Ulusal Elektrik Fiyatları 2016

Elektrik faturası 82 TL'yi geçenler! İndirimli elektrik almak için, indirimli elektrik başvuru formunu doldurun ve elektrik şirketinizi değiştirin. Akıllı Tarife, tedarikçileri karşılaştırıp size piyasadaki en uygun teklifi bulur. Akıllı Tarife tedarikçi değiştirme başvurunuzu alır, sözleşmenizi hazırlar ve imzalamanız için kapınıza getirir. Tedarikçi değiştirmek ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Tanıtım

Ulusal elektrik tarifelerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) belirler ve üç ayda bir günceller. Elektrik birim fiyatı, 1 kilowatt-saat enerji tüketimine ödenen tutardır. Yalnızca görevli elektrik tedarikçileri ulusal tarifeden satış yapar.


Ocak 2016'da mesken aboneleri için, elektrik birim fiyatı 41,17 kuruş (vergi dahil) olmuştur.

 

Ocak 2016 Epdk elektrik tarifesindeki mesken birim bedellerine göre hazırlanmıştır.

Tek ve Üç Zamanlı Mesken Elektrik Tarifeleri 2016

EPDK kontrolündeki mesken tarifeleri tek zamanlı ve üç zamanlı olarak ikiye ayrılır. Tüm mesken aboneleri olağan olarak tek zamanlı tarifeden elektrik alır. Üç zamanlı tarifenin, tek zamanlıdan temel farkı, gün içinde elektrik talebinin yoğunluğuna göre, üç farklı birim enerji fiyatı uygulanmasıdır. Birim enerji bedelinin, gündüz, puant ve gece adındaki zaman dilimlerine göre artıp azalması dışında, kalan bileşenler tek zamanlı tarifeyle tamamen aynıdır.

Mesken Elektrik kWh fiyatı (bedel ve vergiler dahil):

Mesken Tarifesi Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek Zamanlı 0,4117 TL
Üç Zamanlı 0,4001 TL 0,6208 TL 0,2569 TL

Elektronik sayaç sahibi olan herkesin üç zamanlı tarife kullandığına yönelik yanlış bir algı vardır; oysa tüketici tarife değiştirmeyi talep etmediği sürece tek zamanlı tarifededir. Hangi tarifede olduğunuzu faturada bulabilirsiniz.

Birim Fiyat Bileşenleri

Konutlar için elektrik birim fiyatını üç ana bileşene ayırmak mümkündür:

 Birim Enerji Bedeli

Elektriğin santrallerde üretim maliyetine karşılık gelir. Vergiler dahil toplam fatura borcunda % 52 ile en fazla paya sahip olan bedeldir.

 Dağıtım Bedeli

Elektriğin üretildiği yerden kullanım yerine ulaştırılması sırasındaki aşamalara ait maliyetlerdir. Fatura borcunun yaklaşık üçte biridir.  Eskiden, İletim Bedeli, Kayıp Kaçak Bedeli ve Perakende Satış Bedeli ve eski haliye Dağıtım Bedeli olarak alınan bedellerin toplamından oluşmuş bir kalemdir.

Ocak 2016 itibarıyla aşağıdaki kalemlerin tamamı, "Dağıtım Bedeli" ismi altında alınmaya başlamıştır. 

  • İletim bedeli: Santralde üretilen elektriğin şehir dağıtım şebekesine ulaştırılması için yüksek gerilimli iletim şebekesinin kullanım ve bakım maliyetlerine karşılık alınır.
  • Dağıtım bedeli (eski): İletimden kullanım yerlerine dağıtılması için kullanılan şebekesin bakım ve işletim maliyetleridir.
  • Kayıp Kaçak Bedeli: Elektrik iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım gibi maliyetleri dengelemek için alınır. Faturada birim enerji bedelinin içine dahil edilir ayrıca gösterilmez.
  • PSH Bedeli: Elektrik tedarikçisinin satış hizmetleri maliyetini yansıtır. Görevli tedarikçiler için EPDK kontrolündedir.

 Vergi ve Fonlar

Elektrik tüketiminden dört farklı vergi uygulanır. 2016 Ocak ayından önce Birim enerji ve kayıp kaçak bedellleri toplamı üzerinden yüzde alınarak hesaplanan vergi fonları, Ocak 2016'da değişen yönetmelik ile sadece aktif enerji bedeli üzerinden alınmaktadır. Günümüzde bu fon ve vergiler aktif enerji bedeli üzerinden sabit yüzdelik değerler olarak faturada yer almaktadır. Fatura yer alan vergiler ve fonlar; enerji fonu (%1) , TRT payı (%2) ve elektrik tüketim vergisidir.(%5). Tüm bedeller ve vergiler dahil edildikten sonra, elde edilen toplam tutardan yüzde 18 oranında KDV alınır. Vergiler toplam faturanın %20'sine denk gelir.

PSH Bedeli artık yok!Elektrik faturalarında Ocak 2016'dan önce, PSH - sayaç okuma adında bir bedel daha bulunuyordu. Aylık sayaç okumalarını dağıtım şirketi yaptığı halde bunun bedeli dağıtım bedeli içine dahil edilmiyordu. Sayaç okuma bedeli, enerji tüketim miktarına göre değişmeyen ve okuma başına alınan sabit bir bedeldi ve bu bedeli elektrik satış şirketleri tahsil etmekteydi. Hatta verdikleri indirimi bu bedelden de kısarak tüketicilere daha çok avantaj sağlayabiliyorlardı. Ancak günümüzde bu bedel fatura kalemlerinden çıkarılmıştır.

Mesken Elektrik Zamları

Ulusal tarifede, mesken birim enerji fiyatı 2008 yılından beri, her sene farklı oranlarda artış göstermiştir. Son iki yılda birim fiyatı arttırmayan EPDK, son zammı 2016 Ocak ayında yapmıştır.

Mesken elektrik fiyatı zamları

Yıllar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

04/2014

10/2014

01/2016

Değişim

+%19,55

+%33,53

+%9,37

+9,58

+%19,60

+%0,00

+%0,35

+%9,00

+%6,8

Yıllara göre, vergi hariç tek zamanlı mesken birim fiyatına EPDK tarafından yapılan zamlar.

Ticarethane Elektrik Birim Fiyatı 2016

Şirketlerin elektrik tüketim niteliğine bağlı olarak küçük ölçekli işletmeler, esnaf ve KOBİ'ler ticarethane abone grubuna dahil olabilir. EPDK perakende satış tarifesinde ticarethane grubu için, iki sınıf belirlemiştir: bunlar tek ve üç zamanlıdır. Ticarethane tarife fiyat ve sınıfları mesken abone grubuna benzer.

Ticarethane elektrik kWh fiyatı (fon ve vergiler dahil)

Ticarethane Tarifesi Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek Zamanlı 0,4151 TL
Üç Zamanlı 0,4134 TL 0,6243 TL 0,2636 TL

İş yerleri için tedarikçi değiştirme rehberi

Güncelleme tarihi