AB raporunda Türkiye'ye övgü

Güncelleme tarihi
min reading

Avrupa Birliği 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu'nda sağlanan ekonomik büyümenin seviyesi ve kamu borçlarının sürdürülebilir bir aşamaya gelmesi nedeniyle, Türkiye'nin iyi derecede çalışan bir piyasa ekonomisi olarka değerlendirilebileceği belirtildi. 

İlerleme Raporu'nda ayrıca Türkiye'de eğitim oranı artışı ve enerji sektörü serbestleşmesinin ülkeyi ileri götürdüğü ve benzer reformları mal, hizmet ve işçi piyasalarında da yapılmasına hız verilmesi gerektiği belirtildi. 

Türkiye piyasasının AB piyasaları ile mücadele kapasitesine sahip olmak için iyi hazırlandığına dikkat çekilen raporda, kamu ihalelerinde ve kamu desteklemelerinde şeffaflığın sağlanması için daha çok uğraşılması gerektiği söylendi. 

Türkiye, şirket hukukunda, finansal hizmetlerde, ulaştırma ağlarında, bilimde ve araştırmada oldukça gelişmiş durumda. Ayrıca, Türkiye, malların serbest dolaşımı, fikri mülkiyet kanunu, firma ve sanayi politikaları, Gümrük Birliği ve dış ilişkiler alanlarında iyi seviyede hazırlandı.

 

Kaynak: AA