra para iadesi yapılmalıdır. Banka IBAN numaranızı verirseniz, güvence bedeli iadesi hesabınıza havale de yapılabilir.