Elektrik faturası içinde yer alan tüm bilgiler

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik faturaları, tükettiğimiz elektriğin bedelini gösteren resmi belgelerdir ve her ay elimize ulaşan bu faturalarda tüketim ile ilgili bir çok bilgi yer alır. Bu bilgilerin içinde aradığınızı bulmakta ve bazı terimlerin ne ifade ettiğini anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Biz de faturalarınızı daha kolay anlamanızı sağlayacak faturalardaki terimleri kısaca açıklamak üzere bu yazıyı hazırladık.


Elektrik faturalarında abone bilgileri nelerdir ve nerede bulunur?

Abonelik ile ilgili bilgileri içeren numaralar genelde faturaların en üst kısmında bulunur. Bu bilgiler bir çok abonelik işleminizde gereken bilgilerdir.

Abone / tesisat numarası

Abone numarası, elektrik aboneliği başlatılırken sözleşme sırasında ilgili tesisat için verilen kimlik numarasıdır diyebiliriz.

Bazı faturalarda "hesap numarası" ismiyle de karşınıza çıkabilir, bazen faturada hem tesisat hem de abone numarası bulunabilir. şirketler abonelik işlemlerinizi yaparken sizden bu isimlerden biri ile numara talep edebilirler.

Müşteri numarası

Müşteri numarası birden fazla tesisatta aboneliği olan müşterileri tanımlamak için verilen kişiye özel numaradır. Bir müşterinin birden fazla yerde aboneliği bulunabilir, yani farklı abone numarasına ait hesapları olabilir. Müşteri numarası bir tesisatı değil, doğrudan kişiyi tanımlar.

Abone, müşteri ve tesisat numarası hakkında daha fazla bilgi burada!

Dosya / sıra numarası

Dosya numarası, abonenin enerji kullanımı yaptığı yerin, yani tesisatının bulunduğu bölgeyi tanımlamak için verilir. Tesisatın mahalle, cadde ve sokak ayrımı bu numara ile yapılır.

Sıra numarası ise abonenin dosyasının sırasını göstermektedir. Birçok resmi evrakta sıra numarası bulunur. Elektrik aboneliğinin kayıtlarındaki sıra numarası da faturada bulabileceğiniz bir bilgidir.

Tüketici sınıfı

Tüketici sınıfları serbest tüketici, serbest olmayan tüketici ve son kaynak tarifelerinden elektrik alan tüketiciler olmak üzere üç tip tüketiciyi belirtir. Bu hanede hangi uygulamaya göre elektrik hizmeti aldığınız bilgisine ulaşabilirsiniz. 

 Serbest tüketici, son 1 yıllık tüketimi devlet tarafından belirlenen Serbest Tüketici Limiti'nin üzerinde olan tüketicilerdir. Bu tüketiciler serbest piyasa şartlarına göre belirlenen indirimli fiyatlarla elektrik alabilir, istedikleri tedarikçi şirkete geçerek hizmet alacakları şirkete kendileri karar verebilirler. Serbest tüketicilerin elektrik hizmeti, tedarikçi şirketlerle yapacakları ikili anlaşmanın esaslarına göre belirli bir süre için geçerli olarak sağlanır.

 Serbest olmayan tüketiciler ise yeni aboneler ve tüketim limitinin altında tüketim yapan kullanıcılardır. Serbest olmayan tüketiciler bölgelerindeki görevli tedarikçi şirketten elektrik hizmeti almak durumundadırlar. Bu tüketicilere uygulanan fiyatlar EPDK tarafından belirlenen Ulusal Tarife fiyatlarıdır.

 Son kaynak tedarikinde ise serbest tüketiciler için belirlenen tüketim sınırını geçen, fakat elektrik enerjisini bir tedarikçi şirket ile ikili anlaşma dahilinde almayan tüketiciler son kaynak tedariki ile elektrik almaktadırlar. Son kaynak tüketicileri, EPDK tarafından belirlenen kriterlere göre düşük ve yüksek tüketimli olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. 

Son kaynak tedariki ile elektrik alma iki şekilde oluşabilir: Çok yüksek seviyelerde tüketim yapan tüketiciler (tüketimi 50 milyon kWh üzerinde olan büyük sanayi kuruluşları gibi) farklı portföyler ile elektrik alabilirler. Diğer yandan, çok yüksek tüketimi olmayan ortalama ev tüketicileri ikili anlaşmaları bir şekilde iptal edilerek tedarikçinin portföyünden çıkarıldığında son kaynak tedariki ile elektrik almak durumunda kalırlar. Bu tip tüketiciler için ikili anlaşma ile abonelik zorunlu olduğundan görevli tedarikçi ile hemen abonelik yapılması gerekir.

Sözleşmeniz feshedildiyse 15 gün içerisinde mutlaka bölgenizdeki görevli tedarikçi ile abonelik yaptırmalısınız. Elektrik hizmetiniz böyle bir durumda doğrudan dağıtım şirketince sağlanmaya devam edebilir ve elektriğiniz kesilmeyebilir. Ancak abonelik olmadan elektrik kullanmak kaçak kullanım olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple yasal süre içerisinde bu işlemi tamamlamanız gerekmektedir.

Sözleşmelerin bildirimsiz olarak iptal edilmesi müşterileri bu gibi zor durumlarda bırakacağından böyle bir durumla karşılaşırsanız bildirimsiz olarak sizi portföyünden çıkaran tedarikçi hakkında şikayetçi olabilirsiniz.

Abone grubu

Müşteri grubu ismiyle de faturalarınızda yer alabilecek bu bilgi, abonenin elektrik kullanımını fiyatlandırırken esas alınan tarife grubunu ifade eder. Buna göre ev kullanıcıları, iş yerleri, sanayi kuruluşları veya tarımsal amaçlı elektrik kullanımı gibi farklı müşteri gruplarına farklı fiyatlandırma yapılmaktadır.

 • Evler, "Mesken" tarife grubunda bulunur.
 • İş yerleri, küçük ve orta ölçekli üretim yerleri "Ticarethane" grubu olarak geçer.
 • "Sanayi", "tarımsal sulama" vb. diğer tarife gruplarından elektrik kullanan tüketicilerin faturalarında bu isimlerle tarife grupları yer alır.

Aboneye ait adres, kimlik ve iletişim bilgileri

Aboneye ait kimlik, adres ve iletişim bilgileri de faturalarda yer almaktadır.

 • Ad-soyad veya kurum adı: Faturalarda abonenin ismi mutlaka yer alır. Abonelik ile ilgili konularda işlem yapma yetkisi olan kişi faturada ismi bulunan kişidir. Tüzel kişiler için kurum ismi veya temsilci adı da faturada yer alabilir.
 • Adres: Faturada belirtilen adres ise tesisatın ait olduğu adrestir.
 • T.C. Kimlik Numarası: Aboneye ait Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası da faturalarda yer alan bilgilerdendir. Bireysel aboneliklerde, örneğin eviniz için kendi adınıza yaptırmış olduğunuz elektrik aboneliğine bağlı olarak oluşturulan faturanızda bu bilgi yer alacaktır.
 • Vergi numarası ve vergi dairesi: Abonelik bir tüzel kişi adınaysa, yani bir şirket veya kurum adına abonelik yapılmışsa kuruma ait vergi numarası ve vergi dairesi bilgisi de faturalara işlenir. Bu bilgiler şirket veya kurumlara ait kimlik numarası niteliğindedir.
 • Abonenin iletişim bilgileri: Abonenin e-posta adresi, cep telefonu veya sabit telefon numarası gibi bilgiler de faturaya işlenmektedir.

Tüm bu kimlik ve adres bilgileri faturaların genellikle üst kısmındaki müşteri bilgileri bölümünde bir arada bulabilirsiniz.

Elektrik faturası tüketim ile ilgili hangi bilgileri verir?

Elektrik faturasında tüketimle ilgili bilgiler faturanın genellikle orta kısmında yer alır. 

Son 1 yıllık (12 aylık) tüketim

Faturalarda, bulunduğunuz aydan geriye doğru son 12 ay boyunca yapılmış olan toplam tüketim bilgisi kWh olarak verilmektedir. Bu bilgi serbest tüketici olup olmadığınızın anlaşılmasında önemlidir. Son 1 yılda yapmış olduğunuz toplam tüketim Serbest Tüketici Limiti'ni aştığında serbest tüketici olarak kendi seçtiğiniz elektrik tedarikçisinden ikili anlaşma ile belirlenen indirimli fiyatlarla elektrik alma hakkınız vardır.

Son 1 yıllık tüketim hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Dönem

Tüketim ölçümünün yapılmış olduğu yıl ve ayı gösterir. Ölçümlerin periyoda okuma dönemi de denir. Sayaç okuma tarihleri arasındaki bu dönem yönetmeliklerle de belirtildiği şekilde 1 aydır.

İlk ve son okuma tarihi

Faturadaki ilk ve son okuma tarihleri, elinizde bulunan faturadaki tüketimin hesaplanması için sayacın ay başında ilk okunduğu ve ay sonunda son olarak okunduğu tarihtir. Diğer bir deyişle, faturada hesaplanan tüketim bu tarihler arasında yapılan tüketimdir.

İlk ve son endeks

İlgili fatura döneminin başlangıcındaki ilk okuma tarihinde sayaçtan okunan değer ilk endekstir. Son okuma gününde sayaçta gösterilen değer ise son endekstir.

Tüketim miktarı

Sayaçlardaki tüketim değerleri her ay sıfırlanmaz, eklenerek artmaya devam eder. Bu yüzden belli bir dönemdeki tüketimi bulmak için son endeks değerinden ilk endeks değeri çıkartılır, aradaki fark ilgili dönemdeki tüketim miktarıdır. 

Elektrik sayacı okuma ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Tüketim miktarı kWh olarak faturanızda belirtilmiştir.

Endüktif, Kapasitif, Reaktif nedir?

Elektrik kullanımı yapılırken şebekeden farklı türlerde güç çekilir. Bunlardan ilki W ile gösterilen aktif güçtür. Bu, çekilen elektrik enerjisinin işe yarayan ve kullanılan kısmıdır. Reaktif güç (VAR) ise işe yaramayan kayıp enerjiyi belirtir. Rekatif güc de kendi içinde teknik özelliklere göre endüktif ve kapasitif şeklinde ayrılır.

Bobin ve manyetik alanla çalışan makineler belli bir miktar gereksiz yük oluşturur. Yüksek güç çeken ve bu tarz makinelerin bulunduğu tesislerde reaktif güç devreye girmekte ve aktif gücün belirli oranlarda aşılmasına bağlı olarak reaktif güç bedelleri faturaya eklenmektedir. Bu bedelleri endüktif veya kapasitif tutar olarak faturada görebilirsiniz.

Gündüz, Puant, Gece

Faturanızda yer alan bu ifadeler gün içindeki üç zaman dilimindeki tüketimleri ifade eder. 

 • Gündüz: Saat 06:00-17:00 arası
 • Puant: Saat 17:00-22:00 arası
 • Gece: Saat 22:00-06:00 arası

Eğer sayacının sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş ise Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında yukarıda belirtilen saatlerden 1 saat ileri olacak şekilde ölçüm zamanları değişir.

Ek tüketim

Faturalarda sayacın yanlış okunması vb. bir sebeple bir önceki dönemden eksik veya fazla olarak tüketimde yapılacak düzeltmeler ek tüketim olarak adlandırılarak faturaya işlenmektedir. Ek tüketim artı veya eksi olabilir (+/- kWh), yani bir önceki dönemde fazla yazılmış olan tüketim bir sonraki döneme eksi, eksik ölçülmüş ise artı olarak eklenebilir.

Günlük ortalama tüketim

Abonenin faturasında belirtilen günlük ortalama tüketim, o fatura dönemindeki toplam enerji harcamasının gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük ortalamadır.

Bir sonraki okuma dönemi

Sayacın bir sonraki okuma dönemi de faturalarda belirtilebilir. Bu tarih de tıpkı okuma dönemi gibi yıl ve ay şeklinde gösterilir.

Fatura içinde yer alan ücretler ve ödeme bilgileri nelerdir?

Faturanızda tüketiminize göre ödemeniz gereken tutar belirtilmektedir. Bu ödeme tutarını oluşturan pek çok farklı ücret bulunur. Bunlar tüketilen enerjinin bedeli, ek bedeller, vergiler ve farklı işlemlerde eklenen ek ücretlerdir. Bu ücretler farklı kalemler halinde faturalarda belirtilir.

Enerji Bedeli

Enerji bedeli, kullandığınız enerji miktarına ödenecek toplam ücrettir. Kaç kWh elektrik kullandıysanız, bu tüketim miktarı tarifenize göre elektrik birim fiyatı ile çarpılır ve enerji bedelinizi oluşturur.

Dağıtım Bedeli

Kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan dağıtım bedeli, elektriğin size ulaşmasında ortaya çıkan arıza, bakım, oranım, yenileme, iyileştirme ve kapasite arttırımı gibi işlemlerin masraflarını karşılamak amacıyla alınmaktadır. Dağıtım bedeli de enerji bedeli gibi tüketilen kWh enerji üzerinden birim bedel ile hesaplanır. dağıtım bedeli faturalardan tahsil edildikten sonra dağıtım şirketine aktarılır.

Enerji Fonu

Enerji sektörü ile ilgili yapılması planlanan bir çok yatırıma kaynak sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onayıyla alınan enerji fon bedeli enerji fonuna aktarılmaktadır. Enerji tüketim bedeli üzerinden %1 oranında alınmaktadır.

TRT Payı

Enerji bedelinin %2'si oranında bu vergi faturalara eklenir. TRT Payı, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu çerçevesinde TRT'ye gelir olarak aktarılır.

BTV (ETV) - Belediye Tüketim Vergisi (Elektrik Tüketim Vergisi)

Müşterilerin abone olduğu bölgede hizmet veren belediyeye aktarılmak üzere enerji tüketim bedeli üzerinden hesaplanacak şekilde vergi alınmaktadır. BTV (ETV) mesken ve ticarethanelerden %5 oranında, sanayi müşterilerinden %1 oranında kesilmektedir.

KDV

KDV, Katma Değer Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir ve bir çok tüketim ürün ve hizmetine eklenen bir vergidir. Elektrik faturasındaki tüm bedel ve vergiler eklendikten sonra elde edilen tutar (KDV matrahı) üzerinden son olarak %18 oranında Katma Değer Vergisi alınmaktadır. KDV de eklendikten sonra elektrik faturasının toplam tutarı ortaya çıkar.

Elektrik faturasındaki vergi ve bedeller hakkında daha fazlası

Fatura Tutarı

Belirlenen tüketim döneminde yapılan tüketim tutarı, dağıtım bedeli ve tüm vergiler ile fon kesintileri toplandıktan sonra müşterinin ödemesi gereken dönemlik ücrettir.

Elektrik faturası nasıl hesaplanır? Merak ediyorsanız tıklayın.

Güç (enerji) aşım bedeli

Bağlantı anlaşması veya sözleşmenizde yer alan güç miktarı aşıldığında aylık olarak kW başına bir birim bedel uygulanır, bu da enerji aşım bedelidir.

Gecikmiş borçlar

Elektrik faturasında gecikmiş borçların adedi ve tutarları da yer almaktadır. Faturanızın son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmemişse, bir sonraki aya gecikmiş borç olarak işlenir.

Banka talimat bilgisi

Faturanız ile ilgili otomatik ödeme talimatı varsa banka ve talimat bilgisi de faturanıza işlenmektedir. Otomatik ödemede bir sorun yaşanması halinde ilk olarak bankanız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Sorunun tedarikçi şirketten kaynaklanması durumunda ödenemeyen faturaların faiz ve cezalarından muaf tutulursunuz.

Aboneliğinizi kapattırırken otomatik ödeme talimatını iptal ettirmeyi unutmayınız! Aboneliğiniz sona erdiğinde bankanızın ödeme talimatı da otomatik olarak sonra ermez. Bunun için bankanızla ayrıca görüşerek otomatik ödeme talimatını iptal etmeniz gerekiyor.

Son ödeme tarihi

Elektrik faturanızdaki fatura tutarının ödenmesi için verilen sürenin sonunu belirten bilgi son ödem tarihi olarak faturada bulunur. Faturalarınızı bu tarihe kadar ödemeniz gerekir. Eğer belirtilen sürede fatura ödenmezse gecikme faizi ve sonun da enerjinin kesilmesi söz konusu olabilir.

Gecikme faizi

Faturanızı son ödeme tarihine kadar ödemediğinizde gecikmeden dolayı faiz eklenerek ceza uygulanmaktadır. Gecikme faizi ile birlikte ödenmeyen borç bir sonraki faturaya işlenir.

Kesme Bağlama Bedeli

Borçtan dolayı elektrik kesilip açtırıldığında veya elektriği kesik bir yere yapılan yeni abonelikler için elektrik açtırıldığında bir sonraki faturaya kesme bağlama bedeli eklenir. Elektrik açtırmak için işlem başına alınan bu bedel, eğer bir yerin elektriği fiili olarak kesilip açılmadıysa ise uygulanamaz. 

Yuvarlama

Fatura tutarında (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında küsuratlar bir sonraki faturaya aktarılabilir. Buna yuvarlama denmekte ve faturalarda belirtilmektedir.

Ödenecek Tutar

Faturanın kesildiği tarihte ödenmemiş olan güncel ve geçmiş borçlar, vergiler bedeller ve tüm eklenen ücretler ile birlikte ödemeniz gereken toplam tutar ödenecek tutardır.

Fatura ödeme yerleri

Faturanın genellikle arkasında bulunan ek notlar arasında tedarikçinizin ödeme yerleri de yer alabilir. Bunlar müşteri merkezleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleridir. Bunlar haricinde telefonla ve internet üzerinden fatura ödeyebileceğiniz pek çok kolay kanal bulunmaktadır.

Faturada bulunan teknik bilgiler nelerdir?

Faturanızda tüketim ve ödeme haricinde bazı teknik bilgiler de yer almaktadır. Bunlar her ay gerçekleşen ödemelerinizde öncelikli bilgiler olmasa da bazı durumlarda bilmeniz işe yarayacak bilgiler olabilir.

EIC kodu

Dağıtım şirketleri, her dağıtım bölgesinde bulunan tüketim noktaları için özel birer kayıt kodu oluşturur. Bu kod EIC kodudur ve her tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi'ndeki kayıt numarası görevi görmektedir. Bir anlamda tüketim noktasının piyasa sistemindeki kimliği olan EIC kodu da faturada belirtilmektedir.

Türkiye de elektrik piyasası nasıl işliyor? Merak ediyorsanız tıklayın!

Kurulu güç

Bir elektrik sistemine bağlı olan elemanların tümü aynı anda çalıştığında tüketilecek toplam güç kurulu güçtür.

Sözleşme gücü

Abonelik sırada elektrik kullanılacak yerin ihtiyacına göre müşteri tarafından talep edilen ve sözleşmede belirtilen çekilecek güç miktarıdır. Abonelik anlaşması sırasında sözleşme gücüne göre ücret ödenir. Bir yerin sözleşme gücü en az 5 kW olabilir. Meskenlerde genellikle 5-6 kW civarında olan sözleşme gücü ticarethanelerde 9 kW civarı olabiliyor.

Elektrik bağlantı ve sözleşme gücü hakkında daha fazla bilgi

Demand

Abonenin faturayı kapsayan ayda çektiği maksimum güç demand olarak belirtilir. Demand, kW ile gösterilmektedir.

Çarpan

Tüketim hesabında endeks farkı üzerinde akım farklarından oluşan hesap hatalarını düzeltmek için çarpan uygulanır. Bu çarpan endeks farkı ile çarpılan bir sayıdır ve bu işlem ile doğru tüketim miktarı bulunur.

Sayacın markası ve sayaç seri numarası

Elektrik ölçümünü yapan sayacınızın markası ve seri numarası da faturada yer verilen bilgilerdendir. Bu bilgilere ihtiyaç duyabileceğiniz teknik işlemlerde faturanıza bakabilirsiniz.

Gerilim ve akım trafo oranları

Gerilim trafo oranı, gerilim trafosuna bağlı sayaçlar için kullanılan dönüştürme oranıdır. Akım trafosuna bağlı sayaçlar için ise aynı işlemde akım trafo oranı kullanılmaktadır.

Trafo kaybı ve bedeli

Trafolu müşterilere ait trafo kaybına giden enerji miktarı trafo kaybıdır. Bu tüketim miktarına uygulanan bedel ise trafo kaybı bedelidir. Kayıp tüketim, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen kayıp katsayıları ve hesaplama yöntemine göre hesaplanmaktadır.

Sayaç arıza bilgileri

Sayaç arızası yaşanmış ise sayacın arızalı olduğu tarihlerin başlangıcı ve bitişi faturada belirtilir.

Okuma kodu

Sayaçların okumasını yapan personelin kodu okuma odu olarak belirtilir. Sayacınızla ilgili işlemlerde işinize yarayabilecek bu bilgi faturanızdan da teyit edilebilir.