Elektrik Aboneliği: Elektrik Bağlantısı, Sözleşme, Gerekli Evraklar, Ücretler, Abonelik İptali ve Ek Bilgiler

Güncelleme tarihi
min reading

Yeni bir eve veya iş yerine taşınırken yaptığımız ilk işlemlerden biri elektrik aboneliğini başlatmak oluyor. Eğer elektrik hattı mevcut ise bölgede görevli olan tedarikçi ile sözleşme yaparak elektik kullanımına başlanabilir. Elektrik hattının bağlanma süreci ise dağıtım şirketi ile yapılan bir ön süreçtir. Bu yazımızda, elektrik bağlantısından başlayarak elektrik aboneliğinin başlangıcı ve sonlandırılması ile ilgili işlemler, evraklar, ücretler gibi pek çok faydalı bilgiyi, yönetmeliklerden de yararlanarak derlemeye çalıştık.


Elektrik aboneliği

İlk defa elektrik kullanılacak yerler için: Elektrik hat bağlantısı

Elektrik kullanmak için öncelikle kullanım yerinin şebekeye bağlı olması gerekmektedir. Elektrik şebekesine henüz bağlanmamış olan yeni binalar için elektrik bağlantı başvurusu yapılması gerekir. Buna ek olarak elektrik kullanım kapasitesinin arttırılacağı veya abone grubunun değiştirilmesi gereken durumlarda da bağlantının yenilenmesi için yine bir bağlantı başvuru süreci gerekmektedir.

 • İlk defa elektrik şebekesine bağlantı yapılacaksa:
 • Kullanım yerinin sahibi veya kiracı şahsen başvuru yapabilir. (Temsilcilerin başvurabilmesi için vekaletname gerekmektedir.
 • Bağlantı işlemleri için elektrik dağıtım şirketine başvurulmalıdır.

Elektrik kullanımı yapılacak yer henüz elektrik şebekesine bağlı değilse öncelikle bağlantı için dağıtım şirketine başvurulması gerekir. Elektrik dağıtım şirketi teknik imkanlar el verdiği durumda başvuruda bulunan kişinin talebi doğrultusunda kullanım yerini şebekeye bağlamakla yükümlüdür. Şirket, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslara göre başvuruyu inceler ve bağlantı başvurusu hakkındaki görüşünü başvuru tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde gerekçe göstererek yazılı şekilde bildirir.

Elektrik ile ilgili işlemlerde yetkili iki tür şirket vardır. Peki siz hangi işlem için hangisine başvurmalısınız? Elektrik kullanmaya başlamak için bağlantıyı da kapsayan teknik konularda dağıtım şirketlerine başvurulur. Elektrik tedarik ve satışı ise abonelik çerçevesinde yapılır ve abonelik ile ilgili işlemler perakende satış şirketleri (elektrik tedarikçileri) ile sağlanmaktadır. Abonelik başlatma aşamasında bölgede görevli olan tedarikçi şirkete başvuracaksınız. Yazının devamında abonelik işlemleri için bu bilgiyi aklınızda bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Elektrik dağıtım şirketleri ve tedarik şirketleri arasındaki farklar ve bu şirketlerin görevleri için tıklayınız.

Bölgenizde görevli dağıtım şirketini öğrenmek için tıklayarak listeye göz atabilir ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Şebeke bağlantısı yapılmasının yanında evde veya iş yerinde elektrik tesisatının da tamamlanmış ve kullanıma uygun olması gereklidir. Bu işlemler dağıtım şirketinden onaylı elektrik tesisatı projesi çerçevesinde yetkili firmalar tarafından yapılır. Teknik şartların tümüyle uygun olması durumunda bağlantı sözleşmesi yapılabilir. Bu aşamayı tamamlamak için gerekli evrakların da dağıtım şirketine ulaştırılması ve EPDK tarafından belirlenen bağlantı ücretinin ödenmesi gerekecektir.

Binaya ilk kez elektrik bağlantısı yapılıyorsa gerekli evraklar nelerdir?

Elektrik kullanımı yapılacak yerin şebekeye bağlanması ve abonelik yapılarak enerji kullanımına başlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin dağıtım şirketine sunulması gerekir.

 • Yeni binaya elektrik bağlatmak için gerekli belgeler:
 • Onaylı elektrik projesi / formül proje numarası
 • İskân raporu (yapı kullanım izni)
 • Mülkiyet belgesi (tapu ya da kira kontratı, ikametgâh vb.)
 • Resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
 • Başvuran kiracı ise ek olarak,
  • Mülk sahibinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası
  • Mülk sahibi bir şirketse Vergi No, ad ve ünvan beyan edilmelidir.
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi: Poliçe sorgulaması yapmak için tıklayınız.
 • İş yerleri için yukarıdaki belgelere ek olarak:
 • Yetkilinin resmi kimliği
 • Vergi numarası, ticaret sicil numarası
 • Yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

Elektrik bağlantı sözleşmesi nasıl yapılır?

Elektrik bağlantısının yapılabilmesi için başvuru sahibi ve elektrik dağıtım şirketi arasında bağlantı sözleşmesi yapılmalı ve EPDK tarafından belirlenen esaslara uygun şekilde bağlantı ücreti ödenmelidir. Bu ücret bir defaya mahsus olarak ödenir ve işlemler başladıktan sonra iade edilmez. Sözleşme işlemi tamamlanmamış bağlantı kullanıma açılmayacaktır. Bağlantı sözleşmesi, abonelik sözleşmesi ile karıştırılmamalıdır. Bağlantı sözleşmesi olmadan abonelik için bir sonraki adıma geçilemeyeceğinden abonelik sözleşmesi yapılamaz.

Bağlantının tamamlanması için bağlantı anlaşmasından sonra perakende satış sözleşmesinin (abonelik sözleşmesinin) yapılması gerekmektedir. 90 gün içinde abonelik yapılmayan kullanım yerlerinde bağlantı kesilir ve süreci en baştan başlaması gerekir.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde bağlantının tamamlanması ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcının tüketici olması halinde dağıtım sistemine bağlantının yapılabilmesi için, tüketicinin tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma yaptığının dağıtım şirketine tevsik edilmesi gereklidir."

Elektrik bağlantı ücreti ne kadar ve neye göre belirlenir?

Elektrik bağlantı ücreti kurulu güce göre belirlenir. Kurulu güç, sözleşme gücü adıyla da geçer ve faturalarda belirtilir. Bağlantı bedeli her yıl EPDK tarafından düzenlenerek duyurulur. Bağlantı sözleşmesinin tamamlanması için belirtilen bağlantı bedeli ödenmelidir.

Kurulu güç nedir? Sözleşme gücü olarak da karşımıza çıkan kurulu güç, sistemin tek bir anda kullanabileceği en yüksek elektrik gücünü ifade eder. Kurulu güç, kullanım yerindeki lamba ve priz sayısı ile alana göre belirlenir ve elektrik projesinde belirtilir. Meskenler için kurulu güç en az 5 kW olarak alınır, bu seviyeden daha düşük sözleşme gücü bulunmaz. Ticarethanelerde ihtiyaca göre 9 kW civarında sözleşme gücü ile bağlantı yapılır.

Aşağıdaki tabloda kurulu güce göre elektrik bağlantı ücretlerini bulabilirsiniz:

Kurulu Güç (Alçak Gerilim) Bağlantı Ücreti
Yer altı kaboları için TL/metre Havai Kablolar için TL/metre
0-15 kW 59,89 27,84
15-50 kW 81,06 47,25
50-100 kW 110,69 58,86
100 kW ve üzeri 110,69 + (İlave her metre x 0,6) -
Orta Gerilim Bağlantı Bedelleri 282,98 75,65

2021 yılı için geçerli EPDK fiyatlarına göre hazırlanmıştır.

Elektrik bağlantı başvurusunun onaylanma süreci

Elektrik bağlantısının yapılabilmesi için başvurunun onaylanması, sözleşme yapılması ve teknik eksikliklerin tamamlanması gerekir. Bu aşamalar geçildikten sonra elektrik hattı aktif hale getirilebilir ve enerji sağlanmaya başlanır.

Dağıtım şirketi, başvuruların onay sürecinde dağıtım sisteminin mevcut durumunda genişlemeye yönelik yatırımların veya yeni yatırımların gerekliliğini değerlendirerek karara varır. Olumlu, olumsuz veya uygulanması ek süre gerektiren durumlar yasal süreler içinde başvuru sahibine gerekçeleri ile bildirilir. Mevcut sistem bağlantı için uygun bulunduğu durumda bağlantı anlaşması yapılabilir. Süreç ile ilgili ayrıntıları Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde bulabilirsiniz.

Bağlantı anlaşması yaptıktan sonra bölgedeki görevli elektrik tedarikçisine abonelik başvurusunda bulunmalısınız. Enerji kullanımı için abonelik sözleşmesi yapma şartı vardır. 90 gün içinde abonelik yapılmayan bağlantı yerinde bağlantı süreci tamamlanamayacak ve büyük ölçüde başa dönecektir.

"Bağlantı anlaşmasının imzalanmasını takiben ve anlaşmada yer alan süre içerisinde gerekli bağlantı varlıkları tesis edilir. Gerekli bağlantı varlıklarının tesisinin tamamlandığı tarihten itibaren; imar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde, imar yerleşim alanı dışında beş iş günü içerisinde (...) kullanıcının dağıtım sistemine bağlantısı gerçekleştirilir."

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği

Elektrik kullanmak için yapmanız gereken: Elektrik aboneliği açtırma veya üzerine alma

Elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra bağlantının tamamlanabilmesi için aboneliğin başlatılmasının zorunlu olduğundan bahsetmiştik. Bağlantı işlemlerini tamamladıysanız veya halihazırda elektik hattı olan bir yerde kullanım yapmaya başlayacaksanız kendi adınıza abonelik açtırmanız gerekmektedir.

 • Elektrik abonesi olurken dikkat edilmesi gerekenler:
 • Abonelik, enerjiyi kullanacak kişi adına olmalıdır. Başkası adına elektrik kullanımı yapmak usulsüz kullanım sayılır ve cezası vardır. Bu sebeple mülk sahibi ya da kiracı (veya bu kişilerin yetkili temsilcileri) şahsen başvuru yapmalıdır.
 • Bir kullanım yerinde ilk defa abone olacak kişiler bölgede görevli elektrik tedarikçisine başvurmalıdırlar.

Görevli elektrik tedarikçilerinin listesi ve görevli oldukları illere BURADAN ulaşabilirsiniz.

Elektrik aboneliği yapmak için gerekli belgeler nelerdir?

Elektrik aboneliğinizi başlatmak için tedarikçi şirkete gerekli belgeleri ve bilgileri sunmanız gerekir.

 • Eviniz için elektrik abonesi oluyorsanız:
 • Nüfus cüzdanı
 • Tapu veya kira sözleşmesi (veya geçerli bir belge ile kullanıcının siz olduğunuzu belgelemeniz gerekir.)/li>
 • Varsa kullanım yerine ait abone veya tesisat numarası: Eski bir faturada bulabilirsiniz, işlemleri hızlandırmanızı sağlar.
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
 • Varsa banka hesabınıza ait IBAN
 • Kiracılar için ek olarak,
  • Mülk sahibinin adı ve soyadı
  • Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgileri
 • İş yeriniz için elektrik abonesi oluyorsanız:
 • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı
 • Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri
 • Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı
 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası: Eski bir faturada bulunabilir. İşlemleri hızlandırması açısından bilmeniz faydalı olacaktır.
 • Tapu, kira sözleşmesi veya protokol
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi: Sadece mesken olarak kullanılan binalardaki iş yerleri için istenmektedir.
 • Varsa abone olacak kişiye ya da kuruma ait IBAN numarası

Elektrik abonelik sözleşmesi nasıl yapılır?

Elektrik aboneliğini tamamlamak için abonelik sözleşmesi (kullanım sözleşmesi) imzalanır. Abonelik sözleşmesinin ardından güvence bedelinin yatırılması ile abonelik tamamlanır. Abonelik, elektrik enerjisini fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri tarafından yapılmalıdır. Başkası adına enerji kullanımı usulsüz kullanımdır ve cezası bulunmaktadır.

Elektrik abonesinin vefatı halinde ne yapılır?

Elektrik abonesinin vefatı halinde sözleşmesi de sona ermiş olur. Kalan borçlar ölen kişinin resmi mirasçılarına devredilir. Kullanım yerinde elektrik kullanmaya devam etmek için en doğru ve yasal olan yol, mirasçılar tarafından ölüm belgesi ile durumun tedarikçi şirkete bildirilmesi ve kullanım yerinde ikamet eden kişinin yeni abonelik açtırarak kendi adına elektrik kullanımına devam etmesidir.

Genelde kullanıcılar faturaları düzenli olarak ödedikçe vefat eden kişinin adıyla elektrik kullanımı yapmaya devam etmenin sorun olmayacağını düşünse de yönetmeliklere göre başkasının adına elektrik kullanımı usulsüz kullanımdır. Vefat eden bir abonenin yakını olarak kullanım yerinde elektrik kullanmaya devam ediyorsanız aboneliğinizi üzerinize almanızı tavsiye ederiz. Aboneliğin devri için veraset ilamı ile birlikte abonelik için gerekli belgeleri ibraz etmeniz gerekecektir.

"Tüketicinin, (...) kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi (...)hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Önceki abone aboneliğini iptal ettirmemiş, ne yapmalıyım? Kendi adınıza elektrik aboneliği yapmak için kapatılmamış olan eski aboneliği iptal etmek istiyorsanız abonelik başvurusunda gerekli olan bilgi ve belgelerle birlikte tedarikçiye başvurmanız yeterlidir. Siz abone olunca eski elektrik aboneliği de otomatik olarak iptal olur.

Elektrik aboneliği için gerekli ücret ne kadar?

Elektrik güvence bedeli

Elektrik aboneliği yaptırırken ödemeniz gereken ana ücret güvence bedelidir. Elektrik aboneliğinde güvence bedeli her yıl EPDK tarafından belirlenir. Bu bedelin tutarını belirleyen unsur sözleşme gücü, yani kurulu güçtür. Abone grubuna göre kW başına birim bedel belirlenmiştir ve sizin sözleşme gücünüz kaç kW ise abone grubunuzun birim bedeliyle çarparak ödeyeceğiniz güvence bedelini bulabilirsiniz.

Bu bedel, abonelik başında abonenin ileride borcu olmasına karşılık teminat olarak alınır ve abonelik sonlandırılırken eğer borç yoksa güncellenerek iade edilir.

2021 yılı için farklı abone gruplarının kW başına belirlenen elektrik güvence bedellerini aşağıda belirttik:

Epdk 2021 elektrik güvence bedelleri
Abone Grubu Güvence birim bedeli
Mesken 33 TL/kW
Ticarethane ve Sanayi 93,7 TL/kW
Tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer 44,5 TL/kW
Güvence bedeline taksit yapılıyor mu?

Evet! Bu imkan yönetmeliklerde tüketiciye sunulmaktadır. Güvence bedelinin ödeme şekline yönelik yönetmelikte yer alan ifadeler şöyledir:

"Güvence bedeli, nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu olarak verilebilir. Ancak, mesken tüketici grubundaki tüketiciler güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit olarak verir.

Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Ancak tüketicinin talebi halinde, güvence bedeli iki eşit taksitte tahsil edilir. Bu durumda görevli tedarik şirketi tarafından kabul edilmesi halinde, güvence bedelinin ilk taksiti de faturaya yansıtılmak suretiyle tahsil edilebilir. Görevli tedarik şirketi, bu fıkra kapsamında taksit talebinin olup olmadığını tüketiciye sormakla yükümlüdür."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Güvence bedeli dışında diğer abonelik ücretleri nelerdir? Toplam abonelik ücreti hesaplanırken güvence bedeli dışında damga vergisi ve dosya masrafı gibi küçük çaplı ücretler de toplam tutara katılır. Elektrik enerjisi kesik ise tekrar verileceği için kesme açma bedeli de bu ücretlere eklenecektir. Damga vergisi güvence bedelinin binde 9,48'i oranında alınır, dosya masrafları ise genelde şirket tarafından belirlenir. Kesme açma bedeli ise EPDK tarafından yıllık olarak güncellenir ve duyurulur.

Elektrik kesme bağlama bedeli

Kesme bağlama bedeli elektrik kesilme veya bağlanma işlemleri için dağıtım şirketinin faaliyetine yönelik oluşturulmuş bir bedeldir. Elektrik açma veya kapama işlemlerinin yalnızca birinde ödenen bir bedeldir. Bir yerin elektriği fiili olarak kesilmemişse kesme bağlama ücreti alınamaz.

Mesken grubu aboneler genelde alçak gerilim ile elektrik kullanırken iş yerleri kullanım alanına göre alçak veya orta gerilim ile elektrik kullanımı yapabilir. Tedarikçiniz sizi bu konularda bilgilendirecektir.

Aşağıda farklı gerilim gruplarına göre belirlenmiş kesme bağlama ücretlerini görebilirsiniz:

2021 Kesme Bağlama Bedelleri
Gerilim seviyesi Abone grubu İşlem başına ücret
Alçak gerilim / AG Mesken, Ticarethane 37,3 TL
Orta gerilim / OG Ticarethane, Sanayi 189,8 TL

Toplam ne kadar abonelik ücreti ödeyeceğim?

Sözleşme gücünüz ile abone grubunuza ait güvence birim bedelini çarparak toplam güvence bedelini bulursunuz. Bu tutarın binde 9,48'i damga vergisi olarak eklenecektir. Daha sonra gerilim grubuna göre belirtilen kesme bağlama ücreti ve tedarikçinizin alacağı dosya masrafı eklenerek toplam abonelik bedeli ortaya çıkmış olur. Aşağıda ev ve iş yerleri için örnek sözleşme güçleri için güvence bedeli ve diğer ücretleri gösterdik:

Elektrik abonelik bedelleri
Abone Grubu Sözleşme gücü Güvence Bedeli Kesme Açma Damga Vergisi Dosya Bedeli
Mesken 6 kW* 198 TL AG:37,3 TL Güvence bedelinin binde 9,48'i Elektrik şirketi belirler.
Ticarethane 9 kW* 843,3 TL AG:37,3 TL OG:189,8 TL Güvence bedelinin binde 9,48'i Elektrik şirketi belirler.

EPDK'nın 2021 yılı için açıkladığı ücretler esas alınmıştır.

Sözleşme gücü, elektrik faturasının alt kısmında belirtilir. Bazı faturalarda Watt (W) cinsinden gösterilebilir; 1 kW=1000 W eşitliğini kullanarak dönüşüm yapılır. 5,5 kW bağlantı gücü 5500 Watt'a denk gelir. Sözleşme gücü 5 kW'dan daha düşük alınamaz.

Aboneliğimi tamamladım, elektrik ne zaman açılacak? Elektrik aboneliğinizi tamamlayıp tüm ücretleri ödedikten sonra kullanım yerinde elektrik kesik ise en geç 3 iş günü içerisinde elektrik enerjisi verilmeye başlanacaktır.

Elektrik Aboneliğini İptal Ettirmek

Taşınırken ayrıldığınız yerdeki elektrik aboneliğini kapatmanız gerekecektir. Abonelik iptali sözleşmenin sonlandırılması anlamına gelir.

Eski aboneliği kapattırmak önemlidir! Elektrik aboneliğinizi kapattırmadan bir yerden ayrıldığınızda sizden sonra burada elektrik kullanımı yapılması ve adınıza borç oluşması gibi hoş olayan durumlarla karşılaşmak istemeyeceğinizi düşünüyoruz. Bu sebeple bu kolay ve kısa işlemi ihmal etmemenizi tavsiye ederiz. Yeni taşındığınız yerde de önceki abone aboneliğini kapattırmamışsa kullanmaya devam etmemeli, aboneliği üzerinize almalısınız. Aksi halde usulsüz kullanım yapmış olursunuz.

 • Sözleşme sonlandırma hakkında bilmeniz gerekenler:
 • İptal işlemini abonenin kendisi veya yetkili temsilcileri (noter onaylı vekalet sahipleri) yapabilir.
 • Abonelik iptali için başvurulması gereken kurum hizmet alınan elektrik tedarik şirketidir.

Elektrik aboneliğinizi sonlandırdığınızda eğer borcunuz bulunmuyor ise güvence bedelini geri alırsınız. Son ödenen faturadan itibaren yapılan kullanımların bedeli güvence bedelinden düşülür, geri verilecek miktar güncel enflasyon oranlarına göre düzenlenerek iade yapılır.

Elektrik abonelik iptali için hangi belgeler gerekiyor?

 • Elektrik abonelik iptali için gerekli belgeler:
 • Nüfus cüzdanı
 • Abone ya da tesisat numarası
 • Banka hesabınızın IBAN numarası
 • Sayaçtan okunan son endeks (zorunlu değil)
 • İş yerleri için ek olarak: İmza sirküleri
 • Abone adına başkasının başvurması halinde: Abonelik (ya da sözleşme) sonlandırma ya da fesih yetkisini içeren ifade bulunması şartıyla noter onaylı vekaletnamenin aslı/ ıslak imzalı yetki belgesi

Elektrik aboneliği (abonelik sözleşmesi) nasıl sonlandırılır?

Tahliye olarak da nitelendirilen abonelik iptali, perakende satış sözleşmesinin sonlandırılması anlamına gelir. Aşağıda, sözleşmenin sonlandırılması ile ilgili yönetmelikte yer alan ifadelere yer verdik:

"Perakende satış sözleşmesi sonlandırma başvurusu internet üzerinden ya da yazılı olarak yapılabilir. Tüketicinin, güvenli elektronik imza ile veya görevli tedarik şirketine yazılı olarak başvuruda bulunması durumunda görevli tedarik şirketi dağıtım şirketine en geç izleyen gün sonuna kadar bilgi verir. Dağıtım şirketi imar ve yerleşim alanında bildirimi izleyen en geç bir gün içerisinde, imar ve yerleşim alanı dışında bildirimi izleyen en geç 2 gün içerisinde son endeks değerlerini alarak kullanım yerinin elektriğini keser. Endeks değerlerinin alınmasını izleyen gün içerisinde bu değerler görevli tedarik şirketine bildirilir."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Yönetmelikte de bahsedildiği gibi abonelik iptali için yapılacak başvuru tedarikçi şirketlerin internet siteleri yoluyla yapılabilmektedir. Böylelikle iptal başvurunuzu daha kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. İnternetten sözleşme iptal başvurusu yapmak için tedarikçilerin internet sitelerinde bulunan online işlemler menüsünü ziyaret ediniz.

Ne zaman abonelik kapatma başvurusunda bulunmak gerekir?

Enerjinin kesilmesini istediğiniz tarihten en az bir hafta önce tedarikçinize başvurmanız uygun olacaktır. Kesinti için ileri tarihli bir talepte bulunabilirsiniz, bu sayede enerjinin kesilmesi taşınma tarihiniz ile uygun olur. Bu en fazla iki hafta sonrasına kadar bir tarih olabilir, yani başvuru tarihinden en geç 14 gün sonraki bir günü kesinti yapılacak gün olarak belirleyebilirsiniz.

Otomatik ödeme talimatınız varsa iptal etmeyi unutmayın! Elektrik aboneliğini iptal ettirirken otomatik ödeme talimatı için ayrıca bankanızı bilgilendirmeli ve talimatı iptal ettirmelisiniz. Tedarikçinizin aboneliğinizi iptal etmesi, bankaya vermiş olduğunuz ödeme talimatını sona erdirmez.

Elektrik güvence bedeli nasıl iade edilir?

Abonelik iptali sonrasında ödemiş olduğunuz güvence bedeli tutarı Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncellenerek abonelik iptalinden sonra en geç 5 iş günü içinde iade edilir. İade sırasında varsa borçlar bu miktardan düşülür. Borcunuz olmadığı durumda güvence bedelinin tamamını geri alırsınız. Güvence bedelinin geri ödenmesi abone veya yetkili temsilcilerine yapılabilir.

Güvence bedeli iadesi tüketicinin tercihine göre tedarik şirketlerinin veznelerinden veya çeşitli gönderim yollarıyla yapılabilir.

Güvence bedeli iadesi hakkında yönetmelikte yer alan hükümler şu şekildedir:

 

"Tespit edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin sonlandırılan perakende satış sözleşmesi kapsamında görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde şirket veznesi, posta, elektronik fon transferi veya havale gibi tüketicinin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. İade için, borcun ödenmesi dışında, herhangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği