EMO, Enerji Bakanlığı'na dava açtı

Güncelleme tarihi
min reading

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "bakan oluru"na dayanan Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu ve Proje Uzmanlığı Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi (PUSEM) kurulmasına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tepki gösterdi.

EMO yaptığı yazıl açıklamayla, 28 Ağustos 2015 tarihli kararla Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu ve 21 Ekim 2015 tarihli kararla Proje Uzmanlığı Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi (PUSEM) oluşturulmasının mühendislerin sertifika almayınca mağdur olacağını belirtti ve bu kararları yargıya taşıdığını duyurdu. 

EMO, olmayan yetki devirleri içeren ve idari yapıyı altüst eden bu kararlara karşı.; Anayasa ve yasalara aykırı işlem hakkında 'idarenin savunması alınıncaya kadar" yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay`a iptal başvurusunda bulunulduğunu belirtti.

"Bu yetkilendirme işlemi Anayasanın 6. Maddesinde yer verilmiş hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağı ve 123. Maddesindeki idarenin yasallığı kuralı çerçevesinde hukuka açık aykırılık taşımaktadır"

GEREKÇE: TASLAK YÖNETMELİK

Bu tip kurulların ancak yasayla oluşturulabileceği hükmünü hatırlatan EMO, ayrıca bakanlığın da bu tür eğitim vermek için yetkili olmadığını da velirtti. İdari yapıya aykırı bulunan karar, kamu idaresinde büyük bir karar yaratır denilen dilekçede PUSEM'in kuruluş gerekçesi olarka sunulan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği'nin de henüz bir taslak olduğu ve bu taslak yönetmeliğe karşı da EMO'nun yargıya gittiği belirtildi.

ACİL KARAR BEKLENİYOR

Eğitim vermek için başvuran meslek kuruluşlarına ve üniversitelere Bakanlık tarafından izin verilmediği ve EMO'nun başvurusunun da cevapsız bırakılarak reddedilmesi sebebiyle ayrı bir dava açacağı da vurgulanan dilekçede ayrıca durumun aciliyeti vurgulandı.

Dava konusu işlemle oluşturulan Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu gibi hukuk dışında oluşturulmuş organlar kamu kaynaklarını kullanmakta, usulsüz bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Bu nedenlerle mahkemenizce idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini, tebligatın memur eliyle yapılarak kısa bir savunma süresi verilerek işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi isteminde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

 

Kaynak: CHA