Ulusal Elektrik Fiyatları 2018

Güncelleme tarihi
min reading


Güncel Elektrik Fiyatları

Ulusal elektrik tarifelerini fiyat ve bedelleri içerecek şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) belirler ve üç ayda bir günceller. Elektrik birim fiyatı, 1 kilowatt-saat enerji tüketimine ödenen tutardır. Görevli elektrik tedarikçileri ulusal tarifeden satış yapar ve bu tarifenin belirttiği fiyatlar piyasada EPDK tarafından belirlenmiş Ulusal Fiyattır. Serbest Tüketici olarak tedarikçi değitirseniz bile bu Ulusal Tarife'den daha yüksek bir fiyata hiçbir tedarikçi elektrik satışı yapamaz, yani tedarikçi ya da tarife değiştirirken farklı şirketlerin ulusal tarifeden de yüksek fiyatla elektrik satmasından endişe etmenize gerek yoktur. 

Ekim 2018'de uygulanan zam ile mesken aboneleri için, elektrik birim fiyatı 59,72 kuruş (vergi dahil) olmuştur.

Tek ve Üç Zamanlı Mesken Elektrik Tarifeleri 2018

EPDK kontrolündeki mesken tarifeleri tek zamanlı ve üç zamanlı olarak ikiye ayrılır. Tüm mesken aboneleri olağan olarak tek zamanlı tarifeden elektrik alır. Üç zamanlı tarifenin, tek zamanlıdan temel farkı, gün içinde elektrik talebinin yoğunluğuna göre, üç farklı birim enerji fiyatı uygulanmasıdır. Birim enerji bedelinin, gündüz, puant ve gece adındaki zaman dilimlerine göre artıp azalması dışında, kalan bileşenler tek zamanlı tarifeyle tamamen aynıdır. Üç zamanlı tarifede bu zaman dlimlerindeki tüketimler ayrı hesaplanarak toplanır ve faturayı oluşturur. Genellikle gece tüketimi çok yoğun olan tüketiciler (gece uretim yapan iş yerleri örneğin) bu tarifeyi tercih eder. Ev tüketicileri için ise genellikle tek zamanlı tarife daha uygundur.

Mesken Elektrik kWh fiyatı Ekim 2018 (bedel ve vergiler dahil):

Mesken Tarifesi Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek Zamanlı 0,5972 TL
Üç Zamanlı 0,6050 TL 0,8886 TL 0,3783 TL

Elektronik sayaç sahibi olan herkesin üç zamanlı tarife kullandığına yönelik yanlış bir algı vardır; oysa tüketici tarife değiştirmeyi talep etmediği sürece tek zamanlı tarifededir. Hangi tarifede olduğunuzu faturada bulabilirsiniz.

Birim Fiyat Bileşenleri

Konutlar için elektrik birim fiyatını üç ana bileşene ayırmak mümkündür:

 Birim Enerji Bedeli

Elektriğin santrallerde üretim maliyetine karşılık gelir. Vergiler dahil toplam fatura borcunda % 52 ile en fazla paya sahip olan bedeldir.

 Dağıtım Bedeli

Elektriğin üretildiği yerden kullanım yerine ulaştırılması sırasındaki aşamalara ait maliyetlerdir. Son fiyatlara göre fatura borcunun %29'unu bu bedel oluşturmaktadır. Her yeni dönemde fiyatlar gibi EPDK tarafından açıklanır ve tüketim ile çarpılarak faturaya eklenir. Eskiden, İletim Bedeli, Kayıp Kaçak Bedeli ve Perakende Satış Bedeli ve eski haliye Dağıtım Bedeli olarak ayrı ayrı alınan bedeller tek bir kalemde toplanarak veya kaldırılarak ortadan kalkmıştır. Bunun yerine teknik masraflar ile ilgili sadece Dağıtım Bedeli alınmaktadır.

Ocak 2016 itibarıyla aşağıdaki kalemlerin tamamı yerini "Dağıtım Bedeli"ne bırakmıştır. 

  • İletim bedeli: Santralde üretilen elektriğin şehir dağıtım şebekesine ulaştırılması için yüksek gerilimli iletim şebekesinin kullanım ve bakım maliyetlerine karşılık alınıyordu. Şimdi bu masraflar Dağıtım Bedeli altında toplandı.
  • Dağıtım bedeli (eski): İletimden kullanım yerlerine dağıtılması için kullanılan şebekesin bakım ve işletim maliyetlerini içeriyordu.
  • Kayıp Kaçak Bedeli: Elektrik iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım gibi maliyetleri dengelemek için alınmaktaydı. Önceden faturada birim enerji bedelinin içine dahil edilen bu bedel tüketicilerin itirazlarına yol açan tartışmalı bir uygulama olmuştur. Kaldırılan bu bedel artık tüketiciden alınmıyor.
  • PSH Bedeli: Elektrik tedarikçisinin satış hizmetleri maliyetini yansıtan bir bedeldi. Görevli tedarikçiler için EPDK kontrolünde belirleniyordu ancak günümüzde bu bedel kaldırılmış hiçbir tedarikçi şirket tarafından böyle bir bedel alınmamaktadır.

 Vergi ve Fonlar

Elektrik tüketiminden dört farklı vergi uygulanır. 2016 Ocak ayından önce Birim enerji ve kayıp kaçak bedellleri toplamı üzerinden yüzde alınarak hesaplanan vergi fonları, Ocak 2016'da değişen yönetmelik ile sadece aktif enerji bedeli üzerinden alınmaktadır. Günümüzde bu fon ve vergiler aktif enerji bedeli üzerinden sabit yüzdelik değerler olarak faturada yer almaktadır. Fatura yer alan Enerji Fonu (%1) , TRT Payı (%2) ve Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi (%5) vergilerin ilk üçünü oluşturur. Dördüncü ve son vergi ise tüm bedeller ve vergiler dahil edildikten sonra, elde edilen toplam tutardan yüzde 18 oranında alınan KDV'dir. Vergiler toplam faturanın %19'unu oluşturmaktadır.

PSH Bedeli artık yok!Elektrik faturalarında Ocak 2016'dan önce, PSH - sayaç okuma adında bir bedel daha bulunuyordu. Aylık sayaç okumalarını dağıtım şirketi yaptığı halde bunun bedeli dağıtım bedeli içine dahil edilmiyordu. Sayaç okuma bedeli, enerji tüketim miktarına göre değişmeyen ve okuma başına alınan sabit bir bedeldi ve bu bedeli elektrik satış şirketleri tahsil etmekteydi. Hatta verdikleri indirimi bu bedelden de kısarak tüketicilere daha çok avantaj sağlayabiliyorlardı. Ancak günümüzde bu bedel fatura kalemlerinden çıkarılmıştır.

Mesken Elektrik Zamları

İndirimli elektrik almak için, Akılı Tarife Elektrik Başvuru ve Bilgi formunu doldurarak bilgi ve tüketiminize göre teklif alabilirsiniz. Akıllı Tarife, elektrik şirketlerini karşılaştırarak size piyasadaki en uygun tarifeyi bulur. Uzmanlarımız size ulaşarak teklifleri sunar ve eğer geçiş yapmak isterseniz tedarçi değiştirme başvurunuzu alır, sözleşmenizi hazırlar ve sizi en tasarruflu tarifeye yönlendirir.

Ulusal tarifede, mesken birim enerji fiyatı 2008 yılından beri, her sene farklı oranlarda artış göstermiştir. 

Elektrik fiyat artışı

 2016'dan önceki iki yılda birim fiyatı arttırmayan EPDK, 2017 yılı Ocak ayında enerji bedeli %3,15 azalmış, enerji kalemi azalmasına karşın dağıtım kalemine %6,3 oranında zam uygulandığından tüketicinin faturasına kayda değer bir indirim yansımadı.

 2017 yılı boyunca da fiyatlar aynı kalırken 2018 yılı Ocak ayında birim fiyat ve dağıtım kalemindeki artış ile vergiler dahil fiyatta %8,8 oranında bir artış yaşanmıştır.

 2018 Nisan ayında ise aktif enerji bedeline yapılan %5,95'lik zam, dağıtım bedelindeki indirim ile %2,9 civarında bir zam olarak yansıdı.

 2018 Temmuz tarife döneminde zam yapmayan EPDK, döviz kurundaki yükselme ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak hem Ağustos hem de Eylül ayında olağan dışı bir zam kararı aldı. Bu iki ayda da üst üste mesken elektrik fiyatı %9 + %9, ticarethanelerin elektrik fiyatı ise %14 + %14 arttı.

 Son olarak EPDK 2018 Ekim ayında da tarifeleri güncelleyerek yeni fiyatları arttırılmış olarak açıkladı. 1 Ekim 2018 itibariyle elektrik fiyatlarına meskenler için yine %9, ticarethaneler için ise %18 zam yapıldı. Böylece yıl başından bu yana 2018 yılında meskenler için toplam fiyat artışı %33,2 olurken ticarethaneler için %58,1 oldu.

Enerji bedeli (vergiler hariç elektrik birim fiyatı) zam oranları

Dönem

Zam oranı

2008 +%19,55
2009 +%33,53
2010 +%9,37
2011 +9,58
2012 +%19,60
2013 +%0,00
2014 +%9,00
2016 +%6,8
01/2017 -%3,15
10/2017 +%0,5
01/2018 +%6,8
04/2018 +%5,95
08-09-10/2018 Yıl başına oranla +%45

Yıllara göre, vergi hariç tek zamanlı mesken birim fiyatına (enerji bedeline) EPDK tarafından yapılan zamlar.

Ticarethane Elektrik Birim Fiyatı 2018

Şirketlerin elektrik tüketim niteliğine bağlı olarak küçük ölçekli işletmeler, esnaf ve KOBİ'ler ticarethane abone grubuna dahil olabilir. EPDK perakende satış tarifesinde ticarethane grubu için, iki sınıf belirlemiştir: bunlar tek ve üç zamanlıdır. Ticarethane tarife fiyat ve sınıfları mesken abone grubuna benzer.

Ulusal Tarife Ekim 2018 Ticarethane elektrik kWh fiyatı (fon ve vergiler dahil)

Ticarethane Tarifesi Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek Zamanlı 0,7148 TL
Üç Zamanlı 0,7207 TL 1,0582 TL 0,4522 TL

 

İş yerleri için tedarikçi değiştirme rehberi