You are here

Fatura son ödeme tarihinden kaç gün sonra elektrik kesilir ?

Elektrik fatura borcunu son ödeme tarihine kadar ödemezseniz gecikme faizi işler ve enerjiniz kesilebilir. Bu yazıda son ödeme zamanından ne kadar sonra kesme işlemi yapıldığını öğrenebilirsiniz.

8 Mayıs 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğinin son haline göre hazırlanmıştır.

Fatura borcunu ödemedim. Elektrik ne zaman kesilir ?

Son ödeme tarihini geçirdiğinizde elektrik şirketinin yazılı olarak ikinci kez ödeme bildirimi yapması gerekir. Örneğin, bazı elektrik şirketleri bildirimi kısa mesaj yoluyla yapar. İkinci bildirimden sonra, en az beş iş günü içinde ödeme yapılmazsa elektrik enerjisi kesilir. Enerji kesildiğinde kesme ihbarnamesi bırakılır. Bu bildirimde, kesme tarihi, saati ve sayaçtaki son endeks mutlaka belirtilir.

Elektrik borcu zamanında ödenmezse nasıl tahsil edileceğine dair maddeler elektrik şirketiyle yaptığınız sözleşmede bulunur.

Fatura gecikme faizi ne kadar ?

Elektrik şirketi, gecikme zammını son ödeme tarihinden itibaren günlük olarak uygular. Gecikme faiz oranını elektrik şirketi belirler ve bu oran yönetmelikte belirtilen üst sınırı geçemez.

Elektrik gecikme zammı hesaplama

Faiz oranı, elektrik şirketine göre değişir. Son ödeme tarihinden sonraki her gün gecikme faizi işler. (dönemin faiz oranı / 30 = günlük faiz)

Açma kapama bedeli ne kadar ?

Açma kapama bedeli, enerji kesme ya da bağlama işlemlerinden yalnızca birinde uygulanır. Bedel, enerjisi bağlanan tüketicinin bir sonraki faturasına yansıtılır. Elektriği fiili olarak kesilmemiş bir kullanım yeri için, açma kapama bedeli alınamaz.

Açma kapama ücreti mesken ve ticarethane aboneleri için, işlem başına 20,70 TL, sanayi aboneleri için 105,30 TL'dir.

Fatura ödendikten sonra ne zaman açılır ?

Borçtan dolayı elektriğiniz kesildiyse biriken borcunuzu gecikme zammıyla beraber peşin olarak ödeyerek ya da elektrik şirketinin belirleyeceği plana göre ödemeyi taahhüt ederek yeniden enerji verilmesini talep edebilirsiniz. Elektrik şirketine başvurduktan sonra, yerleşim alanı içinde en geç iki gün, dışında en geç üç gün içinde açılır. Elektrik bağlama bildiriminde tarih, saat ve son endeks mutlaka belirtilir.

Elektrik faturasına itiraz edilirse

Elektrik faturasına itiraz edecek bile olsanız borcunuzu son ödeme tarihinden önce yatırmalısınız. İtiraz ettiğiniz borcu zamanında ödenmezseniz gecikme faizi işler. Eğer ödemekte güçlük çekiyorsanız bir önceki fatura tutarı kadar ödeme yapmanız kabul edilebilir; bunun için sözkonusu dönem borcunun bir önceki faturaya göre %30 daha fazla olması yeterlidir.