Elektrik abonelik işlemleri rehberi

Güncelleme tarihi
min reading

Evlerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan elektrik, ilgili şirketler tarafından abonelikle sunulan bir hizmettir. Yeni bir eve taşındığınızda ilk yapacağınız düzenlemelerden biri de elektrik aboneliği açtırmak olacaktır. Kullanıcıların haneleri için kendi elektrik aboneliklerini açtırmaları gerekmekte, başkasının aboneliği ile elektrik kullanmak cezai yaptırıma yol açabilmektedir. Aboneliğinizi açtırmak, daha sonrasında başka bir şirkete taşımak veya iptal etmek için belli prosedürleri takip etmeniz gerekmektedir. Elektrik aboneliği ile ilgili tüm bilgileri ve süreci sizin için bu yazıda derledik.

Elektrik Aboneliği Açtırma

Elektrik aboneliği için nereye başvurulur?

Elektrik aboneliğini üzerine almak veya sıfırdan elektrik aboneliği yapmak için bir elektrik tedarikçisiyle perakende satış sözleşmesi yapmak gerekir. 

Taşındığınız evde sizden önce elektrik kullanılmışsa orada daha önce ikamet eden kişinin aboneliği ile elektrik almaya devam edemezsiniz. Başkası adına fatura ödediğiniz tespit edilirse usulsüz kullanımdan dolayı ceza ödemeniz gerekebilir. Bu miktar caydırıcı ölçüde yüksektir. Müşteri hizmetleri yönetmeliğine göre, ev sahibi veya kiracı farkı olmaksızın, kullanıcının faturayı kendi adına yapması zorunludur.

Kendi adınıza sözleşme yapmak için bölgenizde görevli tedarikçi şirkete başvurmanız gerekir. Bölgenizde görevli elektrik satış şirketini öğrenerek bu şirketin müşteri merkezine giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Şirketin çağrı merkezi vasıtasıyla mutlaka detaylı bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Piyasadaki düzenlemeler sonucunda artık dağıtımdan değil, perakende satış şirketlerinden, yani tedarikçilerden elektrik almakta olduğunuzu unutmayın. Türkiye’de görevli tedarikçilerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Abonelik başvurusundan sonra elektrik ne zaman açılır?

Elektrik, siz sözleşmeyi imzaladıktan sonra, imar alanı içinde iki gün, dışında en geç beş iş günü içinde kullanıma açılır.

Elektrik bağlantı süreci

Gerçek veya tüzel kişilerce yapılan ilk bağlantı talebi dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir ve bağlantı anlaşması yapılarak hizmet verilir. Yapılan başvuru mevcut dağıtım sisteminin içerisinde yer almıyorsa, dağıtımı sağlayan tüzel kişi genişleme ve yeni yatırımları da dikkate alır. Eğer dağıtım sistemi mevcut bağlantı talebini karşılıyorsa, dağıtım şirketi talebi kabul eder.

Gerekli evraklar

 Elektrik İlk Bağlantı
 • Mesken aboneliği için gerekli evraklar:
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kullanım yerinde enerji kesik değilse mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi vb.)
 • Varsa kullanım yerine ait abone veya tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kiracılar için,
  • Mülk sahibinin adı ve soyadı, kimlik numarası
  • Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgileri
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
 • Varsa banka hesabınıza ait IBAN
 • Ticarethane elektrik aboneliği için gerekli evraklar:
 • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı
 • Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri
 • Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı
 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kullanım yerinin enerjisi kesilmemişse mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi veya protokol)
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi (sadece mesken olarak kullanılan binalardaki ticarethaneler için geçerlidir.)
 • Varsa IBAN numarası

DASK nasıl yapılır?

Evinizin DASK zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni elektrik sözleşmesi için gösterilmesi gerekir. Evinize ait poliçeyi görüntülemek için, DASK poliçe sorgulama uygulamasını kullanabilirsiniz.

Kiracı olmanız durumunda, mülk sahibinin T.C. kimlik numarasını poliçede belirtmeniz gerekir. DASK poliçesinde, kiracı “sigorta ettiren”, mülk sahibi ise “sigortalı” olarak yer alır. Kiracı, ödediği sigorta primini, mülk sahibinden tahsil edilebilir ya da kiradan düşmesini isteyebilir.

Ücretler

Elektrik aboneliği açtırdığınızda dosya bedelleri, güvence, kesme-bağlama ve sözleşmeden doğan damga vergisi gibi bazı bedeller ödemeniz gerekir.

Elektrik abonelik ücretleri
Ücret Açıklama Mesken Ticarethane
Güvence Bedeli Sözleşme gücüne göre her kW başına alınmak üzere hesaplanır. Bu bedel elektrik satış sözleşmesi imzalayan tüketicinin fatura borcunu ödememesi riskine karşı olarak tedarikçi tarafından alınan bir depozito gibidir. Sözleşme imzalanırken, bir defaya mahsus nakit olarak ödenir ve sözleşmenin iptali halinde iade edilir. Elektrik Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, mesken abonelerinin bağlantı gücü 5kW altında olsa bile, güvence bedeli hesabı, en düşük 5 kW üzerinden yapılır. 33 TL/kW  93,7 TL/kW  
Kesme-Bağlama Bedeli Elektriğin kesilmesi ya da bağlanması işlemlerinden yalnızca birinde tüketiciden tahsil edilen bedeldir. 
Yönetmeliğe göre, dağıtım şirketi, evinizin elektrik enerjisini kesmemişse, kesme açma ücreti alınamaz. Kesme açma bedeli; yalnızca abonelik başvurularında değil borçtan dolayı elektrik kesilmesi durumunda da ödenebilir.
İşlem başına 37,3 TL
Damga Vergisi Damga vergisi güvence bedelinin %0.948'i (binde 9.48’i) oranında hesaplanır. Sonuçta, sözleşme için ödemeniz gereken damga vergisi tutarı da güvence bedeline bağlı olarak değişecektir. Güvence bedelinin binde 9,48'i
Dosya Bedeli İşlemlerin masrafı olarak bazı durumlarda alınabilir. Elektrik şirketin göre değişir.

Sözleşme Gücü

Tüketicinin, belirli bir anda çekeceği maksimum elektrik gücü olarak düşünülebilir.  Bağlantı ya da sözleşme gücü kiloWatt (kW) birimine göre ölçülür ve perakende satış sözleşmesinde belirtilir. Sözleşme gücüne bağlı olarak tüketicinin evinde, aynı anda çalıştırabileceği elektrikli aletlerin toplam gücü de belirlenmiş olur. Sözleşme gücünü aşan bir tüketim olduğunda; sigortalar atar.

Sözleşme gücü, evinize ilk kez elektrik bağlantısı yapıldığında, içinde bulunan priz ve lamba sayısına göre hesaplanan kurulu güç üzerinden bulunur. Kullanım yerinin bağlantı gücüyle ilgili bilgi, sizden önce de elektrik kullanılmışsa görevli elektrik tedarikçisinde mevcuttur.

Sözleşme gücü, elektrik faturasının alt kısmında belirtilir. Bazı faturalarda Watt (W) cinsinden gösterilebilir; 1 kW=1000 W eşitliğini kullanarak dönüşüm yapabilirsiniz. Yani 6 kW bağlantı gücü 6000 W'a denk gelmektedir.

Elektrik Aboneliği İptali

Elektrik aboneliğini iptal ettirmek için, satış şirketiyle yaptığınız sözleşmeyi sonlandırmalısınız. İptal işlemi tahliye olarak da adlandırılır. Yeni evinize taşınırken eski elektrik tedarikçinize aboneliği sonlandırmak için başvuru yapmanız gerekmektedir. 

Elektrik aboneliği iptali için nereye başvuru yapılır?

Bazı elektrik şirketleri iptal başvurusunu online ya da telefonda yapma olanağı sunarken bazıları için müşteri merkezinde yapmanız gerekmektedir. Elektrik şirketiniz online abonelik iptali hizmeti vermiyorsa müşteri merkezine şahsen başvurmalısınız. Başkası adına işlem yapmak için, noter onaylı vekâletname gerekir. 

Abonelik iptali için gerekli belgeler

 • Elektrik şirketleri genellikle abonelik iptali için aşağıdaki bilgi ve belgeleri ister :
 • Nüfus cüzdanı
 • Abone ya da tesisat numarası
 • Banka hesabınızın IBAN numarası
 • Sayaçtan okunan son endeks (zorunlu değildir.)

İptal dilekçesi

 • Dilekçe için gereken bilgiler:
 • Aboneye ait: kimlik bilgisi ve TC kimlik no, adres ve iletişim bilgileri (cep telefonu ya da e-posta)
 • Kullanım yerine ait: adres, tesisat veya abone numarası, mülk sahibi bilgisi
 • İstenen enerji kesim tarihi
 • Güvence bedelinin hesabınıza iade edilmesi için IBAN numarası

Kapatma başvurusu ne zaman yapılmalı?

Elektrik aboneliğini iptal etmek için başvurunuzda sonlandırma tarihini belirtmeniz gerekir. Tarih belirtmezseniz, dağıtım şirketi elektrik enerjisini en geç üç iş günü içinde bir görevli kullanım yerine gider ve sayaçtan son değerleri okuyarak enerjiyi keser ve elektriksiz kalabilirsiniz. Enerjinin kesilmesini istediğiniz tarihten en az bir hafta önce elektrik şirketine başvurmanızı öneririz. 

Abonelik iptalinin tamamlanması için tüketici, satış şirketine kalan borcunu ödemelidir. Eğer borcunuz varsa, aboneliğinizi kapatamaz, taşındıktan sonra başkasının kullandığı elektrikten de sorumlu tutulabilirsiniz.

HATIRLATMA!Elektrik aboneliğini kapattıktan sonra bankanızla iletişime geçerek otomatik ödeme talimatını iptal edin.

Güvence Bedeli İadesi

Elektrik aboneliği sırasında ödenen güvence bedeli, sözleşme iptal edildiğinde iade edilir. Sözleşmenin sonlaması için, elektrik şirketine kalan tüm borçların ödenmiş olması gerekir. Güvence bedelinin iade tutarı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE (enflasyon) oranına göre güncellenir. Yönetmeliğe göre, sözleşme iptalinden en geç 5 iş günü sonra para iadesi yapılmalıdır.

Banka IBAN numaranızı verirseniz, güvence bedeli iadesi hesabınıza havale de yapılabilir. Önceki aboneliğinizden aldığınız güvence bedelini yeni abonelik başvurusunda kullanabilirsiniz.

Serbest Tüketiciler için farklı tedarikçiye abonelik taşıma

82 TL  üstünde faturası olan tedarikçi değiştirebilir! 2021 yılı Serbest Tüketici Limiti'ne göre 1400 kWh ve üzeri yıllık tüketimi olan, yani aylık 82 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketiciler Serbest Tüketici statüsü ile elektrik tedarikçilerini kendileri seçerek diledikleri gibi tedarikçi değiştirebilme hakkına sahiptir. Tedarikçi değiştiren tüketicilerden abonelik ücreti gibi herhangi bir ücret alınmaz, yalnızca bazı tedarikçiler tarafından teminat talep edilebilir. Tedarikçi değiştirirken, eski tedarikçiniz ile aboneliğinizi sonlandırdığınız için daha önceden ödemiş olduğunuz güvence bedelini de geri alırsınız. Teminatsız yeni bir anlaşma yaptığınız takdirde bu güvence bedeli cebinize kalır.

Tedarikçi değiştirebilmeniz için önceden aboneliğiniz bulunması gerekmektedir! Elektrik sayacınızın şebeke ile bağlantısı olması ve yıllık tüketiminizin ölçülebilmesi için bölgenizdeki görevli elektrik tedarikçisi ile yapılmış bir aboneliğiniz olması gerekir. Ancak mevcut bir elektrik aboneliği olan tedarikçi değiştirerek ucuz elektrik kullanabilir. Eğer elektrik aboneliğiniz yoksa öncelikle bölgenizdeki görevli elektrik tedarikçisinden abonelik açtırmanız gerekmektedir.