Elektrik Faturası Nasıl Hesaplanır?

Güncelleme tarihi
min reading

Ay sonunda herkes eline geçen elektrik faturasını inceler. Fakat çoğu kişi faturanın nasıl hesaplandığını bilmez. Bazen de gelen faturanın yüksekliğinden dolayı teyit etmek isteriz ve bu durumda fatura hesaplamayı bilmek endişelerimizi gidermek için gerekli hale gelir. Bunun dışında faturanızın nasıl hesaplandığını bilmeniz sizlere harcamalarınızı azaltmanız için yardımcı olacak bir fırsat. Bu yazımızda elektrik faturası nasıl hesaplanır sorusuna ayrıntısıyla cevap vereceğiz.

Elektrik Faturasını nasıl anlayacağım? Faturamı nasıl hesaplayacağım?

Elektrik faturanız hakkında bilgilenmek ya da gelecek miktarı hesaplamak istiyorsunuz; ancak faturayı incelediğinizde tüm sayılar kafanızı karıştırıyor. Bir çok terim, bedel, rakam ve kolon arasında nereye bakacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Elektrik faturalarının zor okunduğunu ve fatura tutarına katılan bir çok beden ve vergiler gibi değişkenin aslında tam olarak bilinmediğini, bilinse bile nasıl hesaba katılacağını anlamanın karışık olduğunu düşünerek hesaplamalarınızı kolaylaştırmak için bu yazıyı hazırladık. Birim fiyatlar indirimli elektrik almıyorsanız Ulusal Tarife fiyatlarıdır ve vergi ile bedeller de EPDK düzenlemelerine göre her tüketiciden aynı şekilde tahsil edilir. Buna karşın bedellerin fatura üzerindeki yerleri, yaşadığınız bölgede hizmet aldığınız perakende satış şirketlerine göre yer değiştirebilir. Ek olarak tarifeniz eğer zamana göre değişen üç zamanlı tarife ise hesaplama yönteminde dikkat etmeniz gereken ek ayrıntılar olacaktır.

Elektrik Faturası: Tüketim Tutarı, Vergiler, Dağıtım Bedeli ve bunların faturaya eklenmesi

Elinize geçen elektrik faturası olduk uzun ve karmaşık olabilen bir tablodur. Faturanız üç farklı tablodan oluşur. Bunun yanında faturanız üzerinde abonelik bilgileriniz de bulunur. Fakat  bu bölümde faturanın hesaplanmasında kullanılan tablolar incelenecektir. Belirttiğimiz üzere üç ana tablodan bahsedebiliriz. 

  • Ana Tablolar
  • Enerji Tüketim Tutarı
  • Zaman Dilimine Göre Enerji Tüketimleri
  • Bedeller ve Vergiler

Aşağıdaki hesaplamalarda konut tipi (mesken) abonelerinin standart faturasından yola çıkılmıştır. Önceki borçlar ya da diğer olağan dışı bedeller (ceza, kesme-açma, sayaç değiştirme vb. ) hesaba katılmamıştır. 

Fatura Ödeme

Faturayı elimize aldığımızda ilk olarak bakmamız gereken hane Aktif Tüketim hanesidir. Aktif Tüketim hanesi sizin o aylık harcadığınız elektrik miktarını kwh (kilowatt saat) cinsinden gösterir. Fatura miktarı hesaplanırken kullanılan bir bölüm olduğu için Aktif Tüketim'e dikkat ediniz. Bu hane fatura döneminde kaç kWh elektrik enerjisi harcadığınızı gösterir. Tüketim Tutarı ise bu harcanan enerji miktarının Birim Fiyat ile çarpılmasından elde edilir. Birim Fiyat dediğimiz ise 1 kWh elektrik enerjisinin fiyatıdır.

Tüketim tutarı ve hesaplaması nasıl yapılır?

Tüketim tutarının hesaplanabilmesi için öncelikli olarak bilinmesi gereken şey tarife grubunuzdur. Tarife grubunuz Tek zamanlı Tarife veya Üç zamanlı Tarife olabilir. Tüketim tutarı bu iki tarife grubuna göre farklı hesaplanır. Tek zamanlı tarifede her saatte elektrik fiyatı aynı olduğundan tek bir fiyat üzerinden gidilir. Üç zamanlı tarifede ise günün 3 ayrı zaman diliminde elektrik fiyatları değişir. Bu yüzden her zaman dilimindeki tüketim faturada ayrı kolonda gösterilir ve bu tüketimler ilgili fiyat ile çarpılır.

Tek Zamanlı Tarifede Tüketim Tutarını Bulurken

Tek zamanlı tarife için ilk tablodaki bilgilerin kullanılması yeterlidir. Aşağıda yapılan hesap tükettiğiniz enerjiye ödemeniz gereken bedeli TL cinsinden verecektir. Bu hesapta kullanılan aktif-birim fiyat, 1 kWh elektrik tüketiminin kaç TL’ye karşılık geldiğini gösterir.

Aktif-tüketim (kWh) x Aktif-birim fiyat (TL/kWh) = Tüketim tutarı (TL)

Üç Zamanlı Tarifede tüketim nasıl hesaplanıyor?

Bu tarifede günün üç bölümü için ayrı birim fiyatlar kullanılır; bu yüzden toplam tüketimi tutarını bulmak için gündüz, puant ve gece olmak üzere üç tüketim tutarı hesaplanmalıdır. bu hesabı yaparken 2. tablodaki verilere bakılır.

  • Gündüz
  • Puant
  • Gece
Gündüz + Puant + Gece = Toplam Tüketim tutarı

Dağıtım Bedeli nedir? Nasıl hesaplanır?

Bu bedel elektriğin ulaştırılmasındaki bakım / onarım vb. masraflar için daıtım şirketleri hesabına tahsil edilen bir bedeldir. Dağıtım bedeli tüketim ile çarpılmak üzere belirlenen bir birim fiyat şeklinde duyurulur. Dağıtım birim fiyatı tüm tüketiciler için ulusal olarak uygulanmak üzere EPDK tarafından belirlenir.

Aktif Tüketim x Dağıtım Birim Fiyatı = Dağıtım Bedeli

Vergi ve Fonlar nelerdir? Faturaya ne oranda katılır?

Aşağıda belirtilen vergiler ve diğer bedeller Aktif Tüketim tutarı üzerinden hesaplanır.

  1. Enerji Fonu
  2. TRT Payı
  3. Elektrik Tüketim Vergisi

Bu vergilerin hesaplanmasında kullanılan Aktif Tüketim tutarı üzerinden hazırlanmış formüller aşağıda belirtilmiştir. 

Tüketim tutarı x 0,01 = Enerji Fonu
Tüketim tutarı x 0,02 = TRT Payı
Tüketim tutarı x 0,05 = ETV

Konut-Mesken aboneleri için ETV oranı %5 olarak belirlenmiştir. Bu oran abone tipine göre değişiklik gösterebilir.

Katma Değer Vergisi faturada nasıl ekleniyor?

Katma değer vergisini bu yazımızda ayrı bir başlığa almamızın bir nedeni var. KDV, diğer bütün vergiler ve tüketim bedellerinin tamamının toplamı üzerinden hesaplanır. Bir bakıma verginin bile vergisi diyebiliriz. KDV'nin hesaplanma yöntemi aşağıdadır.

[Tüketim tutarı+ Dağıtım Bedeli + Enerji Fonu +TRT Payı+ ETV ] x 0,18 = KDV

Toplam fatura tutarını bulma

Bütün hesaplamaları yaptığımızda elimizdeki genel formülü çözebilecek verileri toplamış bulunuyoruz. Toplam fatura borcumuz Tüketim Tutarı, Dağıtım Bedeli, Vergiler ve Fonlar, ve KDV'nin toplamından oluşur. Formülümüz aşağıdaki şekildedir.

Tüketim tutarı + Dağıtım Bedeli + (Enerji Fonu + TRT payı + ETV) + KDV = FATURA TUTARI

Üç Zamanlı tarifede fatura tutarı nasıl hesaplanır?

Üç zamanlı tarife için fatura hesabı çok benzer olmak ile birlikte bir noktada dikkat edilmesi gereken ayrıntılar bulunur. Vergi ve bedellerin katılmasına kadar olan kısmı, yani tüketim tutarını aynı formül ile üç zaman dilimi için ayrı ayrı uygulamalıyız. Üç zaman dilimindeki tüketimleri ayrı olarak elektrik birim fiyat ile çarparak bulduktan sonra toplam tüketim ile dağıtım bedelini buluruz ve bunu da bir tarafa yazarız. Toplam tüketim Tutarı üzerinden vergileri oranlarına göre hesapladıktan sonra bulduğumuz tüm sonuçları, (yani toplam tüketim tutarı, dağıtım bedeli ve verfi tutarlarını) toplayıp bu KDV Matrahını buluruz. Bu toplamın %18'i KDV bedelidir. Bunu da eklediğimizde yukarıdaki fatura tutarı formülünde olduğu gibi sonuca ulaşmaktayız.

Vergiler dahil birim fiyatı biliyorsanız fatura hesabı çok kolay! Fatura hesaplarken daha kolay ve pratik olması için vergiler dahil birim fiyat bilgisine sahipseniz, bu fiyatı tüketim ile çarptığınızda doğrudan fatura tutarına ulaşırsınız. Üç zamanlı tarifede de gece, gündüz ve puant zamanlarına ait vergiler dahil fiyat ile tüketimleri çarparak ve hepsini en sonunda toplayarak fatura tutarına kolayca ulaşırsınız. EPDK tarife tablolarında birim fiyatları vergiler ve bedeller hariç olarak açıklar.

Vergiler dahil elektrik birim fiyatlarına nereden ulaşırım? Sizin için kolaylık olacak vergiler dahil birim fiyatları hesaplıyoruz ve BURAYA tıklayarak ulaşmanızı sağlıyoruz.