You are here

Doğalgaz aboneliği üzerine alma

dask-kasko-trafik

Yeni evinize taşındınız ve doğalgaz hizmetini üzerinize almak mı istiyorsunuz.? İhtiyacınız olan tüm bilgiler bu yazıda.

DOĞALGAZI ÜZERİNİZE ALDINIZ, YA ELEKTRİK? Faturanız   üzerindeyse indirimli elekrtik fiyatlarına ulaşmak için hemen indirimli elektrik başvuru ve bilgi formunu doldurun,uzmanlarımız size en avantajlı elektrik teklifini oluştursun.

Başvuru ve gerekli evraklar

İlk defa abonelik alınıyorsa

Doğal gazın kullanılacağı alana daha önce hat çekilmemiş ise yani daha önce doğal gaz kullanılmamışsa, ilk doğalgaz aboneliği yapılıyor demektir. Yerel doğal gaz dağıtım şirketinden meskene yakın doğal gaz hattı geçip geçmediğini öğrenebilir, servis kutusu koyulması ya da hat çekilmesini talep edebilirsiniz. Dağıtımcı şirket müşteri talebi doğrultusunda hizmet sağlamakla yükümlüdür. Sadece teknik ve ekonomik olarak gerçekleştirilebilirlik özelliği aranır. Talep uygun bulunursa abonelik bağlantı sözleşmesi yapılır, uygun bulunmaz ise yazılı olarak gerekçe bildirilir.

İlk başvuru yapılırken gereken evraklar;

  • Nüfus cüzdanı
  • Tapu, yapı ruhsatı fotokopisi ya da kira kontratı fotokopisi
  • Binada bulunuyorsa, servis kutusu numarası

Abonelik bağlantı ücreti bu işlem sonunda bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Bu ücretin hesaplanması; 200 m2 ye kadar 1 BBS, sonraki her 100 m2 için 1 BBS baz alınarak yapılır.

Bağlantı bedeli hesaplanırken ilk 200 m2 için 455 TL, sonraki her 100 m2 için 375 TL  eklenir.

Brüt Alan Abonelik bağlantı ücreti KDV (%18) Damga Vergisi (%1,896) TOPLAM
200 m2'ye kadar (BBS=1) 455 TL 81,9 TL 8,63 TL 545,53 TL
Örnek 370 m200+100+70 m2 (BBS=1+1+0) 455 + (1x 375) = 830 TL 149,4 TL 15,74 TL 995,14 TL

Bu işlemlerin sonrasında iç tesisat denetlemesi yapılır. Uygun olduğu durumda kullanıcı sözleşmesi yapılabilir.

BBS NEDİR? BBS kısaltması Bağımsız Bölüm Sayısı anlamına gelir. Mesken ve ticari kullanımlar için olan yerlerin farklı daire ve dükkanlardan oluşan her birimine BBS denir. BBS, brüt alana göre değil, duvarlar arasında kalan net alan göre hesaplanır.

Daha önce doğalgaz hizmeti sağlanmış bir yere taşınılıyorsa

Daha önce doğalgaz kullanılmış bir yere taşınırken yapılması gereken abonelik işlemleri, ilk defa doğal gaz aboneliği almaktan farklılık göstermektedir. Bir meskende ya da ticarethanede daha önce doğalgaz kullanılmışsa, doğal gaz bağlatmak için direkt olarak kullanıcı sözleşmesi yapılabilir. Kullanıcı sözleşmesinin yapılabilmesi için dağıtımcı şirkete başvurulur. 

Daha önce doğalgaz servisi verilmiş  ise başvuru için gerekli evraklar;

  • Nüfus cüzdanı
  • Tapu ya da kira kontratı fotokopisi
  • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası

Güvence bedeli

Doğal gaz dağıtım şirketi, mekanik sayaca sahip tüm tüketicilerden kullanım sözleşmesi sırasında güvence bedeli (depozito) alır. Güvence bedeli, dağıtım şirketine göre değişmez; tüm Türkiye'de EPDK'nın belirlediği ücretler uygulanır. Bedel tüketim elemanlarına göre değişir.

Doğal gaz tüketim elemanlarına göre güvence bedelleri 2015
Tüketim Elemanları Güvence Bedeli Tutarı
Kombi + Ocak ve Sıcak Su 446 TL
Doğal Gaz Sobası + Ocak ve Şofben 446 TL
Kombi 386 TL/adet
Doğal Gaz sobası 386 TL/adet
Ocak ve Şofben 20 + 40 = 60 TL

Güvence bedeli iadesi Sözleşmenin feshi gerçekleştirildiğinde güvence bedelinin iadesi talep edilebilir. Bu durumda dağıtım şirketi en geç beş iş günü içerisinde size güvence bedelini iade etmelidir.

Sayaç açma kapama bedeli

Doğal gaz sayaç açma kapama bedeli, EPDK tarafından açıklanır ve tüm dağıtım şirketleri tarafından aynı tutarda uygulanmak zorundadır. 2017 yılı için sayaç açma kapama bedeli 30 TL olarak açıklanmıştır.

Gazın açılışı

Gaz açılışının yapılması için, doğal gaz kulllanım sözleşmesini yaptıktan sonra, doğal gaz dağıtım şirketinden randevu alınır. Randevuya göre gelen dağıtımcı şirket tarafından gönderilen yetkili kişinin gelerek resmi olarak doğal gazınızı açmasının ardından, gazın açılışı gerçekleşir.

Usulsüz kullanım Gaz resmi açılışı yapılmadan kullanıcı sözleşmesi yapılmış olsa bile gaz kullanımı usulsüz kullanıma girer.