Elektrik Sayaçları Neden Değiştiriliyor?

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik sayaçları son yıllarda çok konuşulan ve birçok yeni düzenlemenin konusu olmuş bir konudur. Sitemizde elektrik sayaçlarını nasıl okunduğunu inceledik, bu yazımızda da elektrik sayaçlarının değişimi hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri sunacağız.

Elektrik sayaçları değişimi

Elektrik sayaçlarının ne olduğunu açıkladığımız yazımızda da açıkladığımız üzere, elektrik sayaçları mekanik sayaç ve elektronik sayaç olarak 2'ye ayrılmaktadır. Bu iki tip sayacın farklı özelliklerinin olması ve kanun ile getirilen zorunlulukla yeni evlere elektronik sayaç taktırılması ve mevcut mekanik sayaç kullanıcılarının sahip oldukları sayaçların da belirli bir süreden sonra  değiştirilmesi, elektrik sayaçlarının neden söküldüğüne dair soru işaretleri oluşturmaktadır.

Elektronik ve mekanik sayaç farkı

Akıllı Sayaç Mekanik Sayaç
 • Dijital göstergesinde tüketim görüntülenebilir.
 • Ölçüm hatası yapma ihtimali daha düşüktür.
 • Günü farklı zaman aralıklarına bölerek elektrik tüketimini ölçebilir.
 • Elektrik tüketim hakkında 1 yıla kadar bilgi saklayabilir.
 • Uzaktan okuma yapılabilir.
 • Serbest tüketiciler ve ilk kez bağlantı yapacaklara zorunludur. 
 • Dijital göstergesi bulunmaz.
 • Tüketimi dönen bir disk yardımıyla ölçülür.
 • Daha fazla ölçüm hatası görülür.
 • Tüketimi sadece tek zamanlı olarak ölçebilir.
 • Tüketim bilgilerini kaydedemez.
 • Serbest tüketiciler ve çok zamanlı tarifeye geçenler kullanamaz.

Elektrik sayacı değişim işlemleri neden yapılır ?

Elektrik sayaçlarının değiştirilmesinin ya da yeni abonelik alırken mekanik sayaç kullanılamıyor olması Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda düzenlenmiş kanunlar neticesinde gerçekleşmiştir. 

 Türkiye'de elektrik sayaçları hakkında çıkarılan kanunlar ile öncelikle elektronik sayaç yeni aboneler için zorunluluk haline getirilmiştir. 08.12.2000 tarihli ve 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine göre 08.12.2001 tarihinden sonra ilk kez enerji alacak yeni kullanıcı yerlerinde abonelik puant tarife özellikli elektronik sayaç zorunluluğu vardır. Bu da Akıllı Sayaç kullanılmasının 2001 yılından itibaren zorunlu hale geldiğini göstermektedir. Bu tarihten önce aboneliklerini yaptırmış abonelerin ise eğer mekanik sayaçları mevcutsa bunları değiştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Elektrik sayaçları ile ilgili işlemleri kim yapar ? 

Elektrik sayaçları 30 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Elektrik Piyasası Kanunu'na göre Elektrik Dağıtım Şirketleri'nin mülkiyetine girmiştir. Bunun sonucunda elektrik dağıtım şirketleri görevleri çerçevesinde tüm altyapı elektrik bağlama, kesme gibi işlemlerden sorumlu oldukları gibi elektrik sayaçları takma, sökme, değiştirme ve okunma gibi işlemleri gerçekleştirirler. Yeni abonelere sayaç takılması sorumluluğunda bulunan dağıtım şirketleri, elektrik sayaçlarıyla ilgili sayaç okuma bedeli  hariç herhangi bir ücret talep edemezler. 

Sayaç bedeli talep edilen dönemde alınan ücretler ise Elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğinin 41.maddesine göre sayaç değişim bedelleri olarak elektrik tüketicisinden herhangi bir bedel talep edilemeyeceği belirtildiği için, tüketicilere iade edilmiştir.

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından elektrik sayaç değişim bedeli iade edilmesi:

 • 30 Mart 2013 tarihi sonrası sayaç değişimi gerçekleşip, bedel ödeyen tüketiciler için mümkündür.
 • 30 Mart 2013 tarihi öncesi sayaç değişimi gerçekleşip, bedel ödeyen tüketiciler için mümkün değildir.

Elektrik sayaçları kaç yılda bir değiştirilir ?

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir gerçekleştirilmesi zorunludur.  Muayene, kontrol edilip damga ayar işlemlerinin gerçekleştirilmesinden oluşur. Bu muayeneler Bakanlık Ölçüler ve Ayar teşkilatı tarafından gerçekleştirilir. 10 yıllık damga süresi dolan sayaçlar damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici olarak aynı özelliklerde başka bir elektrik sayacı takılır. Ayarlanma ve tamiri mümkün olmayan sayaçlar yenileriyle değiştirilir. 

MEKANİK SAYACIN YERİNE ELEKTRONİK SAYAÇ Sayaç muayene işlemi sırasında tüketici talebi sonrası, mevcut bulunan mekanik sayaç yerine, elektronik (akıllı) sayaç takılabilmektedir.

Elektrik Sayaç değişimi zorunlu mu?

Elektrik sayaç değişimi 8.12.2000 tarihli 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği uyarınca 08.12.2001 tarihinden sonra abone olan elektrik tüketicileri için zorunludur. Yani bu tarihten sonra abonelik gerçekleştirirken takılan sayaçlar elektronik sayaç olmak zorundadır. 

SAYAÇ DEĞİŞİKLİĞİ Mevcut elektrik aboneliği bulunan tüketiciler için mekanik sayaçlarının değişimi zorunlu değildir.

 • Elektrik sayacı değiştirme nedenleri:
 • Periyodik bakımda tamir edilemez ya da ayarlanamaz durumda olduğu ortaya çıkarsa
 • Yeni elektrik abonesi oluyorsa
 • Müşteri talebi doğrultusunda çok zamanlı tüketim ölçme özelliği isteniyorsa