You are here

Elektrik abonelik güvence bedeli

dask-kasko-trafik

Taşınırken elektrik aboneliğini kendi üzerinize almak için, sözleşme sırasında güvence bedeli ödemelisiniz. Güvence bedeli tutarı, ev ya da iş yerinizin sözleşme gücüne göre değişir. Elektrik şirketlerinin uyguladığı abonelik ücretlerini her sene EPDK belirler.

İndirimli elektrik almak için, indirimli elektrik başvuru formunu doldurun ve elektrik şirketinizi değiştirmek için bilgi ve teklif alın. Akıllı Tarife, tedarikçileri karşılaştırıp size piyasadaki en uygun teklifi bulur, geçiş yapmaya karar verdiğiniz takdirde başvurunuzu alır, sözleşmenizi hazırlar ve imzalamanız için kapınıza getirir. Tanıtım

Elektrik güvence bedeli nedir ?

Elektrik şirketi, tüketicinin borcunu ödememe riskine karşı, abonelik sırasında güvence bedelini teminat olarak alır. Sözleşme iptal edildiğinde bu bedeli iade eder.

Güvence bedeli taksitle ödenebilir mi ?

Mesken tüketicileri, güvence bedelini abonelik başvurusunda, makbuz karşılığı peşin olarak öder. Elektrik şirketinin uygulamasına bağlı olarak güvence bedeli, taksite bölünüp faturaya yansıtılabilir ya da kredi kartı ile tahsil edilebilir. Bölgenizde görevli elektrik şirketine telefon ederek güvence bedelini ödeme seçeneklerinizi öğrenin. Ticarethaneler, güvence bedeli yerine, bankadan alacakları teminat mektubunu verebilir.

Abone grubuna göre güvence bedelleri  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), güvence birim bedelini yıllık olarak belirler. Güvence bedelleri, ulusal düzeyde tüm görevli elektrik şirketleri tarafından uygulanır.

Epdk   elektrik güvence bedelleri
Abone Grubu Güvence birim bedeli
Mesken  
Ticarethane ve Sanayi  

Doğal gazla mı ısınıyorsunuz ? İşte doğal gaz aboneliği güvence bedeli.

Elektrik abonelik ücreti nasıl hesaplanır ?

Elektrik abonelik ücreti, dört unsurun toplamıdır. Bunlar güvence, kesme-açma, dosya bedelleri ve sözleşmeden doğan damga vergisidir. Aşağıda iki abone grubu için hesaplama örneklerini bulabilirsiniz.

Elektrik abonelik bedeli hesaplama
Abone Grubu Sözleşme gücü Güvence Bedeli Kesme Açma Damga Vergisi Dosya Bedeli
Mesken 6 kW* 6x =     Güvence bedelinin binde 9,48'i Elektrik şirketi belirler.
Ticarethane 9 kW* 9x =   Alçak gerilimde  , orta gerilimde   Güvence bedelinin binde 9,48'i

*Sözleşme gücü ev ve iş yerinizin büyüklüğüne göre değişir, eski bir faturada yazar. Burada güçler örnek olarak alınmıştır.

Sözleşme gücü nedir ?

Tüketicinin satış sözleşmesinde çekeceğini kabul ettiği en yüksek güç miktarıdır. Bağlantı ya da sözleşme gücü kiloWatt (kW) birimine göre ölçülür ve perakende satış sözleşmesinde belirtilir. Meskenlerde sözleşme gücü evin kurulu gücüne göredir. Kurulu güç evin elektrik tesisat projesinde priz ve lamba sayısına göre belirlenir. Genellikle kullanım yerinin alanı büyüdükçe sözleşme gücü de artar.

Sözleşme gücü, elektrik faturasının alt kısmında belirtilir. Bazı faturalarda Watt (W) cinsinden gösterilebilir; 1 kW=1000 W eşitliğini kullanarak dönüşüm yapılır. 5,5 kW bağlantı gücü 5500 Watt'a denk gelir.

Damga vergisi

Damga vergisi elektrik satış sözleşmesinden doğar ve güvence bedelinin binde 9,48'i oranında alınır. Sonuçta, sözleşme için ödemeniz gereken damga vergisi tutarı da güvence bedeline bağlı olarak değişecektir. Yukarıdaki tabloda güvence bedeli arttıkça damga vergisinin de arttığı gözlemlenebilir.

Dosya bedeli nedir ?

Dosya bedeli, elektrik perakende satış şirketi tarafından, verdiği satış sözleşmesi hazırlama hizmetine karşılık olarak tahsil edilir. Tabloda gösterilmemiş olan tutar, güvence bedeline göre değişir. Yukarıda belirtilen toplam ücretlere dosya bedeli de eklenir.

Elektrik kesme açma bedeli ne kadar ?

  kesme bağlama bedelleri
Gerilim seviyesi Abone grubu İşlem başına ücret
Alçak gerilim / AG Mesken, Ticarethane  
Orta gerilmi / OG Sanayi  

Elektriğin kesilmesi ya da bağlanması işlemlerinden yalnızca birinde alınır. Yönetmeliğe göre, dağıtım şirketi kullanım yerinin elektrik enerjisi fiilen kesik değilse kesme açma bedeli alınamaz. Kesme açma bedeli; yalnızca abonelik sırasında değil, borçtan dolayı elektrik kesilirse de ödenir.

Önceki güvence bedelinin iadesi

Elektrik sözleşmesini yaparken ödedeğiniz güvence bedelini, aboneliği iptal ettiğinizde geri alırsınız. Elektrik şirketi, güvence bedelini abonelik iptalinden sonraki 5 gün içerisinde nakit olarak ya da hesabınıza havale yoluyla iade eder. İade tutarı, TÜFE (enflasyon) verisine göre güncellenir. Önceki aboneliğinizden aldığınız güvence bedelini yeni bir sözleşmede kullanabilirsiniz.