Doğal Gaz Birim Fiyatları Nedir? 2019

Güncelleme tarihi
min reading

BOTAŞ doğal gaz birim fiyatlarını tüm dağıtım şirketleri için aylık olarak belirler. Doğal gaz birim fiyatını belirlerken kWh ve metreküp olmak üzeri iki farklı birim kullanılabilir.

Ocak 2021 itibariyle geçerli BOTAŞ'ın yerel dağıtım şirketlerine uyguladığı konut doğal gaz birim fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3'tür. Bir önceki aya göre doğalgaz zam oranı %0 olarak ölçülmüştür.
.

Yukarıdaki grafikte örnek olması açısından, 2019 Eylül verilerine göre Kocaeli ilindeki 1. kademe konut abonesine ait fatura bileşenleri gösterilmiştir. (1. Kademe: yıllık 0-100.000 Sm3)

İllere göre doğal gaz konut tarifesi

Doğal gazın metreküp fiyatı aşağıdaki etkenlere göre değişiklik gösterebilir :

  • Dağıtım bölgesi (Sistem kullanım bedelleri)
  • Abone grubu (Konut, sanayi, serbest tüketici vb.)
  • Tüketim kademesi (Gaz tüketim hacmi)
5 ilde doğalgaz standart metreküp (m3) fiyatları
Abone grubu İstanbul
İGDAŞ
Ankara
Başkentgaz
Bursagaz Kocaeli
İzgaz
İzmirgaz
1. kademe konut (%18 KDV Hariç) 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL

Ocak 2021 tarifesine göre hazırlanmıştır.

Sistem kullanım bedeli (SKB) nedir ?

EPDK, tüketicilerin doğal gaz iletim ve dağıtım sistemine getirdikleri yük ve maliyetlere göre bir sistem kullanım bedeli belirler. Şehir içi doğal gaz dağıtım özelleştirmeleri için yapılan ihalerde şirketlerin teklif ettikleri birim hizmet amortisman ve taşıma bedelleri sistem kullanım bedeline eşittir. Kısaca, sistem kullanım bedelleri dağıtım bölgesi ve tüketici kademesine (yıllık tüketim hacmine) göre değişiklik gösterebilir. Dağıtım şirketlerinin uygulayacağı bedeller, EPDK'nın her dağıtım şirketi için ayrı olarak belirlediğinin üstüne çıkamaz. Sistem kullanım ;bedelleri, TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyatları endeksine (TÜFE); yani enflasyona göre güncellenir. Bazı faturalarda gösterilmeyen sistem kullanım bedeli, perakende satış fiyatının içine dahil edilmiş olabilir.

Doğal gaz faturasındaki vergiler

Vergiler doğal gaz faturasının yaklaşık olarak %17 civarında bir kısmına denk gelir. Doğal gaz tüketimi üzerinden ÖTV ve KDV olmak üzere iki farklı vergi alınır.

Özel tüketim vergisi - ÖTV

Tüketilen doğal gaz hacmi (metreküp) üzerinden alınır ve faturada alış fiyatının içine dahil edilebilir. Tüm abone grupları için oranı 0,0230 TL/Sm3'tür. Eğer, doğal gaz motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacaksa 0,8599 TL/Sm3 oranında ÖTV uygulanır. (Sm3= Standart metreküp)

Katma değer vergisi - KDV

Doğal gaz perakende satış bedeli üzerinden tüm abone grupları ve kademeleri için, %18 oranında alınır. KDV matrahı perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanır. KDV'nin hesaplandığı fiyata sistem kullanım bedeli (SKB) ve ÖTV de dahildir.

Doğal gaz tüketimi nasıl ölçülür?

Doğal gaz fiyatlandırması iki birim üzerinden yapılabilir. Birim fiyatlardan biri tüketilen hacim (metreküp), üzerinden diğeri ise tüketilen enerji (kwh) üzerinden hesaplanır. Tüketim sayaç üzerinde metreküp olarak ölçüldüğünden m3 fiyatı merak edilir; oysa konut ve ticarethaneler için bu fiyatlandırma faturada kWh üzerindendir.

  • TL/kWh: 1 kilowatt saat (kWh) enerji tüketiminin bedelidir.
  • TL/m3: 1 metreküp (m3) hacminde doğal gaz tüketiminin bedelidir.

1 m3 doğal gazdan kaç kW h enerji elde edilir ?

Tüketimler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayınlamış olduğu, doğal gaz faturalandırma tebliği çerçevesinde, hesap edilir ve faturalandırılır. Metreküp'ten kilowatt-saat'e dönüşüm katsayısı üç etkene göre değişiklik gösterir. Bu etkenler rakım (atmosfer basıncı), doğal gazın türü ve gaz karışımının özellikleridir. EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir.

TL/kWh cinsinden gösterilen doğal gaz birim fiyatının metreküp cinsinden hesabı aşağıdaki gibi olur: Satış fiyatı (TL/kWh) x 10,64 = Satış fiyatı (TL/m3)

Doğal gaz kWh m3 çevrimi

Tüketilen hacmin doğru hesaplaması için, atmosfer basıncına göre belirlenen çeşitli düzeltmeler yapılmalıdır. Düzeltme ve dönüşüm için kullanılan katsayılar doğal gaz faturasında bulunur.