Taşınırken Doğalgaz Bağlatma ve İlk Abonelik İşlemleri

Güncelleme tarihi
min reading

Taşındığınız binaya sizden önce doğal gaz bağlantısı yapılmamış mı? Doğal gaz ilk bağlantı başvurusunda ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu rehberde.

Üç adımda doğal gaz kullanmaya başlayın:

 1. Hat bağlantısı ve ilk doğal gaz aboneliği
 2. Doğal gaz iç tesisat projesi ve onayı
 3. Doğal gaz kullanım sözleşmesi

Hat ya da kutu talebinizin gerçekleşmesi için öncelikle abonelik sözleşmesi yapmalısınız.

Doğalgaz Sayacı

 Hat bağlantısı ve ilk doğal gaz aboneliği

Evinize yakın doğal gaz servis kutusu yoksa dağıtım şirketinin abone merkezine giderek hat çekilmesini ya da servis kutusu koyulmasını talep edebilirsiniz. Doğal gaz dağıtım şirketi tüketicinin talebi halinde, binayı dağıtım ağına bağlamakla yükümlüdür; bağlantının teknik ve ekonomik açıdan mümkün olması yeterlidir. Hat çekme işleri dağıtım şirketinin programına göre yapıldığından zaman alabilir. Dağıtım şirketi, başvuruyu en geç 15 gün içerisinde değerlendirmeli ve uygun bulmazsa gerekçesini bildirmelidir.

Servis kutusu getirildikten sonra veya halihazırda var ise iç tesisat döşenmesi gerekecektir. İç tesisat döşenirken doğal gaz dağıtım şirketinden onaylı bir tesisat firması ile anlaşılarak proje oluşturulur ve doğal gaz dağıtım şirketinin onayı alınır. İç tesisat da hazır olduğunda gaz kullanımı için gerekli işlemlere geçilebilir.

Abonelik başvurusunu kim yapabilir ?

Doğal gaz abonelik bağlantı başvurusu mülk sahibi, bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcileri tarafından doğal gaz dağıtım şirketine yapılır.

Gerekli evraklar nedir ?

 • Nüfus cüzdanı
 • Mülk sahibiyse, tapu ya da yapı ruhsatı fotokopisi
 • Kiracıysa, abone olabileceğine dair imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi
 • Daha önce binanızda abonelik yapılmışsa, binanın tesisat numarası
Doğalgaz İlk Bağlanırken

Abone bağlantı ücreti ne kadar ?

Abonelik başvurusu uygun bulunursa, bir kereye mahsus ve iade edilmemek üzere abone bağlantı bedeli ödenmelidir. Bu ücret, sayaç ve bağlantı maliyetlerini kapsar. Doğal gaz bağlantı başvurusu sırasında sayaç için ayrı bedel ödenmez. Abone bağlantı ücreti evin brüt alanına göre değişir. Bu bedel hesaplanırken bağımsız bölüm sayısı (BBS) denilen bir birimden faydalanılır.

BBS HesabıBağlantı ücreti hesaplanırken ilk 200 m2 için 1 BBS; sonraki her 100 m2 'ye kadarki ek alan için 1 BSS daha alınır.

 Örneğin alanı 270 m2 olan bir evin BBS hesabı aşağıdaki gibidir:
270 = 200 + 70 = 1 + 1 = 2 BBS

 Başka bir örnek olarak 310 m2 bir mekana bakacak olursak burası içn BBS hesabı şöyle olacaktır:
200 + 100 + 10 = 1 + 1 + 1 = 3 BBS

Aşağıdaki tabloda konut ve ısınma amaçlı yerler için, abone bağlantı ücretlerine iki örnek bulabilirsiniz:

Doğal gaz bağlantı ücreti hesaplama 2021
Evin Brüt Alanı 200 m2'ye kadar Örnek : 270 m2
Bağlantı Bedeli 656,7 TL 656,7 TL (ilk 200 m2)
570,5 TL (sonraki her 100 m2 'ye kadarki alan için)
KDV %18
Damga Vergisi %1,896
Toplam 656,7 TL + KDV ve Damga vergisi 1227,2 TL + KDV ve Damga vergisi

2021 yılında uygulanacak EPDK kurul kararları baz alınarak hazırlanmıştır.

Doğal gaz bağlantı işlemi ve iç tesisat eve yönelik tek seferlik bir yatırım olacağından ücretler de genelde ev sahiplerince karşılanır. Bağlantı işlemini yürütmek amacıyla yapılacak başvurular mülk sahibinin noter onaylı vekaleti ile yetkilendirdiği kişiler (kiracı veya müteahhit) tarafından yapılabilir.

Bağlantı ücreti doğal gaz dağıtım şirketine sayaç ve bağlantı masrafları için ödenen bir ücrettir ve tek seferlik alınır, iade edilmez. Bu ücret EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre tüm dağıtım şirketleri tarafından aynı şekilde tahsil edilir. Bölgeden bölgeye farklı ücret ödemezsiniz, ücret yalnızca mekanın alanı ile ilgili olarak değişiklik gösterebilir.

Bağlantı ücreti haricinde iç tesisat projesi, döşenmesi ve bağlantıda bulunacak cihazlar (kombi, doğal gaz sobası vb) için bir masraf çıkacağını da hesaba katmalısınız. Bu masraflar tesisat firmalarına ve sunulan hizmete, cihazların niteliği ve markasına göre değişecektir. Bu sebeple doğal gaz dağıtım şirketinden onaylı firmalardan teklifler alarak karşılaştırma yapmayı unutmayınız.

 Doğal gaz iç tesisat projesi ve onayı

İç tesisatınız yoksa

Abone oldunuz ama binanızda doğal gaz kullanımına uygun tesisat yoksa aşağıdaki adımları izleyin:

 • Dağıtım şirketinin yetki verdiği tesisat firmalarından birine başvurun. Sertifikalı tesisatçı firmaları dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz.
 • Yetkili firma binanıza uygun doğal gaz iç tesisat projesini çizer.
 • Sertifikalı firma projenize dağıtım şirketinden onay aldıktan sonra iç tesisatınız döşenir.
 • Tesisat döşendikten sonra aşağıdaki adımlar izlenir.

Dağıtım şirketinden onaylı iç tesisatınız varsa

Daha önce hiç doğal gaz kullanımı yapılmamış evinizde uygun iç tesisat mevcutsa aşağıdaki adımları izleyin:

 • Dağıtım şirketinin müşteri merkezine giderek doğal gaz kullanım sözleşmesi yapın ve güvence bedelini yatırın. Bir sonraki başlıkta kullanım sözleşmesi ile ilgili detayları bulabilirsiniz.
 • Tesisatınız yeni ise tesisat projenizi çizen firma ile iletişime geçin.
 • Tesisat firması dağıtım şirketinden gaz açma randevusu alır ve tesisatınızı kullanım için onaylatır. Sayacınız bağlanır ve gaz verilir.
 • İç tesisatım mevcut olduğu bir yere taşındıysanız kullanım sözleşmenizi yapıp güvence bedelini ödedikten sonra doğal gaz dağıtım şirketinden yetkili ekip ile bir randevu belirlenir. Randevuya göre gelen ekip cihaz bağlantılarını yaparak gazı kullanıma açar.

Doğal gazın kullanıma açılması işlemi yetkililer tarafından yapılmalıdır. Abonenin cihaz bağlantılarını kendi başına yaparak gazı kullanmaya başlaması tehlikeli olacağı gibi yasaktır ve böyle bir durumda para cezası uygulanmaktadır. 

 Doğal gaz kullanım sözleşmesi

Abonelik sözleşmesinden sonra doğal gaz kullanmak için, kullanım sözleşmesi yapmalısınız. İç tesisatınız varsa bu sözleşmeyi abonelik bağlantı sözleşmesiyle beraber yapabilirsiniz.

Gerekli Evraklar

 • Nüfus cüzdanı
 • Tesisat numarası
 • Tapu ya da kira kontratı fotokopisi
 • TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı

Konut harici yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıdakilere ek olarak,

 • Vergi levhası fotokopisi veya internet çıktısı
 • Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi
 • Kaşe

Doğal gaz güvence bedeli ne kadar ?

Doğal gaz dağıtım şirketi, mekanik sayaca sahip tüm tüketicilerden kullanım sözleşmesi sırasında güvence bedeli (depozito) alır. Bu bedel abonelik başında ödenir ve ileride abonenin borcunu ödememesi durumunda teminat olarak alınır. Güvence bedeli, dağıtım şirketine göre değişmez; tüm Türkiye'de EPDK'nın belirlediği ücretler uygulanır. Güvence bedeli tutarı doğal gazın kullanım amacı ve tüketim elemanlarının sayısına göre değişir. Abonelik sözleşmenizi iptal ettiğinizde eğer borcunuz bulunmuyor ise enflasyona göre (arada geçen zamandaki TEFE / TÜFE oranlarına göre) güncellenerek iade edilir.

Doğal Gaz Güvence Bedelleri 2021 (Damga Vergisi Hariç)
Güvence bedeli Ödenecek Tutar
Kombi 563,9 TL
Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına) 503 TL
Soba (adet başına) 503 TL
Ocak 29,8 TL
Şofben (Sıcak su) 60,8 TL
Damga Vergisi Güvence bedelinin binde 9,48'i
Dosya Masrafı Şirket belirler

Dağıtım şirketi, aboneden alacaklarını garantilemek için, sözleşme sırasında depozito; yani güvence bedeli alır.