Elektrik abonelik açtırma işlemleri

Taşındığınız evde elektrik faturasını kendi adınıza almanız yönetmeliğe göre zorunludur. Elektrik enerjisini açtırmak ve satış sözleşmesi yapmak için bir elektrik tedarikçisine başvurun.

Adımlar

Abonelik başvurusu nereye yapılır ?

Taşındığınız evde sizden önce elektrik kullanılmışsa kendi adınıza sözleşme yapmak için bir elektrik satış şirketine başvurmalısınız. Piyasadaki değişim sonucunda; artık dağıtımdan değil, satış şirketinden elektrik alıyorsunuz. Elektrik aboneliğii üzerine almak isteyen tüketici, bölgesinde görevli elektrik şirketinin müşteri merkezine gitmelidir.

Sizden önceki abone adına gelen faturaları ödemeye devam ettiğiniz tespit edilirse usülsüz kullanım cezası alırsınız. Müşteri hizmetleri yönetmeliğine göre, ev sahibi veya kiracı farkı olmaksızın, kullanıcının faturayı kendi adına yapması zorunludur.

Kullanıma başlamak kaç gün sürer ?

Elektrik, siz sözleşmeyi imzaladıktan sonra, imar alanı içinde iki gün , dışında en geç beş iş günü içinde kullanıma açılır.

Mesken aboneliği için gerekli belgeler

 • Nüfus cüzdanı
 • Kullanım yerinde enerji kesik değilse mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi vb.)
 • Varsa kullanım yerine ait abone veya tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kiracılar için,
  • Mülk sahibinin adı ve soyadı
  • Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgileri
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
 • Varsa banka hesabınıza ait IBAN

Elektrik aboneliğinde DASK nasıl yapılır?

Evinizin DASK zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni elektrik sözleşmesi için ibraz edilmesi gerekir. Evinize ait poliçeyi görüntülemek için, DASK poliçe sorgulama uygulamasını kullanın.

Zorunlu deprem sigortasını kiracı yapabilir mi ?

Evet, kiracının bu durumda, mülk sahibinin T.C. kimlik numarasını poliçede belirtmesi gerekir. DASK poliçesinde, kiracı “sigorta ettiren”, mülk sahibi ise “sigortalı” olarak yer alır. Kiracı, ödediği sigorta primini, mülk sahibinden tahsil edilebilir ya da kiradan düşmesini isteyebilir.

Ticarethane elektrik aboneliği

İş yeriniz için elektrik abonelik başvurusu yapacaksanız tedarikçiye aşağıdaki evrakları götürmelisiniz: 

 • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı
 • Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri
 • Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı
 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kullanım yerinin enerjisi kesilmemişse mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi veya protokol)
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi (sadece mesken olarak kullanılan binalardaki ticarethaneler için geçerlidir.)
 • Varsa IBAN numarası

Elektrik açtırma ücreti nedir?

Elektrik aboneliğini açtırmak için güvence bedeli ve diğer bedellerden oluşan ücreti peşin olarak ödemeniz gereklidir. Türkiye'deki tüm görevli elektrik şirketleri EPDK'nın belirlediği tutarda güvence bedeli uygular.

Elektrik güvence bedeli (depozito) ne kadar?

Güvence bedeli, elektrik satış şirketinin alacaklarını garanti altında almak için aldığı bir depozitodur. Elektrik aboneliğini sonlandırdığınızda size geri iade edilir.Aşağıda   yılı için mesken elektrik açtırma bedellerini bulabilirsiniz.

Mesken elektrik aboneliği açtırma bedelleri
Bedelin Adı Mesken Ticarethane
Güvence Bedeli*     Delete
Kesme-Bağlama Bedeli İşlem başına  
Damga Vergisi Güvence bedelinin binde 9,48'i
Dosya Bedeli Elektrik şirketin göre değişir.

*Güvence bedeli en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır.

Elektrik abonelik ücreti hakkında daha fazla bilgi alın.

Eski elektrik abonelik sözleşmesini iptal etme

Yeni evinize taşınırken eski elektrik tedarikçinize aboneliği sonlandırmak için başvurmalısınız. Bazı elektrik şirketleri iptal başvurusunu online ya da telefonda yapma olanağı sunarken bazıları müşteri merkezinde yapıyor. Elektrik aboneliğini iptal etmek için başvurunuzda sonladırma tarihini belirtmeniz gerekir. Tarih belirtmezseniz, dağıtım şirketi elektrik enerjisini en geç üç iş günü içinde keser. Kapatma işlemi için, bir görevli kullanım yerine gider ve sayaçtan son değerleri okuyarak enerjiyi keser. Abonelik iptalinin tamamlanması için tüketici, satış şirketine kalan borcunu ödemelidir.

Güvence bedeli (depozito) iadesi nasıl alınır ?

Elektrik sözleşmesi sırasında yatırılan güvence bedeli, abonelik kapatma işleminden sonra tüketiciye iade edilir. Güvence bedeli, TÜİK'in açıkladığı enflasyona oranına göre (TÜFE) güncellenir ve en geç beş iş günü içerisinde nakit olarak ya da hesabınıza iade edilir. Önceki aboneliğinizden aldığınız güvence bedelini yeni abonelik başvurusunda kullanabilirsiniz.

Doğal gaz abonelik açtırma