Ulusal Elektrik Fiyatları 2017

Ulusal elektrik tarifelerini fiyat ve bedelleri içerecek şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) belirler ve üç ayda bir günceller. Elektrik birim fiyatı, 1 kilowatt-saat enerji tüketimine ödenen tutardır. Görevli elektrik tedarikçileri ulusal tarifeden satış yapar ve bu tarifenin belirttiği fiyatlar piyasada tavan fiyat olarak alırınır. Serbest Tüketici olarak tedarikçi değitirseniz bile hiçbir tedarikçi bu fiyatlardan daha yüksek fiyatla elektrik satışı yapamaz, yani tedarikçi değiştirirken şirketlerin yüksek fiyatla elektrik satmasından endişe etmenize gerek yoktur. 


Ekim 2017'de mesken aboneleri için, elektrik birim fiyatı 41,20 kuruş (vergi dahil) olmuştur.

Daha ucuza elektrik alınElektrik faturanızı kabarıksa, Akıllı Tarife'ye Elektrik için başvuruda bulunun, ulusal fiyatlara göre daha ucuza elektrik kullanmaya başlamak için size seçenekler sunalım.

Tek ve Üç Zamanlı Mesken Elektrik Tarifeleri 2017

EPDK kontrolündeki mesken tarifeleri tek zamanlı ve üç zamanlı olarak ikiye ayrılır. Tüm mesken aboneleri olağan olarak tek zamanlı tarifeden elektrik alır. Üç zamanlı tarifenin, tek zamanlıdan temel farkı, gün içinde elektrik talebinin yoğunluğuna göre, üç farklı birim enerji fiyatı uygulanmasıdır. Birim enerji bedelinin, gündüz, puant ve gece adındaki zaman dilimlerine göre artıp azalması dışında, kalan bileşenler tek zamanlı tarifeyle tamamen aynıdır. Üç zamanlı tarifede bu zaman dlimlerindeki tüketimler ayrı hesaplanarak toplanır ve faturayı oluşturur. Genellikle gece tüketimi çok yoğun olan tüketiciler (gece uretim yapan iş yerleri örneğin) bu tarifeyi tercih eder. Ev tüketicileri için ise genellikle tek zamanlı tarife daha uygundur.

Mesken Elektrik kWh fiyatı Ekim 2017 (bedel ve vergiler dahil):

Mesken Tarifesi Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek Zamanlı 0,4120 TL
Üç Zamanlı 0,4002 TL 0,6260 TL 0,2543 TL

Elektronik sayaç sahibi olan herkesin üç zamanlı tarife kullandığına yönelik yanlış bir algı vardır; oysa tüketici tarife değiştirmeyi talep etmediği sürece tek zamanlı tarifededir. Hangi tarifede olduğunuzu faturada bulabilirsiniz.

Birim Fiyat Bileşenleri

Konutlar için elektrik birim fiyatını üç ana bileşene ayırmak mümkündür:

 Birim Enerji Bedeli

Elektriğin santrallerde üretim maliyetine karşılık gelir. Vergiler dahil toplam fatura borcunda % 52 ile en fazla paya sahip olan bedeldir.

 Dağıtım Bedeli

Elektriğin üretildiği yerden kullanım yerine ulaştırılması sırasındaki aşamalara ait maliyetlerdir. Fatura borcunun yaklaşık üçte biridir.  Her yeni dönemde fiyatlar gibi EPDK tarafından açıklanır ve tüketim ile çarpılarak faturaya eklenir. Eskiden, İletim Bedeli, Kayıp Kaçak Bedeli ve Perakende Satış Bedeli ve eski haliye Dağıtım Bedeli olarak ayrı ayrı alınan bedeller tek bir kalemde toplanarak veya kaldırılarak ortadan kalkmıştır. Bunun yerine teknik masraflar ile ilgili sadece Dağıtım Bedeli alınmaktadır.

Ocak 2016 itibarıyla aşağıdaki kalemlerin tamamı yerini "Dağıtım Bedeli"ne bırakmıştır. 

  • İletim bedeli: Santralde üretilen elektriğin şehir dağıtım şebekesine ulaştırılması için yüksek gerilimli iletim şebekesinin kullanım ve bakım maliyetlerine karşılık alınıyordu. Şimdi bu masraflar Dağıtım Bedeli altında toplandı.
  • Dağıtım bedeli (eski): İletimden kullanım yerlerine dağıtılması için kullanılan şebekesin bakım ve işletim maliyetlerini içeriyordu.
  • Kayıp Kaçak Bedeli: Elektrik iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım gibi maliyetleri dengelemek için alınmaktaydı. Önceden faturada birim enerji bedelinin içine dahil edilen bu bedel tüketicilerin itirazlarına yol açan tartışmalı bir uygulama olmuştur. Kaldırılan bu bedel artık tüketiciden alınmıyor.
  • PSH Bedeli: Elektrik tedarikçisinin satış hizmetleri maliyetini yansıtan bir bedeldi. Görevli tedarikçiler için EPDK kontrolünde belirleniyordu ancak günümüzde bu bedel kaldırılmış hiçbir tedarikçi şirket tarafından böyle bir bedel alınmamaktadır.

 Vergi ve Fonlar

Elektrik tüketiminden dört farklı vergi uygulanır. 2016 Ocak ayından önce Birim enerji ve kayıp kaçak bedellleri toplamı üzerinden yüzde alınarak hesaplanan vergi fonları, Ocak 2016'da değişen yönetmelik ile sadece aktif enerji bedeli üzerinden alınmaktadır. Günümüzde bu fon ve vergiler aktif enerji bedeli üzerinden sabit yüzdelik değerler olarak faturada yer almaktadır. Fatura yer alan Enerji Fonu (%1) , TRT Payı (%2) ve Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi (%5) vergilerin ilk üçünü oluşturur. Dördüncü ve son vergi ise tüm bedeller ve vergiler dahil edildikten sonra, elde edilen toplam tutardan yüzde 18 oranında alınan KDV'dir. Vergiler toplam faturanın yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.

PSH Bedeli artık yok!Elektrik faturalarında Ocak 2016'dan önce, PSH - sayaç okuma adında bir bedel daha bulunuyordu. Aylık sayaç okumalarını dağıtım şirketi yaptığı halde bunun bedeli dağıtım bedeli içine dahil edilmiyordu. Sayaç okuma bedeli, enerji tüketim miktarına göre değişmeyen ve okuma başına alınan sabit bir bedeldi ve bu bedeli elektrik satış şirketleri tahsil etmekteydi. Hatta verdikleri indirimi bu bedelden de kısarak tüketicilere daha çok avantaj sağlayabiliyorlardı. Ancak günümüzde bu bedel fatura kalemlerinden çıkarılmıştır.

Mesken Elektrik Zamları

İndirimli elektrik almak için, Akılı Tarife Elektrik Başvuru ve Bilgi formunu doldurarak bilgi ve tüketiminize göre teklif alabilirsiniz. Akıllı Tarife, elektrik şirketlerini karşılaştırarak size piyasadaki en uygun tarifeyi bulur. Uzmanlarımız size ulaşarak teklifleri sunar ve eğer geçiş yapmak isterseniz tedarçi değiştirme başvurunuzu alır, sözleşmenizi hazırlar ve sizi en tasarruflu tarifeye yönlendirir. Tanıtım

Ulusal tarifede, mesken birim enerji fiyatı 2008 yılından beri, her sene farklı oranlarda artış göstermiştir. 2016'dan önceki iki yılda birim fiyatı arttırmayan EPDK, 2017 yılı Ocak ayında enerji bedelini %3,15 azaltmıştır. Enerji kaleminde fiyat azalmasına karşın dağıtım kalemine %6,3 oranında zam uygulandığından tüketicinin faturasına kayda değer bir indirim yansımadı. 2017 yılında, Ocak ayından Ekim ayına kadar değişmeyen rakamlar, Ekim ayında faturalarda % 0,1 gibi ufak bir artış göstermek dışında yıl boyu zama uğramadı.

Mesken elektrik fiyatı zamları

Yıllar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

01/2016 01/2017 10/2017

Değişim

+%19,55

+%33,53

+%9,37

+9,58

+%19,60

+%0,00

+%9,00

+%6,8 -%3,15 +%0,5

Yıllara göre, vergi hariç tek zamanlı mesken birim fiyatına EPDK tarafından yapılan zamlar.

Ticarethane Elektrik Birim Fiyatı 2017

Şirketlerin elektrik tüketim niteliğine bağlı olarak küçük ölçekli işletmeler, esnaf ve KOBİ'ler ticarethane abone grubuna dahil olabilir. EPDK perakende satış tarifesinde ticarethane grubu için, iki sınıf belirlemiştir: bunlar tek ve üç zamanlıdır. Ticarethane tarife fiyat ve sınıfları mesken abone grubuna benzer.

Ulusal Tarife Ekim 2017 Ticarethane elektrik kWh fiyatı (fon ve vergiler dahil)

Ticarethane Tarifesi Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek Zamanlı 0,4154 TL
Üç Zamanlı 0,4137 TL 0,6295 TL 0,2577 TL

İş yerleri için tedarikçi değiştirme rehberi

Güncelleme tarihi