Elektrik Sayacı: Mekanik, Akıllı Sayaç ve Bağlantı Gücü

Güncelleme tarihi
min reading

İşlevi elektrik kullanıcılarının ne kadar enerji tükettiğini ölçmek olan elektrik sayaçları hem farklı çeşitleri, bunların zorunlu bırakılması, okumalarındaki farklı düzenlemeler ve farklı tarifelere geçilebilmesi gibi nedenlerle fazlasıyla konuşuldu. Bu yazımızda elektrik sayacının ne olduğunu açıklayacağız.

Bağlantı güçleri değişerek kullanıldığı yerdeki elektrikle çalışan aletlere enerji sağlayan elektrik sayaçlarının ulaşabileceği en yüksek bağlantı hızı, elektrik tüketilen ve sayacın bulunduğu yere bağlı bulunan tüm elektrikli aletlerin harcadığı elektrik toplamından yüksek olmalıdır. 

MESKENLERDE ELEKTRİK SAYACI BAĞLANTI GÜCÜ Meskenlere takılan elektrik sayaçlarının bağlantı güçleri 3 - 15 kilowatt (kW) arasında bulunur.

sayac

Elektrik Sayaç çeşitleri

Tüketilen elektrik enerji miktarını gösteren elektrik sayaçları, bu tüketimi kWh yani kilowatt saat şeklinde göstermektedir. Elektrik sayacınızda görülen değer ile EPDK'nın belirlediği birim enerji bedelleri çarpılarak elektrik tüketim bedeliniz, tüketim bedeline göre diğer bedel ve vergiler, yani toplamda elektrik faturası hesaplanır. Kullanılan elektrik sayaçları, 2 farklı tiptedir. Bunun nedeni eskiden sahip olduğumuz mekanik sayaçların, hata yapabilmesi ve gelişen teknolojiye uygun, uzaktan okuma yapılabilen, Akıllı sayaçların çıkmasıdır. 

Mekanik elektrik sayacı nedir ?

Bağlantı gücü elektronik sayaçlardan farklılık göstermemektedir. Mekanik Sayaçlar daha eski dönemlerde takılan araçlardır. Elektrik enerjisi tüketimi mekanik sayaçlarda, sayacın içindeki dönen disk yardımıyla ölçülmektedir. Eski teknoloji ürünü oldukları için ölçüm hataları görülme olasılığı daha yüksektir ve Üç Zamanlı Tarife hesaplaması için uygun değildir. Mekanik Sayaçlarda aynı zamanda tüketilen enerjiler aylık ya da yıllık bazlarda kaydedilemez ve uzaktan okuma yapılamaz. Mekanik Sayaçla Çok zamanlı tarife ölçümü yapılamaz ve serbest tüketiciler bu sayacı kullanamaz.

Akıllı Sayaç nedir ?

Elektronik ya da Akıllı sayaç olarak adlandırılan sayaçlar mekanik sayaçlara göre daha yakın bir teknolojidir. Mekanik sayaçlarda gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, uzaktan okuma, elektrik tüketim kaydı alma gibi işlemleri rahatlıkla yapar. Elektronik sayaçların ölçümde hata yapması daha düşük bir ihtimaldir. Üç zamanlı tarifelerde kullanım için uygundur, yani bir günü farklı saatlere bölerek, bu farklı saatlerde farklı birim fiyatlardan hesaplama yapabilmektedir. Elektrik tüketim bilgilerinizi elektronik sayaçlar 1 yıla kadar saklayabilir. Serbest tüketici olanlar, çok zamanlı tarifede olanlar ve ilk kez elektrik bağlantısı gerçekleştirenler için Akıllı Sayaç kullanılması bir zorunluluktur.

Elektrik Sayacı kim tarafından takılır, okunur ? 

Kanun ile belirlendiği gibi Elektrik Dağıtım şirketleri altyapı, elektrik bağlama gibi görevlere sahip olduğu için elektrik sayaçlarının takılması, sökülmesi, değiştirilmesi ve okunması gibi işlemler de elektrik dağıtım şirketi görevleri arasına girmektedir. Sayaç tesis edilmesi ve değişimi dağıtım şirketi sorumluluğundadır. 2013 yılında mülkiyeti Dağıtım şirketlerine geçen sayaçlar için hiçbir şekilde sayaç bedeli isteyemeyen elektrik dağıtım şirketleri üstelik belirlenen tarihten sonra alınan sayaç bedellerini geri ödedi. Bu noktada elektrik tüketicisinden sayaç üzerine bedel talep edebildiği tek durum, tüketicinin hatalı okuma yapıldığı ya da arızalı olduğunu söyleyerek değiştirdiği sayaçta bir problem saptanmaması üzerine olur. 

Sayaç Bağlantı gücü nedir ? 

Elektrik tüketicilerine takılan sayaçların bağlantı güçleri kullanılan elektrikli araçların toplamından fazla olmalı demiştik. Eğer meskenler için 3 ile 15 kW arası bağlantı gücü değişen sayaçlarınızın sağladığı toplam gücü geçecek kadar fazla alet çalıştırırsanız sigortanız  atabilir, böylelikle bağlantı gücünüze göre kullanabileceğiniz elektrikli alet sayısı sınırlanacaktır.

Güvence Bedeli nedir ?

Depozito olarak da adlandırılabilen Güvence Bedeli, elektrik aboneliğini gerçekleştiren kişinin elektrik borcunu ödememesi üzerine alınmış bir önlemdir.  Güvence bedeli sayacın Bağlangı gücüne göre farklılık gösterir. Her 1 kW için EPDK ödenmesi gereken güvence bedelini açıklar. Güvence bedelinin bağlantı gücü üzerinden hesaplanmasının sebebi, bağlantı gücü ne kadar fazla olursa o kadar fazla elektrik harcama olasılığının olmasıdır. Bu şekilde ödemekten kaçınacağı elektrik bedeli de o kadar yüksek olacaktır.