Sanayi Abonesi Büyük Şirketler Hangi Elektrik Tarifesini Seçmeli?

Güncelleme tarihi
min reading

Üretim yapan şirketler, EPDK'nın düzenlediği sanayi tarifesinden elektrik alabilir ya da istediği tedarikçiyle anlaşma yaparak indirimli piyasa fiyatlarına geçebilir. Perakende satış kapsamındaki sanayi abonelerine özel tedarikçi değiştirme rehberi bu sayfada.

Sanayi elektrik tarifesi nedir?

Elektrik tarifelerini düzenleyen EDPK, sanayi grubu abonelerine, ticarethane tarifesinden daha ucuz birim fiyatlar sunar. Sanayi elektrik tarifesinden faydalanmak isteyen şirketler, sanayi sicil belgelerini ibraz etmelidir. Üretim yapan tüm şirketlerin, 6948 sayılı sanayi sicil kanunu'na göre, bağlı oldukları Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğünden onaylı sanayi sicil belgesi olmalıdır.

  • Görevli elektrik firmasından, EPDK sanayi tarifesine göre elektrik alamak isteyenler sanayi sicili belgesini görevli şirkete;
  • Alternatif firmadan, indirimli elektrik almak isteyen şirketler, sanayi sicil belgesini bölgelerindeki dağıtım şirketine ibraz eder.

Tarifeler ve birim fiyatlar nasıl belirlenir ?

Sanayi abonelerin dağıtım şebekesine bağlantı seviyelerine göre, orta gerilim (OG) ve alçak gerilim (AG) olarak ikiye ayrılır. EPDK ayrıca sanayi birim fiyatlarını tarife kodu ve sınıfına göre ayırır.

Tarife kodu
Şirkete, elektrik enerjisini hangi şebekeden enerji verildiğini belirtir.

Tarife sınıfı
Sanayi tarifeleri fiyatlandırma biçimine göre, çift terimli ve tek terimli olmak üzere gruplandırılır. Bu sınıflandırma 3 ve 4 nolu tarifelerde geçerlidir.

Sanayi elektrik tarife kodları

EPDK, ulusal sanayi elektrik tarifelerini dört tarife kodu kullanarak sınıflandırır. Bu yazıda perakende elektrik satışı kapsamındaki, dört numaralı sanayi tarifesi ele alınacaktır.

Yüksek gerilim
Tarife Kodu Açıklama Bağlantı seviyesi
1 İletim sisteminden, yüksek miktarda enerji tüketimi olan ağır sanayi şirketleri perakende satış kapsamındalardır. Yüksek gerilim
2 Dağıtım sisteminin orta gerilim baralarına kendi özel hattıyla bağlı sanayi şirketleridir ve perakende satış kapsamındalardır. Orta gerilim
3 Dağıtım sisteminin orta gerilim baralarına dağıtım şirketi hattı ile bağlı sanayi şirketleridir ve perakende satış kapsamındalardır.
4 Dağıtım sistemi kullanıcısı olan tüm diğer sanayi kuruluşları Orta ve alçak gerilim

Sanayi Dağıtım Tarife Sınıfıları

Tek terimli ve çift terimli tarife farkı

Ulusal tarifeden elektrik alan sanayi aboneleri tüketim ihtiyaçlarına göre iki tarife sınıfı arasında seçim yapabilir. Bunlar, tek ve çift terimli tarifelerdir.

Ne farklı ? Tek terimli tarife Çift terimli tarife
Bağlantı seviyesi Hem alçak hem orta gerilim Orta gerilim
Enerji bedeli Tüketilen enerji miktarı kWh cinsinden fiyatlandırılır. Ödenen kWh enerji bedeline ek olarak, sözleşme gücüne göre aylık kW başına güç bedeli alınır. Sözleşme gücü aşılırsa, ek olarak kW başına güç aşım bedeli alınır.
Sayaç Türü Standart elektronik sayaç Çekilen en yüksek anlık gücün belirlenmesi için demandmetreli sayaç
Dağıtım ve kayıp kaçak bedeli Alçak gerilim müşterileri daha yüksek dağıtım ve kayıp kaçak bedeli öder. Tek terimli tarifeye göre daha düşük dağıtım ve kayıp kaçak bedeli uygulanır.

EPDK Sanayi Elektrik Birim Fiyatları

Ulusal Tek Terimli Sanayi Tarifesi

Orta gerilim seviyesinden bağlı olan sanayi aboneleri, talepte bulunmadıkları sürece olağan olarak tek terimli tarife sınıfına girer.

EPDK Sanayi tek terimli birim fiyatları

Tarife adı Tek Zamanlı Birim Enerji Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Kullanım bedeli  Reaktif enerji bedeli
Sanayi Tek Terimli AG 0,20521 TL 0,0854 TL 0,2723 TL/kWh 0,1640 kr/kVARh
Sanayi Tek Terimli OG 0,20521 TL 0,0549 TL 0,26011 TL/kWh 0,1640 kr/kVARh

Ekim 2016 EPDK 4 no'lu sanayi tarifesindeki vergi hariç birim fiyatlara göre hazırlanmıştır.

Ulusal Çift Terimli Sanayi Tarifesi

Darbeli yük çeken tesisler ve ark ocağı tesisleri zorunlu olarak çift terimli tarifededir. Diğer orta gerilim bağlantısına sahip şirketler talep etmeleri halinde çift terimli tarifeye geçebilir.

EPDK Sanayi çift terimli birim fiyatları

Tarife adı Tek zamanlı enerji bedeli Dağıtım Toplam Kullanım Reaktif enerji bedeli Aylık güç bedeli Aylık güç aşım bedeli
Sanayi Çift Terimli OG 0,2052 TL/kWh 0,0496 TL/kWh 0,2548 TL/kWh 0,164 kr/kVARh 1,6231 TL/kW 3,2461 TL/kW

Ekim 2016 EPDK 4 no'lu sanayi tarifesindeki vergi hariç birim fiyatlara göre hazırlanmıştır.

Sanayi aboneleri için elektrik indirimi

Görevli şirketlerle rekabet eden indirimli elektrik tedarikçileri sanayi şirketlerine özel avantajlı tarifeler sunar. Sanayi aboneleri, aylık 82 TL olan tedarikçi değiştirme limitini kolyalıkla geçebileceği için, doğal olarak serbest tüketicidir. Tedarikçiler, işletmeninin tüketim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve faturayı inceleyerek tarife teklifi hazırlar.

İndirimli birim fiyat teklifi neye göre değişir ?

İndirimli elektrik şirketlerinde sanayi abone grubu için standart elektrik tarifeleri bulmak mümkün değildir. Tüketici grupları genel olarak fatura tutarına göre gruplandırılır; bu gruplandırma elektrik şirketine göre değişebilir. Bazı alternatif elektrik şirketlerli sanayi abonelerine özel danışmanlık vererek bu konuda uzmanlaşmıştır. Aşağıda birim fiyat belirleme ölçütleri bulunabilir:

  • Aylık enerji tüketim miktarı
  • Sabit ya da ulusal tarife endeksli fiyat uygulanması
  • Sözleşme süresi
  • Taahhüt süresi