Doğalgaz aboneliği: Abonelik ücreti, abonelik iptal, gerekli belgeler ve daha fazlası

Güncelleme tarihi
min reading

Bir çok kişi evinin veya iş yerinin ısınma ihtiyacını doğal gaz ile karşılıyor. Taşınma durumunda doğal gaz tesisatı olan bir yere geçiş yapabilir veya yeni binanıza doğal gaz bağlatmak isteyebilirsiniz. Doğal gaz kullanımına başlayabilmek için doğal gaz aboneliği yaptırmanız gerekir. Bu yazıda doğal gaz aboneliğiniz boyunca baştan sona ihtiyacınız olacak bilgileri derlemeye çalıştık: Doğal gaz aboneliği açtırma ve kapattırma ile ilgili işlemler, gerekli evraklar, ücretler ve faydalı öneriler burada!


doğal gaz aboneliği

İlk Gerekenler: Doğal Gaz Hat Bağlantısı ve İç Tesisat

Doğal gaz kullanmaya başlamanız için bu iki aşamanın tamamlanmış olması gerekir. Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa doğal gaz dağıtım şirketinden hat bağlantısı talep edilir. Talep halinde tüketiciye doğal gazı ulaştırmak dağıtım şirketinin görevidir. Bu işlemin yapılması için bağlantının teknik açıdan mümkün olması gerekir. Teknik bir sorun olmadıkça doğal gaz şirketi bu hizmeti çalışma programına uygun bir zamanda tamamlar. Binanıza servis kutusu ve hat getirilmesi için yapılan başvurulara doğal gaz şirketi en gen 15 gün içinde geri dönüş yapar ve olumsuz bir dönüş söz konusu ise gerekçelerini belirtmekle yükümlüdür.

 • Isınma ihtiyacınızı doğal gaz ile sağlayacaksanız ilk dikkat edilecek noktalar:
 • Doğal gaz hizmeti binanıza geliyor mu? 
 • İç tesisatınız tamamlanmış mı?

Binanıza kadar gelen doğal gaz hatı var, ancak ev içerisinde tesisat döşenmemiş ise sıradaki adım olarak iç tesisat tamamlanmalıdır. Bunun için doğal gaz dağıtım şirketinden onaylı bir tesisat firmasına giderek proje hazırlatmanız gerekir. Proje için doğal gaz dağıtım şirketinden onay alındıktan sonra doğal gaz kullanımına başlamak için işlemlere geçilebilir.

Binaya ilk kez doğa gaz bağlantısı yapılıyorsa gerekli evraklar nelerdir?

Yani binada doğal gaz kullanımına başlamak veya mevcut bir bina için doğal gazlı sisteme geçiş yapmak için ilk kez hat bağlantısı yapılması gerekecektir. Bu işlemi tamamlamak için aşağıda belirtilen belgeler ile doğal gaz dağıtım şirketine başvurulur.

 • İlk kez doğal gaz bağlantısı yapılacak binalar için gerekli belgeler:
 • Binanın yapı ruhsatı (05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanır, bu tarihten önce ruhsat almış olanlarda ise ısınma şekli ile ilgili apartman kararı getirilmelidir.)
 • Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir imzalı dilekçe
 • Resmi kimlik belgesi (TC Kimlik Numaralı)
 • Elektrik veya su faturası fotokopisi

Apartman kararları nasıl alınır? Doğal gaz ile ilgili apartman kararları alırken, geçilecek sisteme göre prosedürler izlenir. Binanın 8 bağımsız bölümden az olması veya binanın tek bir kişiye ait olması halinde apartman kararı dilekçe olarak alınır; binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü varsa, noter onaylı apartman karar defterine kaydedilir.

 • Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemden, bireysel kullanımlı (kombi, soba vs.) doğal gaza geçmek için :
  • Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘den az ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile
  • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘den fazlaysa yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile (Ek olarak inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evraklar gerekir.)
 • Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemden, doğal gazlı merkezi ısıtma sistemine geçmek için : Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile kararı
 • Herhangi bir yakıtla ve bireysel sistemden, doğal gazlı bireysel sisteme geçmek için : Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile kararı
 • Herhangi bir yakıtla ve bireysel sistemden, doğal gazlı merkezi ısıtma sistemine geçmek için : Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile kararı.

Doğal gaz bağlantı sözleşmesi ve bağlantı ücreti

Binanıza ilk defa bağlantı yaptırmak için gerekli belgeler ile görevli dağıtım şirketine başvurarak bağlantı sözleşmesi yapmalı ve bir defaya mahsus olarak ilk bağlantıya ait bağlantı ücretini ödemelisiniz. Bu bedel yönetmeliğe göre doğal gaz hattının kurulumuna başlandıktan sonra iade edilmez. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz, sadece yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetler mülk sahibinden tahsil edilir.

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa bağlantı sözleşmesini dağıtım şirketlerinin pazarlama şefliklerinden yapabilirsiniz. Bazı dağıtım şirketleri online bağlantı sözleşmesi imkanı sunarak internet üzerinden sözleşme işlemi yapabilir, bu yüzden dağıtım şirketinizin internet sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Servis hattının tamamlanması ne kadar sürer?

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre doğal gaz hizmetinin size getirilebilmesi için gerekli süreler söyle belirtilir:

"Servis hattı yapımına ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak izin başvuruları, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. İlgili mercilerin başvuruyu belli tarihlerde kabul ettiği durumlarda dağıtım şirketi gecikmeden sorumlu tutulmaz. Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 30 gün içerisinde tamamlanır, ancak talep sahibinin kabul etmesi halinde ve Bağlantı Anlaşmasına son tarihin yazılması kaydıyla bu süre doksan güne kadar uzatılabilir. Gerekli izinlerin alınamaması sebebiyle 90 gün içerisinde servis hattının tamamlanamayacak olması halinde süre bitiminden itibaren ya da başvuru sahibinin talep etmesi halinde talep tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde abone bağlantı bedeli güncellenerek iade edilir."

Doğal gaz bağlantı ücreti ne kadar?

Doğal gaz hat bağlantı işlemlerinin tamamlanması için ödenmesi gereken bedel, doğal gaz bağlatılacak yerin alanına göre belirlenir. Bu alan hesabı Bağımsız Bölüm Sayısı denen bir birim ile yapılır.

Bağımsız bölüm sayısı nedir? BBS olarak da kısaca ifade edebileceğimiz bu birim alan ifade eder. Örnek olarak bir evi ele alacak olursak ilk 200 m2 1 BBS sayılır. Bundan sonraki her 100 m2'ye kadar olan ek alan da +1 BBS olarak eklenecektir. Alanı 270 m2 olan bir evin BBS hesabı 200 + 70 = 1 + 1 = 2 BBS, alanı 310 m2 bir mekanın ise 200 + 100 + 10 = 1 + 1 + 1 = 3 BBS olacaktır.

Aşağıdaki tabloda örnek ile birlikte bağlantı ücretlerini bulabilirsiniz:

Doğal gaz bağlantı ücreti hesaplama 2019
Evin Brüt Alanı 200 m2'ye kadar Örnek : 270 m2
Bağlantı Bedeli 656,7 TL 656,7 TL (ilk 200 m2)
570,5 TL (sonraki her 100 m2 için)
KDV %18
Damga Vergisi %1,896
Toplam 656,7 TL + KDV ve Damga vergisi 1227,2 TL + KDV ve Damga vergisi

2021 itibariyle geçerli EPDK kurul kararları baz alınarak hazırlanmıştır.

İç tesisat nasıl yapılır?

Evinize kadar ulaşan bir doğal gaz hattı varsa veya tamamlandıysa kalan eksik iç tesisatınızın tamamlanmasıdır. İç tesisat için proje oluşturulması ve döşenmesi sertifika sahibi tesisat firmaları tarafından yapılır. Binanın, tesisin veya dairenin sahibi (veya bunların yetkili temsilcileri) doğal gaz bağlatmak için bu tesisat firmalarına gitmelidir. Sertifika sahibi firmaya gittiğinizde yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır ve bir kopyası da dağıtım şirketine firmanın vereceği müracaat dosyasına eklenir.Ayrıca tesisat firmasının onaydan sonraki yükümlülükleri de sigortalanır. Süreç ile ilgili ayrıntılar Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde detaylarıyla anlatılmıştır.

"Dağıtım şirketi, yaptırılan iç tesisatı ilgili mevzuat hükümlerine göre, tesisatın kontrol ve onayı için kendisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ve test ettirir ve uygun bulması halinde onaylar. Uygun bulmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra, kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır."

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Doğal Gaz Kullanmaya Başlamak İçin Gereken : Doğal Gaz Abonelik Açtırma

Doğal gaz kullanım sözleşmesi için gerekli belgeler nelerdir?

Doğal gaz aboneliğinizi başlatarak gaz kullanımı yapabilmek için şirkete ibraz etmeniz gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Konut aboneleri için:
 • Nüfus cüzdanı
 • Tesisat numarası
 • Tapu ya da kira kontratı fotokopisi
 • TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
 • Konut harici yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıdakilere ek olarak:
 • Vergi levhasının bir kopyası
 • Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin ilgili sayfasının bir kopyası
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi kopyası
 • Kaşe

Doğal gaz abonelik sözleşmesi nasıl yapılır?

Doğal gaz aboneliğini başlatmak için doğal gaz abonelik sözleşmesini imzalamanız gerekmektedir. Abonelik sözleşmesi, iç tesisatın onaylanmasından sonra abonelik için gerekli belgelerin şirkete teslim edilmesi ve güvence bedelinin ödenmesinin ardından yapılır. Abonelik, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri tarafından yapılmalıdır. Başkası adına enerji kullanımı yapmak mevzuatlar çerçevesinde yasaktır. Abonelik sözleşmesinin tamamlanması ve güvence bedelinin ödenmesinden sonra tesisat 5 iş günü içinde kontrol edilir ve doğal gaz kullanıma açılır.

Abonenin vefatı halinde ne olur?

"Abonenin vefatı halinde diğer mirasçılardan herhangi bir itiraz gelmediği takdirde, vefat eden abonenin eşi, dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir güvence bedeli alınmaksızın abone yapılır."

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Doğal gaz abonelik ücreti ne kadar?

Doğal gaz abonelik ücreti olarak güvence bedeli ödenir. Doğal gaz güvence bedeli evde gazın kullanılacağı amaca ve cihaz sayısına göre belirlenir. Doğal gaz güvence bedeli her yıl EPDK tarafından belirlenir. Bu bedel, abonelik başında abonenin ileride borcu olmasına karşılık teminat olarak alınır ve abonelik sonlandırılırken eğer borç yoksa güncellenerek iade edilir.

2021 yılı için belirlenen güvence bedellerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Doğal Gaz Güvence Bedelleri 2021 (Damga Vergisi Hariç)
Tüketim Elemanı Güvence Bedeli
Kombi 563,9 TL
Merkezi Sistem
(Bağımsız Bölüm Başına)
503 TL
Soba 503 TL
Ocak 29,8 TL
Şofben (Sıcak su)

60,8 TL

Hatırlatma: Ön ödemeli (kartlı) sayacı olan aboneler, yükledikleri kadar harcayacaklarından bu abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Güvence bedeline taksit yapılıyor mu?

Güvence bedeli abonelik yapılırken genelde peşin ve nakit olarak ödenir. Bazı doğal gaz şirketleri güvence bedelini faturaya yansıtarak taksit imkanı sunabilmektedirler. Güvence bedelini taksit ile ödemek için bölgenizde görevli doğal gaz dağıtım şirketi ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Güvence bedeli dışında diğer abonelik ücretleri nelerdir?

Abonelik yaptırırken güvence bedeline ek olarak damga vergisi ve dosya masrafı gibi ufak ücretler de eklenebilir. Damga vergisi güvence bedelinin binde 9,48'i oranında alınırken, dosya masrafları genelde şirket tarafından belirlenir.

Doğal Gaz Abonelik İptali

Taşınırken eski doğal gaz aboneliğinizi kapattırmanız gerekmektedir. Doğal gaz aboneliğini kapattırmak kısa bir işlemdir, kolay olduğu kadar da önemlidir.

Ayrıldığınız yerde sizden sonra aboneliğiniz üzerinden enerji kullanımı yapılmaması ve daha sonra sizin adınıza borç oluşmaması için sözleşmenizi sonlandırarak doğal gaz aboneliğinizi kapattırmanız son derece önemlidir.

Doğal gaz aboneliğinizi kapattığınızda, borcunuz yoksa güvence bedelini geri alırsınız.

Doğalgaz abonelik iptali için hangi belgeler gerekir?

 • Konut aboneleri için:
 • Abone / tesisat numarası (doğal gaz faturasında bulunur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı)
 • Yabancı uyruklu aboneler için pasaport ve fotokopisi
 • Sayaçtan okunan son endeks
 • Banka hesabı IBAN numarası (Güvence bedelinin yatırılması için gerekebilir.)
 • Sözleşme feshi üçüncü kişiler tarafından yapılacaksa noter onaylı vekaletname örneği
 • Konut harici aboneler için ayrıca:
 • Yetki belgesi
 • İmza sirküleri
 • Yetkilinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kaşe

Doğal gaz aboneliği nasıl iptal edilir?

Doğal gaz aboneliğinin iptali doğal gaz kullanıcı sözleşmesinin sonlandırılması ile gerçekleşir. Bunun için sözleşmeyi yapan kişi veya bu kişinin yetkili temsilcileri doğal gaz şirketine başvurarak bu işlemi yapabilir. Aşağıda, sözleşmenin sonlandırılması ile ilgili mevzuatta geçen ifadelere yer verdik:

"Müşteri sözleşmesi;

a) Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine,

b) Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde,

c) Müşterinin vefatının tespiti halinde,

d) Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

e) Müşterinin, sözleşmesini sona erdirmeksizin sözleşmeye konu adresten ayrıldığının tespit edilmesi durumunda,

dağıtım şirketince en geç üç gün içinde sona erdirilir."

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

İnternetten veya telefon ile abonelik iptali / fesih yapılır mı? Birçok doğal gaz dağıtım şirketi online hizmetler içerisinde veya telefon yoluyla sözleşme iptal işlemini de gerçekleştirebilmektedir. Bu şekilde daha kolay ve pratik şekilde sözleşmenizi sonlandırabilirsiniz. İptal işlemi için doğal gaz dağıtım şirketinin internet sitesini ziyaret edebilir veya kendilerine çağrı merkezleri yoluyla ulaşabilirsiniz.

Güvence bedeli iadesi nasıl yapılıyor?

Abonelik iptali sonrasında güvence bedeli Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncellenerek iade edilir. İade sırasında varsa borçlar bu bedelden tahsil edilir, bu sebeple güvence bedelini eksiksiz iade alabilmeniz için borcunuzun bulunmaması gerekir. Güvence bedeli iadesi abonelik kimin adına ise o kişi ya da abonenin yetkili temsilcilerine yapılır.

 • Dağıtım şirketi aşağıdaki iade seçeneklerini sunulabilir:
 • PTT şubelerinde nakit olarak.
 • Doğal gaz dağıtım şirketinizin şubelerinden nakit olarak.
 • IBAN numarası ile hesaba gönderim (Hesap sahibinin faturanın kesildiği kişiyle aynı isme sahip olması gerekmektedir)
 • Aynı doğal gaz şirketiyle kendi adınıza yeni bir doğal gaz sözleşmesi yapacaksanız o hesaba aktarılması talep edilebilir.

Elektronik (kartlı) sayaçta iade yapılıyor mu? Kartınızla beraber abonelik iptali için başvurduğunuzda karttaki son endeks bilgisine bakılarak sayaçta gaz kaldıysa iadesi yapılır. Dağıtım şirketi sayacı sıfırlamanız için, size bir yetki kartı düzenler.

Güvence bedeli iadesi ne zaman yapılır?

"Müşterinin alacağı varsa, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde müşteriye veya onun yetkili temsilcisine ödenir."

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Sizden önceki abone sözleşmesini iptal ettirmediyse... Yönetmeliğe göre, sizden önceki abone, sözleşmesini iptal etmeden taşınmış ise, adrese taşınan yeni kullanıcı ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır. Eski abonenin daha önceki dönemlerden kalan borçları varsa da, yeni abonenin bunları üstlenmesi beklenemez.

Geçici gaz kapatma işlemi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Aboneliğiniz vasıtasıyla kullanmakta olduğunuz doğal gaz hattını uzun bir süre kullanmayacaksanız fakat adreste ikamet etmeye devam ediyorsanız aboneliği iptal etmeden gaz kullanımını durdurabilirsiniz. Daha sonra gazı tekrar kullanacağınız zaman açtırmanız mümkün olur ve abonelik işlemleri ile uğraşmamış olursunuz. Bu işlem için bir dilekçe ile dağıtım şirketine başvurmak ve 2019 yılı için belirlenen KDV dahil 28,32 TL açma kapama ücretini ödemeniz yeterlidir.