Elektrik Bağlantısı ve İlk Abonelik İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Güncelleme tarihi
min reading

Yeni binaların elektrik dağıtım sistemine bağlantısı genellikle inşaat sonrası yetkililerden tarafından yapılır. Eğer binanıza elektrik bağlanmamışsa aşağıdaki adımları izleyerek ilk abonelik işlemini yapabilirsiniz.

Kim başvuru yapabilir ?

Mülk sahibi ya da mülk kiraya verilmişse kiracı, yeni bir bina ya da kullanım yerini elektrik şebekesine bağlatmak için, dağıtım şirketine şahsen başvurur. Başkası adına abonelik yapılacaksa noter onaylı vekaletname gerekir. Başvuru değerlendirilp kabul edildiğinde, dağıtım bağlantı anlaşması yapılır ve bağlantı ücreti ödenir.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİBölgenizde görevli dağıtım şirketi ve iletişim bilgilerini bulun.

 • Yeni binaya elektrik bağlatmak için gerekli belgeler:
 • Onaylı elektrik projesi / formül proje numarası
 • İskân raporu (yapı kullanım izni)
 • Mülkiyet belgesi (tapu ya da kira kontratı, ikametgâh vb.)
 • Resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
 • Kiracıların,
  • Mülk sahibinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası
  • Mülk sahibi bir şirketse Vergi No, ad ve ünvan bilgileri beyan edilir
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi. Daha fazla bilgi için DASK poliçe sorgulaması

Ticarethaneler için yukarıdaki belgelere ek olarak:

 • Yetkilinin resmi kimliği
 • Vergi numarası, ticaret sicil numarası
 • Yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri
 Elektrik İlk Bağlantı

Elektrik dağıtım bağlantı anlaşması

Kişi ya da kurumun, dağıtım sistemine bağlantı talebini, elektrik dağıtım firmasının ilgili mevzuat ve hükümler çerçevesinde karşılanması gerekir. Başvuru sahibi ile dağıtım şirketi arasında, yeni bir tesis veya hanedeki elektrik kullanımına yönelik dağıtım bağlantı anlaşılması yapılır. Bu anlaşma, zaman zaman perakende satış sözleşmesi ile karıştırılsa da bir farklı sözleşmedir. Bir başka deyişle, dağıtım bağlantı anlaşması yapmadan perakende satış sözleşmesi yapmak mümkün değildir.

Elektrik bağlatma başvurusunun değerlendirilmesi

Bağlantı başvurusu, dağıtım firması tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sırasında firma, mesken çevresindeki dağıtım sisteminde genişleme ya da yeni yatırım yapılması konusunda inceleme yapar. Eğer mevcut sistem bağlantı için uygun bulunursa firma ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır. Anlaşmada yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması geçerlidir. Kullanıcı değişikliği durumunda tekrar bağlantı anlaşması yapılmaz.

Dağıtım şirketleri tarafından, başvurunun anlaşmaya dönüşmesini takip eden 90 gün içerisinde perakende satış sözleşmesi yapılmazsa enerji verme şartları yeniden değerlendirilir ve büyük oranda süreç en baştan işletilir. Dağıtım bağlantısı yapıldıktan sonra, enerji kullanımına başlamak için, bir tedarikçiyle elektrik satış sözleşmesi yapmak gerekir. Sözleşmesinin geçerli olması için, depozito işlevi gören güvence bedeli ve diğer bedeller yatırılmalıdır. Abonelik güvence bedelleri de EPDK tarafından belirlenir.

Elektrik ilk bağlantı bedeli

Elektrik dağıtım bağlantı bedeli, enerji bağlanması için gerekli işlemler karşılığında görevli dağıtım şirketine ödenir. Bağlantı ücretini, EPDK senelik olarak günceller. Bedel, bağlantı yapılacak yerdeki kurulu güce göre belirlenir. Kurulu güç ise, kullanım yerinin alanı, priz ve lamba sayısına göre elektrik projesinde belirlenir. Haneler için kurulu güç, çoğunlukla 9 kW altındadır. Esnaf, ticarethane ve sanayi kuruluşlarının bağlantı gücü, faaliyetlerine göre büyük farklılıklar gösterebilir.

Kurulu Güç (Alçak Gerilim) Bağlantı Ücreti
Yer altı kaboları için TL/metre Havai Kablolar için TL/metre
0-15 kW 59,89 27,84
15-50 kW 81,06 47,25
50-100 kW 110,69 58,86
100 kW ve üzeri 110,69 + (İlave her metre x 0,6) -
Orta Gerilim Bağlantı Bedelleri 282,98 75,65

2021 yılı için geçerli EPDK fiyatlarına göre hazırlanmıştır.

Elektrik ilk abonelik nasıl yapılır ?

Elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı işlemleri tamamlandıktan ve elektrik tesisatınız hazır olduktan sonra abonelik aşamasına geçilir. Abonelik, bundan sonraki süreçte elektrik kullanacak kişinin görevli elektrik şirketi ile sözleşme imzalayarak elektrik satış hizmeti almaya başlaması anlamına gelir.

Elektrik aboneliği, elektriği kullanacak kişinin üzerinde olmalıdır. Başkasının adına elektrik kullanımı yapmak usulsüz kullanımdır ve cezası bulunmaktadır. Bu sebeple oturduğunuz evde veya işyerinizde kiracı bile olsanız ilk iş elektrik aboneliğinizi üzerinize almak olmalıdır.

Elektrik aboneliğinizi başlatmak için gerekli evraklarla birlikte bölgede görevli elektrik perakende satış şirketine başvurmalısınız. Görevli elektrik tedarikçilerinin listesi ve görevli oldukları illere BURADAN ulaşabilirsiniz.

Elektrik aboneliği için gerekli evraklar nelerdir?

 • Evinizin elektrik aboneliği için yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
 • Nüfus cüzdanı
 • Kullanım yerinde enerji kesik değilse mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi vb.)
 • Varsa kullanım yerine ait abone veya tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kiracılar için,
  • Mülk sahibinin adı ve soyadı
  • Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgileri
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
 • Varsa banka hesabınıza ait IBAN
 • İş yerlerine elektrik aboneliği yaptırırken gerekli belgeler:
 • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı
 • Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri
 • Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı
 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kullanım yerinin enerjisi kesilmemişse mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi veya protokol)
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi (sadece mesken olarak kullanılan binalardaki ticarethaneler için geçerlidir.)
 • Varsa IBAN numarası

Elektrik abonelik ücretleri

Güvence bedeli

Elektrik şirketi, tüketicinin borcunu ödememe riskine karşı, abonelik sırasında teminat olarak güvence bedeli alır. Müşterinin taşınma veya farklı bir tedarikçi firmaya geçmesi gibi sebeplerden sözleşme sona erdiğinde eğer ödenmemiş borç bulunmuyor ise bu bedel enflasyona göre güncellenir ve iade edilir. 

Güvence Bedeli İadesi Elektrik şirketi, güvence bedelini abonelik iptalinden sonraki 5 gün içerisinde nakit olarak ya da hesabınıza havale yoluyla iade eder. 

Yıllık 1400 kWh elektrik tüketiminiz varsa ve serbest tüketici iseniz, farklı tedarikçi firmaya geçebilirsiniz ve eski tedarikçinizden güvence bedelinizi geri alabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), güvence birim bedelini yıllık olarak belirler. Güvence bedelleri, tüm görevli elektrik şirketleri tarafından aynı esaslara göre uygulanır, görevli tedarikçi ile yapılan aboneliklerde bu bedel bölgeden bölgeye değişmez.

Epdk 2021 elektrik güvence bedelleri
Abone Grubu Güvence birim bedeli
Mesken 33 TL/kW
Ticarethane ve Sanayi 93,7 TL/kW
Tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer 44,5 TL/kW

Doğal gaz aboneliği yaptırmayı mı düşünüyorsunuz ? Doğal gaz aboneliği güvence bedeli ile ilgili bilgilere da ulaşmak için de BURAYA tıklayabilirsiniz.

Elektrik abonelik ücretine eklenen diğer bedeller ve toplam güvence bedeli hesabı

Elektrik abonelik ücreti, 4 kalemden oluşur. Bunlar sözleşme gücüne göre belirlenen güvence bedeli, kesme-açma bedeli, dosya bedelleri ve sözleşmeler için devlet tarafından belirlenmiş olan damga vergisidir. Aşağıda mesken ve ticarethaneler için örnek bağlantı güçleri için güvence bedellerini belirttik. 

Elektrik abonelik bedeli ne kadar?
Abone Grubu Sözleşme gücü Güvence Bedeli Kesme Açma Damga Vergisi Dosya Bedeli
Mesken 6 kW* 198 TL AG:37,3 TL Güvence bedelinin binde 9,48'i Elektrik şirketi belirler.
Ticarethane 9 kW* 843,3 TL AG:37,3 TL OG:189,8 TL Güvence bedelinin binde 9,48'i Elektrik şirketi belirler.

*Sözleşme gücü ev ve iş yerinizin büyüklüğüne göre değişir, eski bir faturada yazar. Burada güçler örnek olarak alınmıştır.

Sözleşme gücü nedir ?Tüketicinin satış sözleşmesinde çekeceğini kabul ettiği en yüksek güç miktarıdır. Bağlantı ya da sözleşme gücü kiloWatt (kW) birimine göre ölçülür ve perakende satış sözleşmesinde belirtilir. Meskenlerde sözleşme gücü evin kurulu gücüne göredir. Kurulu güç evin elektrik tesisat projesinde priz ve lamba sayısına göre belirlenir. Genellikle kullanım yerinin alanı büyüdükçe sözleşme gücü de artar.

Sözleşme gücü, elektrik faturasının alt kısmında belirtilir. Bazı faturalarda Watt (W) cinsinden gösterilebilir; 1 kW=1000 W eşitliğini kullanarak dönüşüm yapılır. 5,5 kW bağlantı gücü 5500 Watt'a denk gelir.

Damga vergisi

Damga vergisi sözleşmeler üzerinden alınan bir vergi türüdür. Elektrik satış sözleşmesi için damga vergisi güvence bedelinin binde 9,48'i oranında alınması öngörülmüştür. Burada bir orandan bahsedildiği için sözleşme için ödemeniz gereken damga vergisi tutarı, güvence bedeli arttığı oranda artacaktır. Damga vergisi için oldukça küçük bir orandan bahsettiğimiz için ücret olarak da cüzi bir miktar yansır.

Dosya bedeli nedir ?

Dosya bedeli, elektrik perakende satış şirketi tarafından belirlenen, satış sözleşmesinin hazırlaması ile ilgili bir masraftır. Yukarıda belirtilen güvence bedeli, damga vergisi,  kesme bağlama bedeli ücretlerine tedarikçinin eklediği dosya masafının da eklenmesiyle toplam abonelik ücreti ortaya çıkar. Dosya masrafı ile ilgili bilgi almak için bölgenizdeki elektrik şirketi ile iletişime geçebilirsiniz.

Güvence bedelini taksitle ödeyebilir miyim?Mesken tüketicileri, güvence bedelini abonelik başvurusunda, makbuz karşılığı peşin olarak öder. Elektrik şirketinin uygulamasına bağlı olarak güvence bedeli, taksite bölünüp faturaya yansıtılabilir ya da kredi kartı ile tahsil edilebilir. Bölgenizde görevli elektrik şirketine telefon ederek güvence bedelini ödeme seçeneklerinizi öğrenin. Ticarethaneler, güvence bedeli yerine, bankadan alacakları teminat mektubunu verebilir.

Elektrik kesme bağlama bedeli ne kadar ?

2021 kesme bağlama bedelleri
Gerilim seviyesi Abone grubu İşlem başına ücret
Alçak gerilim / AG Mesken, Ticarethane 37,3 TL
Orta gerilim / OG Ticarethane, Sanayi 189,8 TL

Elektriğin kesilmesi veya açılması durumlarından yalnızca birinde alınır, yani hem keserken hem de bağlanırken iki defa bu ücret ödenmeyecektir. EPDK düzenlemeleri ve yönetmelikler uyarınca, elektrik enerjisi fiilen kesilmeden kesme açma bedeli alınamaz. Kesme açma bedeli; aboenlik yapıldığında ilk defa elektrik açılması için ödenir. Buna ek olarak abonelik süresince borçtan dolayı elektrik kesintiye uğrarsa da bu bedel faturanıza yansıtılır.