TV-İnternet-Mobil

Ücretsiz farklı internet ve TV paketlerini karşılaştırın ve en uygun tarifeyi bulun.

TV-İnternet-Mobil

İnternet ve TV tarifelerinizi indirim!

Farklı internet ve TV tarifelerini sizin için en iyisini birlikte bulalım. Hemen formu doldurun, sizi geri arayalım!

Telefon Satın Alırken 12 Taksit Mümkün

Güncelleme tarihi
min reading

27 Kasım 2018 tarihinde 30608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile birlikte cep telefonu satın alırken 12 taksit uygulaması başladı.

Telefonlar kaç taksit ile satın alınabilecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gelen ve bugünkü Resmi Gazete'de duyurulan yönetmelik uyarınca 3500 Türk Lirasının altındaki telefonlarda 12 taksit uygulamasına geçiliyor. Aynı zamanda 3500 TL ve üzeri fiyatı bulunan cep telefonlarını satın almak isterseniz 6 aya kadar taksit ve yine tablet ile bilgisayarlarda 6 ay taksit uygulamasını yürürlüğe sokan yönetmeliktede asıl dikkat çeken ise geçici madde.

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” ibaresi “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

Resmi Gazete Sayı : 30510 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181127-15.htm

31 Mayıs'tan sonra 6 taksit

Hükümleri BDDK tarafından yürütülecek bu yeni yönetmelikte bulunan geçici madde sayesinde 31 Ocak 2019 tarihine kadar 3500 TL ve üzeri telefonlarda da 12 taksit uygulanabilecek.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır.”

Resmi Gazete Sayı : 30510 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181127-15.htm