You are here

Doğalgaz faturasındaki diğer bedeller ve vergiler

dask-kasko-trafik

ELEKTRİK FATURASI   ÜZERİ GELENLER İNDİRİM ALIYOR Elektrik faturanızda indirimli fiyatlara ulaşmak için 0850 390 28 39 numaralı çağrı merkezini arayın, en avantajlı tarifeyi birlikte seçelim.  

Doğal gaz faturasında kullanım miktarı, birim fiyat ve toplam tüketim bedeli dışında bulunan ücretler olarak gözümüze diğer bedeller  ve vergiler çarpar. Diğer bedeller, sözleşmede belirtilen, aboneye sunulan özel hizmetler ve aboneden gaz bedeli haricinde alınması gereken bedellerdir. Bu yazımızda diğer bedeller altında tahsil edilen ücretlerin hangi hizmetleri kapsadığını ve vergilerin neler olduğunu açıklayacağız.

Gaz kesme - açma bedeli

  • Abonenin belli bir süre için doğalgazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğalgazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde kapatılır.
  • Abone, doğalgaz faturasını son ödeme tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemezse en az üç gün önceden ihbar edilmek şartıyla kapatılır.
  • Mahkeme veya kurul kararıyla veya kaçak yahut usulsüz doğalgaz kullanıldığının tespiti halinde kapatılır.
  • Abonenin başka bir adreste bulunan doğalgaz aboneliğine dair borçlarını ödeyememesi halinde kapatılır.
  • Aboneden mesuliyetinde sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketi tarafından bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde kapatılır.

GAZ KESME - AÇMA BEDELİ Doğalgazı yukarıdaki nedenlerden dolayı kullanıma kapanan abonelerden alınan kesme - açma bedeli her yıl EPDK tarafından belirlenir ve tüm dağıtım şirketleri tarafından uygulanmak zorundadır. Güncel doğalgaz kesme-açma bedeli 28 TLdir.

Sayaç bakım ve kalibrasyon bedeli

Sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem, dağıtım şirketin tarafından gerçekleştirilir. Sayacın dağıtım şirketi tarafından, her türlü ayar ve bakımı için periyodik olarak muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Usulsüz kullanım bedeli

Aşağıda belirtilen durumlarda usulsüz doğalgaz kullanımı yapılmış olup, doğal gaz kullanıma kapatılır. Usulsüz kullanım bedeli gaz kesme - açma bedelinin üç katı olarak uygulanır.

  • Abonenin dağıtıcı şirketin yazılı onayı olmaksızın doğalgaz kullanması
  • Abonenin dağıtıcı şirketin yazılı onayı olmaksızın başka bir bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması
  • Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adreste doğal gaz kullanan abone adına doğal gaz kullanılması
  • İç tesisatta dağıtıcı şirketin onayı olmaksızın tadilat yapılması

Güvence Bedeli

Güvence bedeli bir nevi depozito olarak görülebilir. Doğal gaz dağıtım şirketi güvence bedelini mekanik sayaç kullanan tüketicinin borcunu ödememe riskine karşı bir kereye mahsus olmak üzere alır. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

KDV

Katma değer vergisi, doğal gaz perakende satış fiyatı üzerinden alınır. Ülkemizde yapılan neredeyse her ürün satışı ve hizmet alımında olduğu gibi, doğalgaz satışından da devlet son tüketiciden vergi almak amacıyla katma değer vergisi almaktadır.

Doğal gaz satışından alınan KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. Ödenecek KDV tutarı, dağıtım şirketi tarafından uygulanan perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Bu fiyata sistem kullanım bedeli ve ÖTV de dahildir. Yani öncelikle sistem kullanım bedeli ve ÖTV eklenir, burada çıkan fiyat üzerinden KDV alınır.

ÖTV

Doğal gaz ÖTV'ye tabi bir üründür. Kanuna göre, doğalgaz, standart metreküp (Sm3) üzerinden vergilendirilir. Doğal gaz standart metreküp biriminin belirlenmek için, EPDK'nın yayınladığı faturalandırmaya ilişkin esaslarda yer alan mutlak basınç, sıcaklık ve üst ısıl değer birimleri kullanılır.

Tüketim şekline göre ÖTV oranları motorlu taşıtlarda yakıt olarak doğal gaz kullananlar için 0,6964 TL/Sm3, diğer tüm tüketiciler (konut, serbest tüketici vb.) içinse 0,0230 TL/Sm3olarak belirlenmiştir.