Elektrik zamları : Son yıllarda elektrik fiyatları nasıl değişiyor?

Güncelleme tarihi
min reading

Günlük hayatımızın olmazsa olmazı elektrik enerjisi. Hemen hemen her alanda, gece gündüz ihtiyaç duyduğumuz bir enerji kaynağı olan elektriğe yapılan zamlar kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Peki geçtiğimiz dönemlerde elektriğe ne kadar zam geldi? Sizin için son yıllardaki elektrik zamlarını detaylarıyla inceledik.

Elektrik fiyatlarına son yıllarda ne kadar zam yapıldı?

Elektrik fiyatlarına art arda yapılan zamlar tüketicileri düşündüren bir konu. Son yıllarda elektrik fiyatlarının bazı dönemlerde sabit kaldığı, bazı dönemlerde indirim uygulandığı gözlemlense de sıklıkla zam haberleriyle karşılaşmaktayız.

  • Son açıklanan fiyatlar baz alınarak vergiler ve bedeller dahil elektrik fiyatlarına göre güncel elektrik zamları:
  • Meskenler için: %0
  • Ticarethaneler için: %0

Elektrik fiyatlarına son bir yılda yapılan zamlar için : “Son 1 yılda elektriğe ne kadar zam geldi?”

Son yıllarda elektrik faturalarındaki fiyatlar hangi oranlarda arttı veya azaldı?

Son yıllarda elektrik fiyatlarındaki genel seyir fiyat artışı yönünde. Güncel fiyatları geçmiş fiyatlarla karşılaştırdığımız zaman elektrik fiyatlarının son yıllarda yüksek bir ivmeyle arttığını söyleyebiliyoruz.

Önemli değişiklik! Elektrik tarifeleri normal şartlarda Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayında başlamak üzere 3 aylık periyotlarla açıklanır, fakat 2018 yılında bu alışılmış düzenin dışına çıkıldı: 2018 Temmuz ayında tarife değişikliği yapılmadı, bunun yerine Ağustos ve Eylül aylarında art arda zamlar geldi.

Geçtiğimiz yıllara bakarak zamlar dışında, kimi dönemlerde indirim kimi dönemlerde sabit kalan fiyatlarla da karşılaşıyoruz. Elektrik birim fiyatının sabit kalması, bu fiyatı belirleyen enerji bedeli ve dağıtım bedelinin de her zaman için sabit kaldığı anlamına gelmiyor. Elektrik fiyatının sabit kaldığı dönemlerin bazılarını dikkatli incelediğimizde enerji birim bedeli veya dağıtım bedelinde değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Başka bir deyişle, enerji birim bedelinde indirim yapılsa bile bu indirim reel olarak bir değişikliğe yol açmayabiliyor, dağıtım bedeli arttırılarak faturaya yansıyan fiyatın aynı kalması sağlanabiliyor.

Elektrik zamları enerji bedeline mi geliyor yoksa ek bedeller mi arttı?

Tarife dönemlerinde alınan karalar doğrultusunda faturamıza yansıyan artışlar her ikisinden de kaynaklanabiliyor. Yetkililer kimi zaman enerji bedelinde değişiklik yapıp kimi zaman da dağıtım bedelinde düzenlemeye gidebiliyorlar.

Geçen yıllardaki süreçte tek zamanlı elektrik tarifesine göre enerji bedeli ve dağıtım bedeli üzerindeki değişikliklere ve bunların, elektrik faturamızın tutarını belirleyen elektrik fiyatına etkilerine bakacak olursak:

Ocak 2018 Elektrik Fiyatları

Fiyat artışı yapılmayan 2017 yılının sonunda Ocak 2018’den itibaren geçerli olacak elektrik birim fiyatı meskenler ile ticarethaneler için %6,9 ve dağıtım bedeli ise %12,7 zamlanmıştır. Bu zamlar nihai elektrik fiyatının her iki tüketici grubu için de bir önceki döneme göre %8,8 artmasına sebep olmuştur.

Ocak 2018 Elektrik Fiyatları
Tüketici Grubu Enerji Birim Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Elektrik Birim Fiyatı
Mesken 0,2309 TL 0,1304 TL 0,4482 TL
Ticarethane 0,2310 TL 0,1336 TL 0,4520 TL

EPDK tarife tabloları esas alınmıştır.

Nisan 2018 Elektrik Fiyatları

2018 yılının Nisan ayında enerji bedeli mesken ve ticarethaneler için %5,9 artmıştır. Dağıtım bedeli ise meskenlerde %3 ve ticarethanelerde %3,4 düşürülmüştür. Sonuç olarak elektrik fiyatı meskenler için %2,9 ve ticarethaneler için %2,7 zamlanmıştır.

Nisan 2018 Elektrik Fiyatları
Tüketici Grubu Enerji Birim Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Elektrik Birim Fiyatı
Mesken 0,2447 TL 0,1266 TL 0,4612 TL
Ticarethane 0,2447 TL 0,1290 TL 0,4641 TL

EPDK tarife tabloları esas alınmıştır.

Ağustos 2018 Elektrik Fiyatları

2018’de olağan tarife değişikliği dönemi olan Temmuz ayında fiyatlarda değişiklik yapılmamış ve yeni bir düzenleme açıklanmamıştır. Ağustos 2018’de ise mesken enerji bedeli %9,2 ve ticarethane enerji bedeli %16,5 zamlanmıştır. Dağıtım bedeli ise meskenlerde %8,5 ve ticarethanelerde %8,8 artmıştır. Sonuç olarak bir önceki döneme göre elektrik faturalarında ödenecek miktar meskenler için %9 ve ticarethaneler için %14 artmıştır.

Ağustos 2018 Elektrik Fiyatları
Tüketici Grubu Enerji Birim Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Elektrik Birim Fiyatı
Mesken 0,2673 TL 0,1373 TL 0,5027 TL
Ticarethane 0,2852 TL 0,1404 TL 0,5291 TL

EPDK tarife tabloları esas alınmıştır.

Eylül 2018 Elektrik Fiyatları

Eylül 2018’de yine olağan dışı şekilde fiyat düzenlemesi yapılmış ve meskenler için enerji bedeli %13,3 ve ticarethaneler için enerji bedeli %20,4 artmıştır. Bu ayda dağıtım bedeli ile ilgili bir değişiklik yapılmamıştır. Zamların faturaya etkisi ise vergiler ve bedeller dahil olarak hesaplandığında meskenler için yine ek %9 ve ticarethaneler için ek %14 zam şeklinde olmuştur.

Eylül 2018 Elektrik Fiyatları
Tüketici Grubu Enerji Birim Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Elektrik Birim Fiyatı
Mesken 0,3027 TL 0,1374 TL 0,5479 TL
Ticarethane 0,3433 TL 0,1405 TL 0,6032 TL

EPDK tarife tabloları esas alınmıştır.

Ekim 2018 Elektrik Fiyatları

Enerji bedeline meskenler için %14,1 ve ticarethaneler için %26,7 zam gelmiş, dağıtım bedelinde ise her iki tarife grubu için %3 indirim yapılmıştır. Bunun sonucunda vergi ve bedeller dahil elektrik fiyatı %9 artmıştır.

Ekim 2018 Elektrik Fiyatları
Tüketici Grubu Enerji Birim Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Elektrik Birim Fiyatı
Mesken 0,3453 TL 0,1332 TL 0,5972 TL
Ticarethane 0,4348 TL 0,1362 TL 0,7148 TL

EPDK tarife tabloları esas alınmıştır.

Ocak 2019 Elektrik Fiyatları

Enerji bedeline meskenler için %19,2 ve ticarethaneler için %4,5 indirim yapılmış, dağıtım bedelinde ise her iki tarife grubu için %15,7 artmıştır. Bunun sonucunda vergi ve bedeller dahil elektrik fiyatı meskenlerde %10 indirimle azalırken, ticarethaneler için bir önceki dönemle aynı kalmıştır.

Ocak 2019 Elektrik Fiyatları
Tüketici Grubu Enerji Birim Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Elektrik Birim Fiyatı
Mesken 0,2791 TL 0,1541 TL 0,5375 TL
Ticarethane 0,4150 TL 0,1576 TL 0,7148 TL

EPDK tarife tabloları esas alınmıştır.

Nisan 2019 Elektrik Fiyatları

Enerji bedeline meskenler için %5,7 ve ticarethaneler için %3,9 indirim yapılmış, dağıtım bedelinde ise her iki tarife grubu için %11,1 artmıştır. Sonuç olarak vergi ve bedeller dahil elektrik fiyatı her iki tüketici grubu için de bir önceki dönemle aynı kalmıştır, yani fatura tutarımızda bir değişiklik yaratmamıştır.

Nisan 2019 Elektrik Fiyatları
Tüketici Grubu Enerji Birim Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Elektrik Birim Fiyatı
Mesken 0,2633 TL 0,1711 TL 0,5375 TL
Ticarethane 0,3989 TL 0,1750 TL 0,7148 TL

EPDK tarife tabloları esas alınmıştır.

Temmuz 2019 Elektrik Fiyatları

Enerji bedeline meskenler için %19,6 ve ticarethaneler için %18,1 oranlarında artmış, dağıtım bedelinde ise her iki tarife grubu için %7,3 oranında zamlanmıştır. Bu da tüketicilere her iki grup için de vergiler ve bedeller dahil elektrik birim fiyatında %15 zam olarak yansımıştır.

Temmuz 2019 Elektrik Fiyatları
Tüketici Grubu Enerji Birim Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Elektrik Birim Fiyatı
Mesken 0,3149 TL 0,1837 TL 0,6181 TL
Ticarethane 0,4711 TL 0,1878 TL 0,8220 TL

EPDK tarife tabloları esas alınmıştır.

Ekim 2019 Elektrik Fiyatları

Hem enerji bedeli hem de dağıtım bedelinde zam yapılan bu tarife döneminde mesken enerji birim bedeli %14,6 ve ticarethane enerji birim bedeli %14,5 artmıştır. Dağıtım bedeli ise hem ev hem de iş yerleri için %13,5 atmıştır. Bunun sonucunda elektriğe gelen zam vergiler ve bedeller dahil birim fiyata bakıldığında her iki tüketici grubu için %14,9 olmuştur.

Ekim 2019 Elektrik Fiyatları
Tüketici Grubu Enerji Birim Bedeli Dağıtım Bedeli Toplam Elektrik Birim Fiyatı
Mesken 0,3642 TL 0,2086 TL 0,7102 TL
Ticarethane 0,5437 TL 0,2132 TL 0,9445 TL

EPDK tarife tabloları esas alınmıştır.

Belediye Tüketim Vergisi (BTV/ETV), TRT Bedeli ve Enerji Fonu vergisi de enerji bedeline oranla alındığından, bu oranlardan vergilerin toplam tutarı da etkilenir. Faturadaki vergi ve bedeller hakkında daha fazla bilgi için yazımızı inceleyebilirsiniz: “Elektrik Faturasında Bulunan Tüm Bedel ve Vergiler”

KDV, faturadaki tüm bedel ve vergiler toplandıktan sonra oluşan KDV matrahı üzerinden hesaplanarak faturaya eklendiği için, enerji birim bedeli ve/veya dağıtım bedeli artışlarından etkilenir.

Sonuç olarak enerji bedeli ve dağıtım bedelindeki değişiklikler, tüm vergiler ve bedeller toplandıktan sonra oluşan elektrik fiyatını, yani gerçekte 1 kWh elektrik enerjisi için ödediğimiz tutarın da değişmesine sebep oluyor. Yani sadece enerji bedelinin değil, dağıtım bedelinin de zamlanmasıyla faturalarımızda ödediğimiz toplam ücrette zam gözlemleyebiliriz.

Zamsız geçen 2017 yılından sonra 2018 ve 2019 yıllarındaki zamların sonucunda iki yıllık süreçte elektrik faturalarımız meskenler için toplamda %72,4 artarken, ticarethaneler için bu oran %127,4.

Son dönemlerde elektrik fiyatlarına gelen zamlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Elektrik faturalarını düşürmek için yeni çözümlere gidilmesini ister miydiniz? Aşağıda yorumlar bölümünde düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!