Elektrik bağlantısı ve ilk abonelik işlemleri nasıl yapılır ?

Yeni binaların elektrik dağıtım sistemine bağlantısı genellikle inşaat sonrası yetkililerden tarafından yapılır. Eğer binanıza elektrik bağlanmamışsa aşağıdaki adımları izleyerek ilk abonelik işlemini yapabilirsiniz.

Kim başvuru yapabilir ?

Mülk sahibi ya da mülk kiraya verilmişse kiracı, yeni bir bina ya da kullanım yerini elektrik şebekesine bağlatmak için, dağıtım şirketine şahsen başvurur. Başkası adına abonelik yapılacaksa noter onaylı vekaletname gerekir. Başvuru değerlendirilp kabul edildiğinde, dağıtım bağlantı anlaşması yapılır ve bağlantı ücreti ödenir.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİBölgenizde görevli dağıtım şirketi ve iletişim bilgilerini bulun.

 • Yeni binaya elektrik bağlatmak için gerekli belgeler:
 • Onaylı elektrik projesi / formül proje numarası
 • İskân raporu (yapı kullanım izni)
 • Mülkiyet belgesi (tapu ya da kira kontratı, ikametgâh vb.)
 • Resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
 • Kiracıların,
  • Mülk sahibinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası
  • Mülk sahibi bir şirketse Vergi No, ad ve ünvan bilgileri beyan edilir
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi. Daha fazla bilgi için DASK poliçe sorgulaması

Ticarethaneler için yukarıdaki belgelere ek olarak:

 • Yetkilinin resmi kimliği
 • Vergi numarası, ticaret sicil numarası
 • Yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

 Elektrik İlk Bağlantı

Elektrik dağıtım bağlantı anlaşması

Kişi ya da kurumun, dağıtım sistemine bağlantı talebini, elektrik dağıtım firmasının ilgili mevzuat ve hükümler çerçevesinde karşılanması gerekir. Başvuru sahibi ile dağıtım şirketi arasında, yeni bir tesis veya hanedeki elektrik kullanımına yönelik dağıtım bağlantı anlaşılması yapılır. Bu anlaşma, zaman zaman perakende satış sözleşmesi ile karıştırılsa da bir farklı sözleşmedir. Bir başka deyişle, dağıtım bağlantı anlaşması yapmadan perakende satış sözleşmesi yapmak mümkün değildir.

Elektrik bağlatma başvurusunun değerlendirilmesi

Bağlantı başvurusu, dağıtım firması tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sırasında firma, mesken çevresindeki dağıtım sisteminde genişleme ya da yeni yatırım yapılması konusunda inceleme yapar. Eğer mevcut sistem bağlantı için uygun bulunursa firma ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır. Anlaşmada yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması geçerlidir. Kullanıcı değişikliği durumunda tekrar bağlantı anlaşması yapılmaz.

Dağıtım şirketleri tarafından, başvurunun anlaşmaya dönüşmesini takip eden 90 gün içerisinde perakende satış sözleşmesi yapılmazsa enerji verme şartları yeniden değerlendirilir ve büyük oranda süreç en baştan işletilir. Dağıtım bağlantısı yapıldıktan sonra, enerji kullanımına başlamak için, bir tedarikçiyle elektrik satış sözleşmesi yapmak gerekir. Sözleşmesinin geçerli olması için, depozito işlevi gören güvence bedeli ve diğer bedeller yatırılmalıdır. Abonelik güvence bedelleri de EPDK tarafından belirlenir.

Elektrik ilk bağlantı bedeli

Elektrik dağıtım bağlantı bedeli, enerji bağlanması için gerekli işlemler karşılığında görevli dağıtım şirketine ödenir. Bağlantı ücretini, EPDK senelik olarak günceller. Bedel, bağlantı yapılacak yerdeki kurulu güce göre belirlenir. Kurulu güç ise, kullanım yerinin alanı, priz ve lamba sayısına göre elektrik projesinde belirlenir. Haneler için kurulu güç, çoğunlukla 9 kW altında olduğu için; bağlantı ücreti 81,2 TL olur. Esnaf, ticarethane ve sanayi kuruluşlarının bağlantı gücü, faaliyetlerine göre büyük farklılıklar gösterebilir.

Kurulu Güç (Alçak Gerilim) Bağlantı Ücreti
0-15 kW 81,2​ TL
15-100 kW 185,6 TL
100 kW ve üzeri 235,9 TL