Elektrik Faturasında Abone No, Son Ödeme Tarihi, Yıllık Tüketim ve Bedeller

Güncelleme tarihi
min reading

Tüketicilerin almakta oldukları elektrik hizmetine karşılık yaptıkları ödemeleri belirten ve bu alış verişin takibini yapabilecekleri en temel belgelerden biri elektrik faturasıdır. Son yapılan düzenlemelerle elektrik faturaları anlaşılması kolay hale getirilmeye çalışılsa da tüketiciler açısından bu belgeler teknik ve matematiksel terimlerle dolu, anlaşılması güç belgeler olarak algılanmaktadır. Elektrik faturası kavramını hem bu belgenin anlaşılması açısından hem de yapılan tüketimin bir ifadesi olarak iyi anlamanın, perakende elektrik satışı ve elektrik tüketimi ile ilgili pek çok soru işaretini de gidereceğini varsayabiliriz.


Abone Numarası

Faturadaki Temel Bilgiler

Abone (Müşteri) Numarası

Aboneliğinizi gerçekleştirdiğinizde enerji kullandığınız tesisat için size her elektrik aboneliği için özel olan bir abonelik numarası verilir. Aboneliğinizle ilgili işlemlerde kimlik olarak kullandığınız bu numara tedarikçi şirketler tarafından müşteri numarası veya tesisat numarası olarak da faturada  Kimi elektrik şirketlerinde ise müşteri numarası ve tesisat numarası olarak ayrı numaralar verilebilir. Bu numara aboneliğinizle ilgili işlemlerinizde size kolaylık sağlayacaktır.

Abone numarası elektrik aboneliğinizle ilgili borç sorgulama, fatura ödeme ve buna benzer pek çok abonelik işleminde ilk sorulan bilgilerdendir. Bunun yanında Serbest Tüketici olup olmadığınızı da abone numaranız ile yapılacak sorgulama ile öğrenebilirsiniz.

Abone numaranızı öğrenmek için ilk bakacağınız yer faturanız olmalıdır. Eğer faturanızı kaybettiyseniz ve abone(müşteri) veya tesisat numaranızı bilmiyorsanız, dağıtım şirketinizin çağrı merkezini 186 numarasını tuşlayıp arayarak adınıza kayıtlı tesisatla ilgili numarayı öğrenebilirsiniz.

Taşınma gibi durumlarda elektrik aboneliğinizi üzerinize alırken de sizden önceki abonenin abone (müşteri) numarası ya da tesisat numarasını bilmeniz zorunlu olmamakla birlikte işlemler sırasında kolaylık sağlayacaktır. Bu bilgiye sahip değilseniz işlemleri isim bilgileri ile de yapabilirsiniz.

Görevli tedarikçilerin faturalarında abone numarası mı tesisat numarası mı?

Aşağıda görevli elektrik tedarikçilerinin hangilerinin abonelik işlemlerinde abone veya tesisat numarasını kullandıklarını görebilirsiniz:

Abone (müşteri) numarası kullanan görevli tedarikçiler Tesisat numarası kullanan görevli tedarikçiler
 • CLK Akdeniz
 • CLK Boğaziçi
 • CLK Uludağ
 • CLK Çamlıbel
 • OEPSAŞ
 • SEPAŞ
 • TREPAŞ
 • Enerjisa AYESAŞ
 • Enerjisa Başkent
 • Enerjisa Toroslar
 • Aydem Elektrik
 • Gediz Elektrik
 • AKEDAŞ
 • Aras EPAŞ
 • Dicle EPSAŞ
 • Çoruh Aksa EPSAŞ
 • Fırat Aksa EPSAŞ
 • KEPSAŞ
 • MEPAŞ
 • VEPSAŞ
 • YEPAŞ

Şehrinizde görevli elektrik perakende satış şirketini öğrenmek için buraya tıklayarak şehirlere göre elektik şirketi listesine ulaşabilirsiniz.

Ödeme Tarihleri ve Dönem Bilgileri

Faturalar belli bir dönem üzerinden kesilmektedir. Bu işlem genellikle aylık olarak yapılır. Fatura üzerindeki dönem bilgisi faturanın ait olduğu tarihi "Yıl/Ay" şeklinde ifade etmektedir.

Faturanızın toplam borç tutarınız ve ödemeniz için son tarih faturanızda belirtilir. Fatura tutarının eksiksiz biçimde son ödeme tarihinden önce ödemek gerekmektedir. Ödenmeyen borçlar için gecikme cezası söz konusu olabilir.

Faturaya itirazda bulunulsa da döneme ait borç ödenmelidir. İtiraz olumlu sonuç verdiğinde geri ödeme alınır, ancak süreç sonuçlanan kadar ödenmeyen borçlar için ceza yaptırımı devam etmektedir.

Önceki dönemlerde ödenmeyen borçlar gecikme zammı eklenmeyen haliyle faturada eski borç olarak görülür. Geçmiş tarihlerde ödenmeyen borçların bilgisi de faturada yer almaktadır.

Son 1 Yıllık (12 Aylık) Tüketim

Elektrik faturanızdaki son 1 yıllık tüketim hanesindeki değer, faturanızın son okuma tarihine kadarki son 12 aylık tüketiminizin toplamının kilovat saat (kWh) cinsinden ifade edilmiş halidir. Bu haneye bakarak geride bıraktığınız 12 ay boyunca ne kadar elektrik enerjisi tükettiğinizi görebilirsiniz.

YILLIK TÜKETİMİ NEDEN TAKİP ETMELİSİNİZ?

Türkiye'de elektrik piyasası EPDK (Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen ve her yıl aşağı çekilen Serbest Tüketici Limiti ile kademeli olarak serbestleşmektedir. Serbest Tüketici Limiti yıllık tüketim üzerinden ifade edilir. 2021 yılı için serbest tüketici limiti yıllık 1400 kWh olarak belirlenmiştir. Bu limiti karşılayan tüketiciler Serbest Tüketici olarak tedarikçi şirketlerini değiştirme hakkı elde ederek rekabete açık piyasada istedikleri şirketten elektrik alır, indirimli elektrik avantajından faydalanabilirler. 2021 yılındaki bu değişiklik, 21,5 milyon elektrik abonesinin Serbest Tüketici statüsü ile dilerlerse perakende satış şirketlerini değiştirebilecekleri ve indirimli elektrik alabilecekleri anlamına gelmektedir.

Yıllık tüketim bilgisi sayacınızdan okunan bir değer oluğundan genellikle faturalarda sayaç okuma bilgilerinin olduğu bölümde karşınıza çıkacaktır. Görevli tedarik şirketlerinin elektrik faturalarında bu tip bilgilere genelde faturanın sonuna doğru yer verilir. Ancak kimi faturalarda en üstte yer aldığını da görebilirsiniz. Kısacası faturanızı incelerken sayaç bilgileri gözünüze çarpıyorsa son 1 yıllık tüketiminizi de yakın bir yerde bulabilirsiniz.

Elektrik Faturasının Hesaplanması

Elektrik faturaları içinde neleri ödüyoruz?

 • Elektrik faturası üç temel bileşenden oluşmaktadır:
 • Tüketim Tutarı
 • Bedeller
 • Vergiler

Bunun dışında Gecikme Bedeli, Sayaç Değiştirme Bedeli, Kesme - Bağlama Bedeli gibi bedeller de ek masraflar olarak elektrik faturanızda bulunabilir, fakat bunlar gerekli durum için bir defaya mahsus tahsil edilen bedellerdir ve sürekli olarak faturaya yansıyan bir bileşen olarak ele alınmaz. 

Aşağıdaki hesaplamalarda konut tipi (mesken) abonelerinin standart faturalarını hesaplamada kullanılacak basit formüller ele alınmıştır. Önceki borçlar ya da diğer olağan dışı bedeller (ceza, kesme-açma, sayaç değiştirme vb. ) hesaba katılmamıştır.

Tüketim Miktarı ve Tüketim Tutarının Hesaplaması

Aktif - Endüktif - Kapasitif şeklinde faturada yer alan tüketim miktarı harcanan elektriğin miktarını ifade etmektedir. Fatura hesaplamada bakılması gereken yer tüketimle ilgili bölümde aktif sütununda yer alan Aktif Tüketimdir. Aktif Tüketim hanesi sizin o aylık harcadığınız elektrik miktarını kwh (kilowatt saat) cinsinden gösterir. Fatura hesaplanmasında tüketim, vergi ve bedeller için ödenecek tutarın tümünde Aktif Tüketim miktarı belirleyicidir. 

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ( EPDK) elektrik birim bedellerini bir yılda 4 çeyrek olmak üzere duyurur. Yani Ocak, Nisan, Haziran ve Ekim aylarından itibaren geçerli olacak şekilde her yıl 4 farklı elektrik tarife tablosu yayınlanır. Bu birim fiyat 1 kWh elektrik enerjisinin fiyatıdır. Toplam tükettiğiniz elektrik enerjisi miktarı ile birim fiyat çarpıldığında harcadığınız elektriğin tutarını, yani Aktif Enerji Tüketim Tutarını bulmuş olursunuz. 2017 yılı Nisan ayı itibariyle açıklanan elektrik fiyatlarına göre mesken tüketicileri 1 kWh elektrik enerjisi için 0,21 TL (21 kuruş) ile ücretlendirileceklerdir.

Elektrinizin fiyatındaki indirim ve zamlar bu aktif enerji tüketim tutarınıza etki etmektedir. Enerji harcamanızın asıl bedeli olan bu tutar faturanızın yarısından fazlasına denk düşer. Geri kalan kısım EPDK tarafından belirlenmiş bedeller ve vergilerdir. Vergi ve bedeller tedarikçiler tarafından değiştirilemez, ancak dağıtım bedeli dışındaki vergi ve bedeller tüketim tutarınıza oranla hesaplandığından faturaya daha az bir miktar olarak yansıyacaktır.

Tek Zamanlı Tarifeye göre:

Tek zamanlı tarife için ilk tablodaki bilgilerin kullanılması yeterlidir. Aşağıda yapılan hesap tükettiğiniz enerjiye ödemeniz gereken bedeli TL cinsinden verecektir. Bu hesapta kullanılan aktif-birim fiyat, 1 kWh elektrik tüketiminin kaç TL’ye karşılık geldiğini gösterir.

Aktif-tüketim (kWh)  x Aktif-birim fiyat (TL/kWh) = Tüketim tutarı (TL)

Üç Zamanlı Tarifeye göre:

Bu tarifede günün üç bölümü için ayrı birim fiyatlar kullanılır; bu yüzden toplam tüketimi tutarını bulmak için gündüz,puant ve gece olmak üzere üç tüketim tutarı hesaplanmalıdır. bu hesabı yaparken 2. tablodaki verilere bakılır.

 • Gündüz: Tüketim-Gündüz x Birim fiyat-Gündüz
 • Puant: Tüketim-Puant x Birim fiyat-Puant
 • Gece: Tüketim-Gece x Birim fiyat-Gece
Gündüz + Puant + Gece = Toplam Tüketim tutarı

Bedeller

Tüketim belirlendikten sonra elektrik faturamıza, kullanımımız için hazır hale gelene kadar ek bedeller de eklenir. Bedeller Aktif Tüketim üzerinden hesaplanır. Bedellerin birim fiyatları tüm tüketiciler için ulusal olarak uygulanmak üzere devlet (EPDK) tarafından belirlenir. Tüm elektrik tüketicileri bu bedelleri EPDK'nın belirlediği miktar ve oranlarda ödemek durumundadırlar.

Bu bedeller tedarikçi şirketlerin yetki alanında olmadığı için EPDK karar vermedikçe değiştirilmez. Faturaya yansıyan her bir bedel ve vergi, tedarikçiler tarafından toplanır ve ilgili kurumlara iletilir, sanılanın aksine bedel ve vergiler elektrik tedarikçilerinin tasarrufunda değildir.

2016 yılıyla birlikte bedeller tek kalemde toplandı!

2016 yılı öncesi faturalarda, Dağıtım Bedeli dışında, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli ve PSH bedeli gibi kalemler de bulunuyordu ancak bu kalemlerin tamamı dağıtım bedeli altında birleştirildi. Bu kalem, 3 aylık periyodlarla EPDK tarafından belirlemekte ve direkt olarak elektrik dağıtıcısı şirketinize gitmektedir. Serbest Tüketici olarak indirimli elektrik kullanıyor olsanız da ek bedel ve vergiler satış dışı faaliyetlerle ilgili tahsil edildiklerinden tedarikçilerin bunları değiştirme veya kaldırma gibi bir seçeneği bulunmaz.

Dağıtım Bedeli

Elektrik harcamanız dışında faturanıza eklenen bir diğer bedel Dağıtım Bedelidir. Dağıtım Bedeli, elektriğinizin size ulaştırılması ile ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılan yatırım, işletme ve bakım giderleri için tahsil edilir. Dağıtım Bedeli de tıpkı elektrik birim fiyatları gibi EPDK tarafından yılda 4 kez yeniden duyurulur. 2017 yılı Nisan ayı itibariyle mesken aboneleri için Dağıtım Bedeli 1 kWh tüketim için 0,12 TL (12 kuruş) olarak açıklanmıştır. Tedarikçi şirketlerin satış faaliyetinin dışında kalan bu bedel üzerinde değişiklik yapma hakkı yoktur bu yüzden indirimli olarak elektrik alsanız bile dağıtım bedelini tüm tüketiciler gibi tüketiminize oranlı olarak ödersiniz. Tedarikçiler bu bedeli faturada hesaplayıp tahsil eder, daha sonra tahsil edilen bu ücretler dağıtım şirketlerine aktarılır.

Dağıtım bedeli Aktif Tüketim miktarı üzerinden hesaplanmaktadır.

Aktif Tüketim x Dağıtım Birim Fiyatı = Dağıtım Bedeli

Dağıtım Bedeli tüketime oranla hesaplanan ve fatura tutarına katılan bir bedeldir. EPDK'nın belirlediği dağıtım bedeli aylık toplam tüketiminizle çarpılarak tahsil edilir. Tüketiminiz arttıkça Dağıtım Bedeli kalemi altında ödediğiniz toplam miktar artmaktadır.

Dağıtım Bedeli ortalama olarak fatura tutarının %30'una yakınını ifade etmektedir. Bu bedeldeki artış veya azalışlar bu anlamda fatura tutarınızda belirleyici olabilir. Örnek vermek gerekirse 2017 yılı başında EPDK elektrik birim fiyatında indirime gitti. Fakat Dağıtım Bedelindeki artış ile birlikte toplam fatura tutarının hemen hemen aynı kaldığını gözlemliyoruz. Sonuç olarak vergi ve bedeller hariç birim fiyat indirilmiş bile olsa, faturanızda değişim göremeyebilirsiniz. Bunun sebebi faturanıza eklenen bedellerdeki artışın fatura tutarına yansımasıdır.

Dağıtım Bedeli içine alınarak faturalardan kaldırılan diğer bedeller

İletim Bedeli

Elektrik santrallerinden şehir şebekesine elektrik iletimine dair masrafların oluşturduğu bedel olarak tahsil edilmekteydi. Bu iletim işlemi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. İletim Bedeli görevli tedarikçiler tarafından TEİAŞ'a aktarılmaktaydı

Kayıp / Kaçak Bedeli

Bu bedeli oluşturan masraflar iletim ve dağıtım sürecindeki kayıpları ve kaçak elektrik kullanımı sonucu ortaya çıkan farklardır. Kayıp / Kaçak Bedeli tüketiciler tarafından fazlasıyla itiraz edilebilir bir kalem olduğundan ayrı bir bedel olarak artık faturalarda gösterilmese de fiyatları etkilemektedir. 

Perakende Satış Bedeli

Perakende satış bedeli içerisinde perakende satış hizmeti olarak tüketicilere sağlanan faturalandırma ve tahsilat işlemlerinin ya da müşteri hizmetlerinin masrafleri gibi giderler yer almaktaydı ve bu bedel görevli elektrik tedarikçilerinden elektrik alanlara EPDK tarafından belirlenerek yansıtılmaktaydı. Bu bedelin tahsil edilmesinde tüketime oranlı bir hesaplama yapılması tartışmalı bir durum yaratmaktaydı. Serbest tüketiciler için ise indirimli elektrik tedarikçileri farklı bedeller belirleyebiliyorlardı

Yeni düzenlemelerle bu bedel faturalardan kaldırıldı ve artık tahsil edilmiyor. Buna karşın elektrik birim fiyatlarındaki zamların sebebinin bu bedelin Aktif Enerji Tüketim Tutarı içinde tahsil edilmesinden kaynaklandığına dair tartışmalar sürmekte.

PSH - Sayaç Okuma Bedeli

Sayaç okumalarında, Türkiye'de ayrıldığı bölgelerde görevli elektrik dağıtım şirketleri görev alır. 2011 de PSH bedelindeki ayrışma ile Perakende Satış Hizmet bedeli tüketilen elektrik enerjisine göre hesaplanan ve sayaç okuma hariç perakende satış hizmeti maliyetini içeren bir bedel olarak, Sayaç Okuma Bedeli ise sayaç okuma işlemi başına alınan bir bedel olarak ortaya çıkmıştır. Bu bedel EPDK tarafından sabit bir değer olarak ayrıca belirlenir. Aslında Sayaç Okuma Bedeli, dağıtım şirketlerinin verdiği hizmetler içerisine girdiği için dağıtım bedeli içerisinde sayılabilir, ancak işlem başına alınması gereken bir bedel olduğundan, tüketime oranla hesaplanan Dağıtım Bedeli hesabından çıkartılmıştır. Böylece sayaç okuma maliyeti ve tarife hesaplamaları daha doğru hesaplanabilir hale gelmişti

2017 yılında artık bu bedel tamamen kalkmış durumda ve faturalarda tahsil edilmiyor

Vergi ve Fon Bedellerinin Hesaplanması

Aşağıda belirtilen vergiler ve diğer bedeller Aktif Tüketim tutarı üzerinden hesaplanır.

 1. Enerji Fonu
 2. TRT Payı
 3. Elektrik Tüketim Vergisi

Enerji Fonu Bedeli

Enerji sektörünün gelişimi için yapılacak olan bilimsel araştırmalarını, AR-GE çalışmaların finansmanı sağlamak, etüt, projeleri denetleyebilmek ve kurulacak olan tesislerin maliyetlerini karşılamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bulunan Enerji Fonu'na aktarılmak üzere elektrik faturalarına yansıtılan bedeldir. Bu bedel Aktif Enerji Tüketim Tutarı üzerinden hesaplanır.  Aktif Enerji Tüketim Tutarı'nı harcanan enerjinin tutarı oluşturur. Sektörün altyapı masrafları için toplanan Enerji Fonu ise bu tutarın toplamının %1'i olarak elektrik tüketicilerinden, yukarıda bahsedilen amaçlar için kullanılmak amacıyla elektrik satış yapan şirketler tarafından bakanlığın fonuna geçirilir.

TRT Payı

 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun gelirlerinin büyük bir kalemini oluşturan TRT payı elektrik faturasına yansıyan bir vergidir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunları'na ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla TRT giderlerinin karşılanması amacıyla elektrik tüketicilerinden vergi tahsis edilir.  Aktif Enerji Tüketim Tutarının %2'si olarak belirlenir. 

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi - ETV (BTV)

Elektrik Tüketim Vergisi'nin bir diğer ismi Belediye Tüketim Vergisi'dir. Bu elektrik tüketim vergisinden elde edilen gelirler belediyelere aktarılır. Böylece elektrik tüketimi yapılan yerin belediyesinin gelirine katkıda bulunulur. Elektrik Faturalarında ETV ya da BTV kısaltmasıyla gösterilir. Bu vergiyi, hastane, sağlık ocağı, dispanser, rehabilitasyon merkezi, doğumevi, bakımevi, kreş gibi yerler, ibadethaneler ve doğrudan elektrik üreten, dağıtan kurumlar ödemezler. ETV ya da BTV'nin hesaplanması mesken ve ticarethaneler ile Sanayi aboneleri için farklılık göstermektedir. Mesken ve ticarethaneler için Aktif Enerji Tüketim Tutarının %5'i olan ETV, Sanayi grubu için %1 olarak belirlenmiştir. 

Bu vergilerin hesaplanmasında kullanılan Aktif Tüketim tutatı üzerinden hazırlanmış formüller aşağıda belirtilmiştir. 

Tüketim tutarı x 0,01 = Enerji Fonu
Tüketim tutarı x 0,02 = TRT Payı
Tüketim tutarı x 0,05 = ETV

Konut-Mesken aboneleri için formülde ETV oranı %5 olarak belirlenmiştir. Bu oran abone tipine göre değişiklik gösterebilir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma Değer Vergisi sadece elektrik tüketicilerine özel olmayıp devletin birçok hizmet ve üründe son tüketiciden tahsil ettiği bir vergi çeşididir. KDV yukarıda yer alan diğer tüm vergi ve bedellerden farklı olarak hesaplanır. Faturada KDV harici tüm kalemlerinin toplamının %18'i KDV'yi oluşturur. Bu da demek oluyor ki KDV hesaplanırken Aktif Enerji Tüketim Tutarı ile diğer tüm bedeller ve vergilerin toplanır ve oran hesabı hepsinin toplamı ile yapılır. 

KDV'nin hesaplanma formülü aşağıdadır.

[Tüketim tutarı+ Dağıtım Bedeli + Enerji Fonu +TRT Payı+ ETV ] x 0,18 = KDV

Toplam Fatura Tutarı

Bütün hesaplamaları yaptığımızda elimizdeki genel formülü çözebilecek verileri toplamış bulunuyoruz. Toplam fatura borcumuz Tüketim Tutarı, Dağıtım Bedeli, Vergiler ve Fonlar, ve KDV'nin toplamından oluşur. Toplam fatura tutarının formülle ifade edilişi aşağıdadır.

Tüketim tutarı + Dağıtım Bedeli + (Enerji Fonu + TRT payı + ETV) + KDV = FATURA TUTARI

Faturadaki Diğer Bilgiler

Sayaç Bilgileri: Sayaçla ilgili bilmeniz gerekebilecek bilgi sayaç seri numarasıdır. Her sayacın kendine ait bir numarası vardır ve fatura üzerinde sayaç numarası satırında veya sayacın üzerinde yazar. Sayaç markasına göre sayaç üzerindeki yer değişebilir. Bu durumda barkodun altında veya üstünde bu numarayı bulabilirsiniz. Sayaçla ilgili faturada yer alabilecek diğer bilgiler sayacınızın markası, modeli ve tipiyle ilgili bilgilerdir.  Bunların pratik bir değeri yoktur.

Sözleşme Gücü: Evinize ilk elektrik çekilirken, evin büyüklüğü ve priz sayısı gibi değişkenler göz önüne alınarak hesaplanan değerdir.  Genelde 5-6 arası olur. Eğer bunun altında ise asgari düzey olan 5 kw'den hesaplanır.  Bu rakam, herhangi bir anda evinizin çekebileceği maksimum elektriği belirler.  Eğer herhangi bir aşım olursa sigortanız atar.  Daha detaylı bilgi için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Demand: Kullanıcının aynı ay içerisinde çekmiş olduğu toplam gücü gösteren bölümdür.

Reaktif Bedel: Reaktif bedel yüksek elektrik kullanan Orta Gerilim aboneliklerinde görülür. Kullandığınız elektrikten fazlasını çektiğiniz durumlarda, bu fazla elektrik iletim sistemine geri verilmekte, ve bu geri gidiş sistemde bazı simetrisizlikler ve zararlara neden olmaktadır.  Trafonuzun bakımını düzenli olarak yaptırarak bunun önüne geçebilirsiniz.

Güç aşımı: Yine üretim yapılan yerleri ilgilendiren bir kalemdir. Sözleşme gücünüzün üzerine çıktığınız taktirde, güç aşımı ekstra ücretlendirilir.

Kapasitif: Farklı bir fazdaki elektrik için ödenen bedeldir.

Endüktif: Farklı bir fazdaki elektrik için ödenen bedeldir.

Elektrik faturası ödeme

Faturalarımızı kim hazırlıyor?

Elektrik faturaları elektrik tedarikçileri tarafından hazırlanır. Diğer adıyla perakende satış şirketi olarak bilinen bu şirketler elektrik enerjisinin müşterilere satışından, faturaları oluşturmaktan ve tahsil etmekten sorumludurlar. Elektrik dağıtım şirketlerinden ayrı olan tedarikçiler, abonelik, elektrik satışı, fatura ödemesi, tarife ve Serbest Tüketici indirimleri gibi konularda hizmet sunarlar. Dağıtım şirketleri ise elektrik kesimtileri, arızlara müdahale, genel aydınlatma, sayaç temin etme, sayaç kontrolü ve okuması gibi işlemleri yürütürler. Dağıtım şirketleri tarafından tespit edilen tüketim miktarı tedarikçilere iletilerek faturanızın oluşturulması sağlanır. Vergi ve bedeller ise EPDK kararı gereğince mecburi olarak eklenir. 

Serbest Tüketici olaraka tedarikçi şirketinizi değiştirebilirsiniz, dağıtım şirketiniz ise değişmez. Yine aynı elektriği almaya, arızadan kaynaklı kesintiler ve teknik konularda dağıtım şirketi ile iletiime geçersiniz. Sadece faturanızı hazırlayan, abonelik işlemlerinizi yürüttüğünüz şirket değişmiş olur. Dağıtım ve tedarik şirketleri arasındaki fark hakkında daha fazla bilgiye "Elektrik Dağıtım Şirketi ve Elektrik Tedarik Şirketi Arasındaki Fark" adlı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Elektrik faturası nereye ödenir?

Elektrik faturası ödemek için farklı elektrik tedarik şirketleri farklı yöntemler sunmaktadırlar. 

 • Kredi Kartı ile Elektrik Borcu Ödeme
 • Türkiye'de çeşitli yerlerde bulunan Fatura Ödeme Noktaları'ndan
 • Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki yetkili fatura ödeme veznelerinden
 • Anlaşmalı tedarikçilerin PTT ATM, şube veya posta çeki hesap sahibi müşteriler için İnteraktif Posta Çeki Hesabı sisteminden PTT'ye gitmeden
 • Anlaşmalı Banka ATM'lerinden
 • Elektrik tedarik şirketiniz eğer böyle bir seçenek sunduysa internet sitesinden
 • Nakit olarak Elektrik Borcu Ödeme
 • Türkiye'de çeşitli noktalardaki anlaşmalı veznelerden
 • Anlaşmalı Banka ATM'lerinden
 • PTT şubelerinden

Elektrik faturası ödemede tedarikçinizle anlaşmalı bankalar havale, EFT, ATM'den ödeme veya otomatik ödeme gibi farklı imkanlar sunabilirler. Bu farklı ödeme yollarını tedarikçi şirketle iletişime geçerek öğerenebilir ve size en kolay şekilde ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Elektrik faturasını kaybetmeniz durumunda... Elektrik faturanızı kaybetmenizin fatura öderken etkisi olmaz. Bu kayıp olarak nitelendirilmez ve bunun üzerine cezai bir işlem uygulanmaz. Eski faturanızla ya da adres, abonelik numarası gibi elektrik faturanız üzerindeki bilgileri biliyorsanız, ödeme noktalarından faturanız bulunur ve elektrik fatura ödemesi yapabilirsiniz. Tedarikçinizin belirlediği fatura arkasında ya da internet sitesinde bulunan anlaşmalı banka şubeleri, ATM'leri, online bankacılık hizmetleri ve ödeme vezneleri gibi ödeme noktaları aracılığıyla eğer bu bilgileri biliyorsanız ya da eski faturanıza sahipsiniz kolaylıkla ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca tedarikçiniz bu hizmeti sağlıyorsa, tedarikçinizin web sitesi üzerinden de ödeme yapabilirsiniz.

Elektrik Faturasının Takibi

Elektrik faturanızı nasıl hesaplandığını anladıktan sonra takibini yapmanız daha kolay olacaktır. Bazı durumlarda, tüketiminizin tutarını hesapladığınız halde faturanızın farklı nedenlerle yüksek geldiğini düşünebilirsiniz. Bunun pek çok nedeni olabilir.

Elektrik faturası neden yüksek gelir?

 1. Elektrik tüketiminizin artmış olması: Mevsimsel olarak örneğin ısınma ve soğutma için elektrikli cihazlar kullandığınızda faturanızda dönemlik yükselmeler meydana gelebilir. Örneğin yaz aylarında klima kullanıyorsanız elektrik tüketiminiz artacaktır. Kış aylarında elektrikli ısıtıcı kullanırsanız faturanızda yine benzer bir artış görebilirsiniz. Faturanızdaki artışın kullanım nedeniyle olup olmadığını anlamak için, faturadaki tüketim satırında kWh cinsinden ne kadar enerji tükettiğinize bakıp bir önceki faturanız ile karşılaştırabilirsiniz.
 2. Sayaç arızası: Sayacınız doğru ölçü yapmaması ya da sayacınızın tamamen bozulması veya arıza yapması durumunda faturanızdaki tüketim miktarı yanlış gözükür. Elektrik sayacınızın doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için evdeki tüm elektrikli aletleri fişten çekip evin elektrik şalterlerini indirdikten sonra sayacınızın üzerindeki endeks hala artmaya devam ediyorsa, sayacınızda bir arıza olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için elektrik dağıtım şirketinize başvurmalısınız.
 3. Sayaç okuma tarihleri arasında geçen zaman: Dağıtım şirketiniz normal şartlarda her ayda bir defa (30 günde bir) sayacınızı okuyup, faturalandırmakla sorumludur. Ancak bazı aylarda dağıtım şirketinin sayacınızı okuması daha uzun sürmüş ya da önceki dönem daha kısa sürede okunmuş olabilir. Fatura üzerinde yer alan okuma tarihlerinden bu işlemi takip edebilir, eski faturalar ile ilk ve son endeks karşılaştırması yapabilirsiniz. Uzaktan okumalı akıllı sayaçlara geçilmesi ve okumalar belirli periyotlarda elektronik ortamdan yapılmaya başlanmasıyla okuma dönemleri arasındaki değişimlerin de önüne geçilmektedir.
 4. Sayacınızın yanlış okunması: Sayacınız, eğer uzaktan okumalı akıllı sayaç değilse, her ay dağıtımcı şirketin bir sayaç okuma görevlisi tarafından okunmaktadır. Yetkili, endeksinizin son numarasını kaydeder. Çok nadir olmakla beraber, bazen firma yetkilisi endeksiniz yanlış okuyabilir. Eğer faturanız yüksek geldiyse, hemen faturanızın üzerinde yazan endeks rakamlarını, sayacınızın üzerindeki endeks rakamları ile karşılaştırın. Fatura yazan endeks rakamı daha yüksekse, dağıtımcı firma yetkilisi sayacınızı yanlış okumuş demektir. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için faturayı kesen elektrik satış şirketine başvurmalısınız.

Elektrik faturasını nasıl azaltabilirim?

 1. Elektrik Tedarikçinizi değiştirerek daha ucuz fiyattan elektrik satışı yapan bir şirket ile anlaşmak: 
  Serbest Tüketici Limiti'ni aşan tüm elektrik tüketicileri, daha uygun fiyatla elektrik satışı yapan bir tedarikçiye geçme hakkına sahip olur. Bu sayede EPDK Ulusal Tarife'ye göre daha ucuz bir fiyattan elektrik alabilir ve faturalarını düşürebilirler.
 2. Tüketim zamanlarınıza göre size daha uygun bir tarifeye geçmek: 
  Elektrik tüketiminiz tamamiyle gece saatlerinde yoğunlaşıyorsa 3 zamanlı tarife ile tasarruf etmeniz mümkün olabilir. Bu tarifede elektrik gece saatlerinde ucuz, gün içinde ve özellikle akşam saatlerinde standart tarifeye göre pahalıdır. Ev tüketicileri genelde akşam saatlerinde elektrik kullanmak zorunda olduklarından ve evlerde buzdolabı gibi sürekli çalışması gereken cihazlar da bulunduğundan bu tarife daha pahalıya gelebilir. Ancak öreneğin, yalnızca gece üretim yapan bir ticarethaneniz var ve akşam saatlerinde elektrik tüketiminiz yok denecek kadar az ise bu tarifeyi düşünebilirsiniz.
 3. Daha az elektrik tüketimi için önlemler almak: 
  Elektrik israfının önüne geçmek ve enerjiden tasarruf etmek için tüketiminizi daha dikkatli yaptığınızda faturanızı azaltabilirsiniz. Örneğin, buzdolabını fırın ve ocak gibi ısı kaynaklarından uzak konumlandırarak, sıcak yiyecekleri soğumadan buzdolabına koymamaya özen göstererek enerji kaybını azaltabilirsiniz. Bulaşık ve çamaşır makinalarında ekonomik programları tercih edebilirsiniz. Soğutma amaçlı klima kullanıyorsanız evinizi gereksiz yere çok fazla soğutmamaya, elektronik cihazlarınız kullanmadığınız zamanlarda prizde ve uyku konumunda bırakmamaya,sarj cihazlarını mutlaka fişten çıkartmaya özen gösteriniz.

Elektrik Faturasına İtiraz

Faturama nasıl itiraz ederim?

Faturanızın yüksek gelmesinin sebebinin teknik arıza ya da sayacınızın yanlış okunması olduğuna inanıyorsanız, elektrik şirketinize başvuruda bulunmalısınız. İtiraz edecek abone, faturanın aslı ve kimlik fotokopisi ile şirketin müşteri merkezlerinden birine başvuruda bulunmalıdır.

Elektrik faturasına itirazın süresi var mıdır? Sonuçlanması ne kadar sürer?

İtirazlarınızı, fatura kesildikten itibaren 1 yıl içerisinde yapabilirsiniz. Talebinizi açtıktan sonra, elektrik şirketiniz 10 gün içerisinde talebinize cevap vermekle yükümlüdür. Bu itirazdan sonuç alamadığınız takdirde bulunduğunuz bölgedeki tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabilirsiniz.

YÜKSEK GELEN FATURANIZLA İLGİLİ İTİRAZ YOLUNA GİDEBİLİRSİNİZ. FATURAYA İTİRAZ EDECEK OLSANIZ DA AŞAĞIDAKİ UYARILARA MUTLAKA DİKKAT EDİNİZ!

 • Eski ödenmiş faturalarınızı ve ödeme dekontlarını her zaman saklayınız. Yüksek gelen faturanızda neyin yanlış olduğunu anlamanın en iyi yolu eski faturalarla karşılaştırmaktır.
 • Faturanızın tutarında bir hata olduğunu düşünüyorsanız, 1 yıl içerisinde istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.
 • Eğer faturanızda %30'un üzerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız, faturanızı ödemeden itiraz etmeniz durumunda, borç yüzünden cezai bir işlem uygulanmaz.  Ancak daha ufak bir hata varsa, faturanızı önceden ödeyip öyle itiraz etmenizi öneririz.  Faturanızdaki yanlışlık bir sonraki fatura tutarınızdan düşülecektir.
 • İtirazınızın sonucu 10 gün içinde size ulaştırılacaktır.