Doğalgaz Bağlatma ve İlk Abonelik İşlemleri

Taşındığınız binaya sizden önce doğal gaz bağlantısı yapılmamış mı? Doğal gaz ilk bağlantı başvurusunda ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu rehberde.

Üç adımda doğal gaz kullanmaya başlayın:

 1. Hat bağlantısı ve ilk doğal gaz aboneliği
 2. Doğal gaz iç tesisat projesi ve onayı
 3. Doğal gaz kullanım sözleşmesi

Hat ya da kutu talebinizin gerçekleşmesi için öncelikle abonelik sözleşmesi yapmalısınız.

Doğalgaz Sayacı

 Hat bağlantısı ve ilk doğal gaz aboneliği

Evinize yakın doğal gaz servis kutusu yoksa dağıtım şirketinin abone merkezine giderek hat çekilmesini ya da servis kutusu koyulmasını talep edebilirsiniz. Doğal gaz dağıtım şirketi tüketicinin talebi halinde, binayı dağıtım ağına bağlamakla yükümlüdür; bağlantının teknik ve ekonomik açıdan mümkün olması yeterlidir. Hat çekme işleri dağıtım şirketinin programına göre yapıldığından zaman alabilir. Dağıtım şirketi, başvuruyu en geç 15 gün içerisinde değerlendirmeli ve uygun bulmazsa gerekçesini bildirmelidir.

Abonelik başvurusunu kim yapabilir ?

Doğal gaz abonelik bağlantı başvurusu mülk sahibi, bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcileri tarafından doğal gaz dağıtım şirketine yapılır.

Gerekli evraklar nedir ?

 • Nüfus cüzdanı
 • Mülk sahibiyse, tapu ya da yapı ruhsatı fotokopisi
 • Kiracıysa, abone olabileceğine dair imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi
 • Daha önce binanızda abonelik yapılmışsa, binanın tesisat numarası

Doğalgaz İlk Bağlanırken

Abone bağlantı ücreti ne kadar ?

Abonelik başvurusu uygun bulunursa, bir kereye mahsus ve iade edilmemek üzere abone bağlantı bedeli ödenmelidir. Bu ücret, sayaç ve bağlantı maliyetlerini kapsar. Doğal gaz bağlantı başvurusu sırasında sayaç için ayrı bedel ödenmez. Abone bağlantı ücreti evin brüt alanına göre değişir. Bu bedel hesaplanırken bağımsız bölüm sayısı (BBS) denilen bir birimden faydalanılır.

BBS HesabıBağlantı ücreti hesaplanırken ilk 200 m2 için 1 BBS; sonraki her 100 m2 'ye kadarki ek alan için 1 BSS daha alınır. Örneğin alanı 270 m2 olan bir evin BBS hesabı aşağıdaki gibidir:
270 = 200 + 70 = 1 + 1 = 2 BBS

Aşağıdaki tabloda konut ve ısınma amaçlı yerler için, abone bağlantı ücretlerine iki örnek bulabilirsiniz:

Doğal gaz bağlantı ücreti hesaplama 2019
Evin Brüt Alanı 200 m2'ye kadar Örnek : 270 m2
Bağlantı Bedeli 594 TL 594 TL (ilk 200 m2)
516 TL (sonraki her 100 m2 için)
KDV (%18) 106,92 TL 199,8 TL
Damga Vergisi (%1,896) 11,26 TL 21,05 TL
Toplam 712,18 TL 1330,85 TL

2019 Ocak ayından itibaren geçerli EPDK tarifesi baz alınarak hazırlanmıştır.

 Doğal gaz iç tesisat projesi ve onayı

İç tesisatınız yoksa

Abone oldunuz ama binanızda doğal gaz kullanımına uygun tesisat yoksa aşağıdaki adımları izleyin:

 • Dağıtım şirketinin yetki verdiği tesisat firmalarından birine başvurun. Sertifikalı tesisatçı firmaları dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz.
 • Yetkili firma binanıza uygun doğal gaz iç tesisat projesini çizer.
 • Sertifikalı firma projenize dağıtım şirketinden onay aldıktan sonra iç tesisatınız döşenir.
 • Tesisat döşendikten sonra aşağıdaki adımlar izlenir.

Dağıtım şirketinden onaylı iç tesisatınız varsa

Daha önce hiç doğal gaz kullanımı yapılmamış evinizde uygun iç tesisat mevcutsa aşağıdaki adımları izleyin:

 • Dağıtım şirketinin müşteri merkezine giderek doğal gaz kullanım sözleşmesi yapın ve güvence bedelini yatırın. Bir sonraki başlıkta kullanım sözleşmesi ile ilgili detayları bulabilirsiniz.
 • Tesisat projenizi çizen firma ile iletişime geçin.
 • Tesisat firması dağıtım şirketinden gaz açma randevusu alır ve tesisatınızı kullanım için onaylatır. Sayacınız bağlanır ve gaz verilir.

 Doğal gaz kullanım sözleşmesi

Abonelik sözleşmesinden sonra doğal gaz kullanmak için, kullanım sözleşmesi yapmalısınız. İç tesisatınız varsa bu sözleşmeyi abonelik bağlantı sözleşmesiyle beraber yapabilirsiniz.

Gerekli Evraklar

 • Nüfus cüzdanı
 • Tesisat numarası
 • Tapu ya da kira kontratı fotokopisi
 • TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı

Konut harici yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıdakilere ek olarak,

 • Vergi levhası fotokopisi veya internet çıktısı
 • Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi
 • Kaşe

Doğal gaz güvence bedeli ne kadar ?

Doğal gaz dağıtım şirketi, mekanik sayaca sahip tüm tüketicilerden kullanım sözleşmesi sırasında güvence bedeli (depozito) alır. Güvence bedeli, dağıtım şirketine göre değişmez; tüm Türkiye'de EPDK'nın belirlediği ücretler uygulanır. Güvence bedeli tutarı doğal gazın kullanım amacı ve tüketim elemanlarının sayısına göre değişir. Abonelik sözleşmenizi iptal ettiğinizde enflasyona göre güncellenerek iade edilir.

Doğal Gaz Güvence Bedelleri 2019 (Damga Vergisi Hariç)
Tüketim Elemanı Güvence Bedeli
Kombi 510 TL
Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına) 455 TL
Soba 455 TL
Ocak 27 TL
Şofben (Sıcak su)

55 TL

Dağıtım şirketi, aboneden alacaklarını garantilemek için, sözleşme sırasında depozito; yani güvence bedeli alır.