Elektrik faturası rehberi: Fatura borcu sorgulama, ödeme, takip, kesintiler ve tüm merak ettikleriniz

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik faturaları hakkında aklınıza gelebilecek bir çok soru olabilir ve pek çok durum yaşıyor olabilirsiniz. Bu yazımızda elektrik faturaları ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen düzenlemeler ile birlikte faturanızın hazırlanması, size ulaşması, ödenmesi ve fatura borçları ile ilgili bir çok durumda işinize yarayacak bilgileri bir araya getirmeye çalıştık. Aynı zamanda faturanızda yer alan terimleri daha kolay anlamanızı sağlayacak açıklamaları da burada bulabilirsiniz.


elektrik faturası

Elektrik faturaları nasıl hazırlanıyor?

Faturadaki tüketim nasıl ölçülür?

Müşterilerin elektrik faturalarının hazırlanması için belirli bir aralıkla sayaçlar okunur, tüketim tespit edilir ve fiyatlama yapılır. Faturaların hazırlanmasında elektrik dağıtım şirketleri sayaç okuması ve tüketim tespiti yapmakta ve daha sonra elde edilen verileri tedarik şirketlerine aktarmaktadırlar. Tedarik şirketleri bu tüketim verilerini fiyatlandırarak faturanızı düzenler, size ulaştırır ve tahsilatını yapar. 

Tüketim ölçümü nasıl yapılıyor? Sayaçlardan tüketiminizin ölçülebilmesi için endeks değerlerine bakılır. Fatura kesim tarihinde sayacınızdan okunan değer son endeks değeridir. Bir önceki fatura kesim tarihindeki değerle son endeks değerinizin farkı son fatura döneminde kullandığınız enerjiyi verir.

Peki sayaçlar ne sıklıkla okunuyor? 

Faturalarınızın oluşturulması için yapılan sayaç okumalarının periyodu Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde aylık olarak belirlenmiştir. Fatura dönemi de, eğer tüketici ve tedarikçi arasındaki anlaşmada başka bir durum belirtilmemişse, okuma dönemi olarak esas alınır.

Madde 32 : "Sayaçlar, en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur. Bu okuma aylık okuma olarak değerlendirilir."

Madde 33: "(...) Aynı ay içerisinde;

a) Serbest olmayan tüketicilerin ya da son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilerin, enerjinin borçtan dolayı kesilmesi, sözleşmenin sona ermesi veya feshi ya da tedarikçi değişikliği,

b) Tüketimi düşük serbest tüketicinin ikili anlaşmasının sona ermesi veya feshi ya da tedarikçi değişikliği,

nedenleriyle yapılacak faturalamalar gibi mevzuatta özel olarak tanımlanan haller dışında birden fazla faturalama yapılamaz."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Fatura ay sonunda gelmedi veya gecikti ise sebebi ne olabilir?

Bir süredir faturanız düzenlenmiyor ise...

 • Teknik bir aksaklıktan dolayı sayacınız okunamamış olabilir.
 • Fatura alt limiti olan 15 TL'nin altındaki tüketimler için fatura düzenlenmez. Düşük olan tüketiminiz fatura oluşturabilecek seviyeye gelene kadar bir sonraki aya aktarılır.
 • Faturanız önceki aylara göre çok yüksek gelmiş ise fatura yerine "limit üstü birim" bildirimi bırakılmış olabilir. Bu bildirim, faturanızın yanlışlık olmaması için tekrar hesaplanıp size ulaştırılacağı anlamına gelir.

Faturanız eğer tedarikçiniz tarafından hazırlanıp size ulaştırılmadıysa veya ulaşmamasında tedarikçi şirketten kaynaklı bir durum varsa gecikme ile ilgili cezalar size yansıtılamaz. 

Sayacınız bir süredir okunmadıysa elektrik tedarikçinizin müşteri hizmetlerine ulaşarak sayacınızdaki değerleri iletebilir ve fatura düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Elektrik sayacınız mekanik ise göstergedeki değerleri doğrudan iletebilirsiniz. Çok zamanlı ölçüm yapabilen elektronik sayaç kullanıyorsanız ekranda sırasıyla T, T1, T2, T3 gibi değerler görürsünüz. Bu değerleri not ederek tedarikçinize bildirebilirsiniz.

Elektronik sayaçları anlamak ve bilgileri okuyabilmek için daha fazla bilgiye buradan ulaşın.

Elektrik faturalarında hangi bilgiler olmalı?

Elektrik faturaları oluştururluken bazı bilgilerin faturada bildirilmesi ve okunaklı olması zorunludur. Yönetmelikte elektrik faturasında bulunması gereken bilgiler şu şekilde belirtilmiştir.

Madde 34: "Tüketimi düşük serbest tüketicilere, serbest olmayan tüketicilere ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilere tedarikçiler tarafından düzenlenen fatura/ödeme bildiriminde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, tüketici numarası, tüketici grubu,

b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,

c) Son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici, ikili anlaşma ile elektrik alan serbest tüketici ya da serbest olmayan tüketici sınıflarından hangisine girildiğine dair bilgi,

ç) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

d) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

e) Günlük enerji tüketim ortalaması,

f) Ödeme bildirimi tarihi itibariyle tüketim noktasının cari yıl ile bir önceki takvim yılı tüketim miktarları,

g) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri,

ğ) Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli ile ilgili mevzuat kapsamında faturalarda yer alması öngörülen diğer bedelleri,

h) Vergi, yasal kesinti ve borçlar,

ı) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve merkezleri,

i) Tedarikçiler ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek dağıtım şirketinin telefon numarası,

j) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,

k) Kesme-bağlama bedeli,

l) Bulunması halinde otomatik ödeme talimatı bilgisi,

m) EIC*."

*Enerji Tanımlama Kodu :  Tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ne kaydı için kullanılan özel kayıt kodu.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Faturalarda karşınıza çıkan terimlerin açıklamaları burada!

Faturaların tüketicilere ulaştırılması

Elektrik faturaları nasıl gönderilir?

Elektrik faturaları hazırlandıktan sonra tüketicilere ulaştırılmalıdır. Elektrik faturalarının ulaştırılması ile ilgili yönetmelikte şu ifadelere yer verilmiştir:

Madde 34/5 : "Tüketimi düşük serbest tüketicilere, serbest olmayan tüketicilere ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilere tedarikçi tarafından düzenlene ödeme bildirimi/fatura, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce yazılı olarak gönderilir. Fatura/ödeme bildirimi tüketiciler tarafından talep edilmesi halinde elektronik posta yoluyla da gönderilebilir. Tüketicinin, diğer haberleşme kanallarından en az biri kullanılarak fatura/ödeme hakkında bilgilendirilmesi zorunludur."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere elektrik faturanız hazırlanıp son ödeme tarihinden önce belirtilen yasal sürede size yazılı olarak ulaşmalıdır.

Faturanın ulaşmasında şirketten kaynaklanan bir gecikme yaşandıysa çağrı merkezi veya müşteri temsilcilikleri yoluyla elektrik satış şirketine ulaşarak vade ertelemek üzere başvuruda bulunabilirsiniz.

Elektrik faturası gönderimi ile ilgili değişiklik yapabilir miyim?

Elektrik faturanızın gönderim yöntemi veya adresi ile ilgili değişiklikler için elektrik tedarikçiniz ile iletişime geçmeniz gerekir. 

 • Elektrik faturanızın posta yerine sms veya e-posta ile gönderilmesi için talepte bulunabilirsiniz.
 • Adınıza düzenlenen tüm faturaların tek bir e-posta adresine gelmesini isteyebilirsiniz.
 • Yanlış, eksik veya eski bilgilerinizi bilgi güncelleme sayesinde düzeltebilirsiniz.

Bilgilerinizi güncellemek pek çok işleminizde kolaylık ve doğruluk sağlayacaktır! Tedarikçinizin online işlemler merkezleri, çağrı merkezi telefonu ya da müşteri hizmet noktalarından bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.

Elektrik faturam kayboldu / elime ulaşmadı, ne yapmalıyım?

Elektrik faturanızı kaybettiyseniz çeşitli yollarla borç sorgulaması yapabilirsiniz. Bunun için gereken bilgi eski bir faturanızda bulunan abone numaranızdır. Bu numara vasıtasıyla telefon, internet ve müşteri merkezlerinden kayıp faturanızın tutarını öğrenebilirsiniz.

Faturanız elinize ulaşmadıysa ve yeniden düzenlenmesini istiyorsanız sayacınızdaki endeks değerlerini tedarikçi şirketinize çağrı merkezi vasıtasıyla bildirerek yeniden fatura düzenlenmesini talep etmek veya sayaç okuma talebinde bulunmak mümkündür.

Fatura borcu sorgulaması nasıl yapılır?

Faturanız ulaşamadıysa, kaybolduysa veya yanınızda bulunmuyorsa fatura tutarını öğrenmek için sorgulama yapabilirsiniz.

 • Faturalarınızı, abonesi olduğunuz perakende satış şirketinin internet sitesindeki online işlemler menüsünden görüntüleyebilirsiniz. Bu menülerde eski faturalara da ulaşılabilmektedir.
 • Fatura tutarınızı öğrenmek için çağrı merkezi telefonu yoluyla tedarikçi şirkete ulaşabilirsiniz.
 • Müşteri merkezlerine giderek fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Sayacın görevliler tarafından tekrar okunması için ne yapılmalı?

Sayacın okunmadığı durumlarda sayaç okuma talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için tedarikçinizin müşteri hizmetlerinden ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir.

Faturanız normale göre bilmediğiniz bir sebeple çok yüksek veya çok düşük geliyorsa, arızalı ölçüm yaptığını düşünmenize sebep olacak başka bir durum varsa sayacınız arızalı olabilir. Bu durumda sayaç okuma talebinde bulunduktan sonra görevliler sayacınızı inceler. İncelemeler tamamlandıktan sonra size bilgilendirme yapılır, fazla tahsil edilen bir ücret varsa iade süreci başlatılır.

Elektrik faturasının incelenmesi: Fatura tutarı, bedeller, tarife, itiraz

Elektrik fatura tutarı nelerden oluşur?

 • Elektrik faturası içerisinde ödediğiniz ücretler:
 • Kullandığınız elektrik enerjisinin tutarı, yani Aktif Tüketim
 • Elektrik faturasına EPDK düzenlemeleri ile eklenmiş olan bedeller
 • Devlet tarafından uygulanan vergiler ve fon bedelleri

Elektrik faturanız içerisinde harcadığınız elektrik bedeli dışında vergi ve bedeller de ödenir. Bu vergi ve bedeller elektrik enerjisinin size ulaştırılmasındaki masrafları karşılayabilmek ve devlet kurumlarına gelir sağlamak amacıyla eklenir.

Ne yazık ki elektrik kullanımı yapabilmek için sadece elektrik için uygulanan birim fiyat ile ödeme yapılmıyor, bu vergi ve bedeler de belirli miktar ve oranlarda eklendiğinde vergi ve bedeller dahil bir elektrik fiyatı üzerinden elektrik alıyoruz.

Elektrik faturasındaki tüketim tutarı

Kullanılan elektrik enerjisi için ödenen ücret Aktif Enerji Tüketim Tutarı ismiyle karşımıza çıkar. EPDK'nın her yıl 4 defa olmak üzere yenilediği elektrik kWh birim fiyatına göre harcanan elektrik enerjisinin tutarı belirlenir. Topamda kaç kWh elektrik enerjisi harcanmış ise, elektrik birim fiyatı ile çarpılması ile Aktif Enerji Tüketim Tutarı bulunur.

Ek Tüketim Nedir? Faturanızda tüketim ile ilgili karşınıza çıkma ihtimali olan "Ek Tüketim", daha önceki dönemlerde faturaya yansımadığı tespit edilen tüketimlerin bedelidir. Sayacınızda daha önce okuma hataları veya fatura oluşturmayacak düzeyde tüketim olmuşsa bu şekilde sonraki dönem faturanıza bu tüketimler eklenebilir.

EPDK tarafından elektrik faturasına eklenen bedeller: Dağıtım Bedeli

Dağıtım bedeli, elektrik enerjisinin nihai tüketiciye ulaştırılmasındaki masrafların tümü için uygulanan ücrettir. Bu ücret birim fiyat gibi kWh başına bir rakam olarak tüketici grubuna göre fiyatlarla beraber açıklanır. Tüketime oranlı uygulandığından, elektrik faturasında toplam ödenecek dağıtım bedeli kalemindeki ücret de tüketim arttıkça artar.

İletim Bedeli ve Kayıp/Kaçak Bedeli, Dağıtım Bedeli kalemi içerisine alındı, Perakende Satış Hizmet Bedeli ile Sayaç Okuma Bedeli ise tamamen kaldırıldı! 2016 yılından önce faturalarda yer alan bu bedeller düzenlenerek faturalardan kaldırıldı veya ilgili masraflar dağıtım bedeli içine alındı. Böylece 2016 yılından beri faturalarda ayrı olarak bu bedelleri görmüyoruz, dağıtım şirketleri ile ilgili tüm bu masraflar tek bir kalem üzerinden tahsil ediliyor.

Devlet tarafından elektrik faturasına uygulanan vergi ve fon kesintileri

Elektrik faturasında bulunan vergi ve fon bedelleri 4 kalemden oluşur:

 • Enerji Fonu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sektörün altyapı masraflarını karşılamak amacıyla aktarılan bu bedel elektrik faturalarındaki toplam enerji tüketim tutarı üzerinden %1 oranında hesaplanarak faturaya eklenir. Bu ücret elektrik tedarikçiniz tarafından elektrik faturanıza eklenip tahsil edildikten sonra bakanlığın fonuna aktarılır.
 • TRT Payı: Yine elektrik tüketim bedeli üzerinden hesaplanan bu bedel %2 olarak alınmaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun gelirlerinin büyük kısmı elektrik faturalarına uygulanan bu vergi ile sağlanmaktadır.
 • Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi: Kısaca ETV (BTV) olarak da karşımıza çıkan bu bedel, mesken ve ticarethaneler için elektrik tüketim tutarının %5'i tutarında, sanayi grubu aboneler için ise %1'i oranında faturaya eklenmektedir. Bu bedel faturada tahsil edilerek belediyeye aktarılmaktadır. Hastane, sağlık ocağı, dispanser, rehabilitasyon merkezi, doğum evi, bakım evi, kreş gibi yerler ile ibadethaneler ve doğrudan elektrik üreten veya dağıtan kurumlar bu vergiden muaftır. 
 • Katma Değer Vergisi (KDV): KDV, birçok hizmet için alınan bir vergidir ve sadece elektrik hizmetinde değil başka bir çok hizmet ve mal üzerinde uygulanır. Elektrik faturalarında KDV, elektrik tüketim tutarına diğer tüm vergiler ve bedeller eklendikten sonra bu miktar üzerinden %18 oranında alınır.

Kesme bağlama bedeli

Kesme bağlama bedeli, elektrik enerjisi kesilmiş ise yeniden bağlanması için uygulanan tek seferlik bir ücrettir. İşlem başına alınan bu ücret her faturada yer almaz tabi ki, ancak karşınıza çıkarsa ne olduğunu bilmenizde fayda vardır. Yeni aboneliklerde ilk faturada veya borçtan dolayı elektrik kesintisi yapılmışsa bir sonraki faturada bu bedel ile karşılaşabilirsiniz. Bu bedel EPDK tarafından yıllık olarak belirlenir ve faturalarda K/B kısaltması ile de karşınıza çıkabilir.

2021 yılında geçerli olan kesme bağlama bedeli alçak gerilim aboneleri için işlem başına 37,3 TL, orta gerilim aboneleri için 189,8 TL'dir.

Elektrik faturasında tarifeniz: Elektrik fiyatı ne kadar?

Elektrik faturaları oluşturulurken uygulanacak fiyat ve nasıl uygulanacağı tarifeler ile belirlenir. Görevli tedarikçiden elektrik alan aboneler zaman dilimlerine göre farklı tarifelerle elektrik alabilir. Serbest Tüketici tarifelerinde ise sabit fiyat veya sözleşme boyunca geçerli indirim oranı uygulanmış fiyatlar gibi daha çeşitli fiyat uygulamaları yapılabilir.

Tarifelerde fiyatı belirleyen bir diğer unsur da tüketici grubudur. Mesken, ticarethane veya sanayi tüketici gruplarında uygulanan fiyat ve bedeller de değişiklik gösterir. Evler mesken grubuna girerken iş yerleri ve resmi daireler ticarethane olarak abone yapılır.

Elektrik tarifeniz de faturada yer alan bir bilgidir ve faturanızın hesabını tarifeye göre yapmanız, faturanızı incelerken bağlı olduğunuz tarifeyi göz önünde bulundurmanız gerekir.

 • Elektrik faturanızdaki tüketimin fiyatlandırması iki şekilde yapılabilir:
 • Tek zamanlı fiyat tarifesine göre
 • Üç zamanlı fiyat tarifesine göre

Tek zamanlı tarifede günün her saatinde aynı fiyattan elektrik kullanılırken üç zamanlı tarifede gündüz (06:00-17:00), puant (17:00-22:00), gece (22:00-06:00) saatleri için farklı fiyatlar uygulanır.

Faturanızda tarife bilginiz yer alır. Siz talepte bulunarak üç zamanlı tarifeye geçiş yapmadıkça tüketiminiz tek zamanlı olarak faturalandırılır. Akıllı elektronik sayacınız var ise tüketim ölçümünüz farklı zaman dilimlerine göre ayrı yapılabilir ve üç zamanlı tarifeye geçiş yapabilirsiniz.

Tarifenize ve tüketici grubunuza göre tüm vergiler ve bedeller dahil elektrik fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tarifelere göre elektrik fiyatları
  Mesken Ticarethane
Tarife Adı Gündüz Puant Gece Gündüz Puant Gece

Üç Zamanlı

Geceleri daha ucuz, akşamları daha pahalı fiyatla elektrik

0,7195 TL 1,0567 TL 0,4498 TL 0,9523 TL 1,3982 TL 0,5975 TL

Tek Zamanlı

Tüm gün aynı fiyattan elektrik

0,7102 TL 0,9445 TL

EPDK Ocak 2021 tarifesi esas alınmıştır.

Elektrik tarifeleri hakkında daha fazla bilgi burada!

Faturanızda elektrik tüketiminiz fiyatlandırılırken zaman dilimlerine göre ayrılmış tüketimleri görebilirsiniz. Sayacınız elektronik ise ölçümler zaman dilimlerine göre ayrıca yapılabilir ve faturada bu şekilde ifade edilebilir, fakat tarifeniz ne ise ona göre fiyat uygulanır. 

Üç zamanlı tarifede olduğunuz halde faturanızın tek zamanlı fiyattan hesaplanması gibi hatalarda doğrudan tedarikçiniz ile görüşerek sorunun çözümünü sağlayabilirsiniz.

Serbest Tüketici Tarifeleri Serbest Tüketiciler indirimli veya sabit fiyatlı tariflerden faydalanabilirler. İndirimli tariflerde EPDK fiyatına belirli bir oranda indirim uygulanır. EPDK fiyatındaki artış veya azalışlara göre birim fiyat da değişir. Sabit fiyat tarifelerinde ise aktif enerji birim fiyatı sözleşme süresince sabit olarak kalır ve zamlardan etkilenmez.

Engelli aboneler ve şehit/gazi aileleri kendilerine özel olarak sunulan tariflerden faydalanabilirler. Bunun için tedarikçiniz ile iletişime geçerek uygulamaları hakkında bilgi alabilir ve başvurabilirsiniz.

Elektrik faturası neden yüksek geldi?

Elektrik faturanız bazen her zamankine göre yüksek gelebilir. Bir çoğumuz böyle bir durum yaşandığında endişeye düşeriz ve sebebini merak ederiz.Elektrik faturasının yüksek gelmesinin birkaç nedeni olabilir:

 • EPDK bir önceki döneme göre fiyat artışı yapmış olabilir. Fiyat artışları üç ayda bir olağan yenilemeler ile yapılabileceği gibi piyasanın durumuna göre diğer zamanlarda da gerçekleşmiş olabilir. Bu sebeple ilk olarak faturanızda belirtilen elektrik birim fiyatına bakabilirsiniz.
 • Elektrik tüketiminiz bir önceki aya göre artmış olabilir. Kış aylarında ısıtmada elektrik kullanımı, yazın klima kullanımı, cihazların değişmesi veya eskimesi gibi sebeplerden elektrik tüketimi artabilir. Toplam tüketiminiz faturanızdan takip etmeniz mümkün.
 • Sayacınızda bir arıza olma ihtimalini düşünebilirsiniz. Eğer tüketiminin olağan dışı bir şekilde artmış görünüyor, tüm hesaplamalarınıza ve diğer ihtimalleri düşünmenize rağmen durumu anlamakta zorlanıyorsanız tedarikçinizden sayacınızın kontrol edilmesini talep edebilirsiniz.
elektrik tasarrufu

Elektrik faturanızda tasarruf sağlamak için birçok yöntemden faydalanabilir ve daha az elektrik tüketimi yaparak hem cebinize hem de çevreye fayda sağlayabilirsiniz!

Elektrik faturalarında yapılan hatalar ve faturaya itiraz

Faturaya nasıl itiraz edilir?

Elektrik faturanızda hesaplamadan kaynaklı veya sayacın yanlış okunması, tüketim miktarının yanlış belirlenmesi gibi sebeplerle dağıtım şirketi veya tedarikçi firmanın yapmış olabileceği hatalar ile karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda faturanıza itiraz hakkınız bulunur. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 36. maddesinde itirazın nasıl yapılacağı ve tarafların sorumlulukları belirtilmiştir. Yönetmelikte yer alan ifadelerden alıntı yapacak olursak:

"(...)Tüketici tarafından ödeme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde tedarikçiye itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda tüketici, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebilir."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Buna göre, faturanıza herhangi bir sebeple itiraz ediyor olsanız bile öncelikle borcunuzu ödemeniz gerekir. Aksi halde ödemediğiniz süre boyunca gecikme faizi uygulanmaya devam eder. Bir önceki dönem ile aradaki fark %30'u geçtiğinde asgari olarak ödeme yapılır, bu miktar da bir önceki fatura tutarı kadardır.

Elektrik faturasına itirazlar fatura ve kimlik beyan edilerek yazılı şekilde yapılır. Bunun için tedarikçinizin müşteri merkezlerine dilekçe teslim edebilir veya iletişim adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bazı tedarikçi şirketlerin internet sitelerinde bulunan fatura itiraz formlarını doldurup online olarak göndererek de fatura itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

Elektrik faturasına itiraz ile ilgili dilekçe örneği ve daha fazla bilgi için tıklayın!

İtirazlar kaç günde sonuçlanır ve para iadesi nasıl yapılır?

Yönetmelikte itirazın incelenmesi ve sonucu ile ilgili kural madde 36'da aşağıdaki ifadelerle belirtilmiştir:

"İtiraz, tedarikçi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç 10 iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.(...)İtirazın dağıtım şirketini ilgilendiren hususlarla ilgili olduğunun tespit edilmesi halinde, itiraz tedarikçi tarafından geliş tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde dağıtım şirketine iletilir. Dağıtım şirketi itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde inceleme sonuçlarını tedarikçiye bildirir. İnceleme sonuçları tedarikçi tarafından 3 iş günü içerisinde tüketiciye yazılı olarak bildirilir."

"Yapılan hatalı tespitin giderilmesine ilişkin yapılacak işlemin tüketicinin lehine olması durumunda; tüketimdeki farklar, gecikme zammı ile birlikte, tüketicinin talebi halinde nakden ve defaten en geç 3 iş günü içinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle ilgili tüketiciye iade edilir."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik faturası ödeme: Nereye? Nasıl? Ne zaman?

Elektrik faturası, aldığınız elektrik hizmetinin karşılığında ödemeniz gereken tutarı belirtir ve son ödeme tarihine kadar çeşitli yöntemlerle ödenmelidir. Faturanızı ödemediğinizde farklı yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz.

Elektrik faturası nerelerden ödenir?

 • Elektrik faturanızı aşağıdaki ödeme noktaları vasıtasıyla ödeyebilirsiniz:
 • Elektrik tedarikçinizin müşteri merkezlerindeki veznelerden
 • Çeşitli yerlerde bulunan yetkili fatura ödeme veznelerinden
 • PTT şubelerinden (nakit olarak) veya posta çeki hesap sahibi müşteriler için İnteraktif Posta Çeki Hesabı sisteminden PTT'ye gitmeden
 • Anlaşmalı bankaların ATM, şube veya internet ile telefon bankacılığı sistemlerinden
 • Elektrik tedarik şirketinizin internet sitesi veya anlaşmalı ve yetkili bayilerin internet siteleri üzerinden

Elektrik faturasını hangi yöntemlerle ödeyebilirim?

 • Elektrik faturasını ödemek için birçok farklı yöntemden yararlanabilirsiniz:
 • Nakit
 • Kredi Kartı
 • Anlaşmalı bankalarda Havale veya EFT ile ödeme
 • ATM'den ödeme
 • Otomatik ödeme talimatı

Otomatik ödeme talimatı ile ilgili durumları bankanız ile görüşmeniz gerekmektedir. Ödemenin aksaması, talimatın başlaması veya sonlandırılması gibi konularda size öncelikle bankanız yardımcı olacaktır. Ödemelerin aksamasında tedarikçinin sorumluluğu tespit edilirse tedarikçi bu sorunların giderilmesi için gerekli işlemi yapar.

Aboneliğinizi iptal ederken otomatik ödeme talimatını da bankanızla görüşerek iptal ettirmeyi unutmayın!

Elektrik faturası ne zaman ödenmeli?

Elektrik faturası belirli bir dönem borcunu belirtir ve bu borcun verilen süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Fatura borcunun son ödeme tarihi faturada belirtilmektedir. Son ödeme tarihinde ödenemeyen borçlardan dolayı gecikme faizi uygulanır ve bildirimler yapıldıktan sonra elektrik enerjisi kesilebilir. 

Gecikme faizi ne kadar? Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın verilerine göre 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde 05/09/2018 tarihinden itibaren uygulanan gecikme faizi aylık %2'dir. Geciken her gün için ne kadar faiz ekleneceği fatura tutarınıza uygulanan aylık gecikme faiz bedelinin 30'a bölünmesi ile bulunur.

İlgili yönetmeliğin 35. maddesi zamanında ödenmeyen borçlar hakkında hükümleri içermektedir. Buna göre:

"(...)Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda görevli tedarik şirketi tüketiciye yazılı olarak en az 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunur. Görevli tedarik şirketi yazılı bildirimle birlikte kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır.

İkinci bildirimde ödeme yükümlülüğünün belirtilen sürede yerine getirilmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği de belirtilir. Kalıcı veri saklayıcılarından en az biriyle ve yazılı olarak bildirimde bulunulmamış kullanım yerinin elektriği kesilemez.

Tüketicinin öngörülen ödemelerini, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle kullanım yerinin elektriği kesilir ve kesme bildiriminin bir örneği kullanım yerine bırakılır. Kesme bildiriminde, kesme tarihine, saatine, mühür bilgilerine, endeks değerlerine ve kesmeyi yapan çalışana ait sicil numarasına veya şirket tarafından belirlenen koda yer verilmesi zorunludur. Tüketiciye elektriğinin kesildiği, ayrıca kalıcı veri saklayıcısıyla da bildirilir."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik borcundan dolayı elektrik kesildi, nasıl açılır?

Elektrik faturanızı ödemediğiniz için elektrik enerjiniz kesildiyse, ödemenizi yapmanızın ardından 2 gün (imar yerleşim alanı dışında ise 3 gün) içerisinde elektrik tekrardan açılır. Hafta sonu olsa da endişelenmenize gerek yoktur.

Kesilmiş elektriği,  fatura borcunuzu ödedikten sonra kendiniz açmaya çalışmamalısınız! Bu hem hayati risk taşır hem de yasaktır. Yetkililerin işlem yapmasını beklemeden kendiniz elektriği açmaya kalkışırsanız kaçak elektrik kullanımı olarak değerlendirilir ve cezalandırılır.

Evlerinde hasta bulunan abonelerin fatura borçları hakkında

Evinizde yaşayan hastanız olması durumunda elektrik enerjisinin kesilmemesi için tedarikçinizin müşteri merkezlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu konuda yapılacak işlemler ve bildiriminiz, fatura borcunun yasal yollardan tahsilatına engel olmaz. Faturalarınızı ödemediğiniz takdirde sözleşme feshi söz konusu olabilir.

 • Evinizde yaşayan cihaza bağlı hasta için başvuruda şu belgeleri beyan etmeniz gerekir:
 • Hastanın belirtilen yerde yaşadığına dair ikametgâh
 • Hastalığı belirten hastane raporu (en fazla 2 yıllık)
 • Cihaz ile ilgili rapor (en fazla 2 yıllık) 

Başvurunuzun değerlendirilmesinde cihazların hayati önemi göz önünde bulundurulur. Bunlar solunum destek cihazları ve oksijen tedavisinde kullanılan cihazlardır.

Aşağıdaki cihazları kullanmak durumunda olan hastalar için başvuru yapılabilir:

 • Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Cihazı (CPAP, Auto CPAP, BPAP, BPAP-S, BPAP S/T, BPAP S/T AVAPS, ASV)
 • Oksijen Konsantratörü ve Nabülizatör
 • Aspiratör
 • Aletli Gece Periton Diyaliz Cihazı