Elektrik Aboneliği Yaparken Gerekli Evraklar Nelerdir?

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik aboneliği genellikle evlerimize ilk taşındığımızda ilk bağlattığımız aboneliklerden biridir. Günümüzde evimizde kullandığımız birçok aletin elektrik ile çalışması nedeniyle, elektrik artık temel ihtiyaçlardan sayılmaktadır. Evinize ilk taşınırken, ilk kez abone olacak kullanıcıların bağlantı başvurusunda ihtiyacı olan belgeler hakkında tüm bilgiler bu yazıda.

Elektrik hat başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 • Gerekli evraklar
 • Dilekçe
 • Kimlik fotokopisi
 • İkametgah
 • Daha önce Kullanılan tesisat numarası
 • Vergi Kimlik numarası 
 • Vatandaşlık numarası
 • Tapu kaydı
 • Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi
 • Kiracıysa mülkün kiraya verildiğine dair yazılı beyanat
 • 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 30, 31.maddelerine göre yapı kullanma izni (İmar içerisinde bulunanlar için)
 • 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27, 30..maddelerine göre yapı kullanma izni (mezra, köy ve civarında bulunanlar için)
 •  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden alınmış yapı kullanma izni belgesi (imar ve köy alanı dışı için)
 • İzin belgesi (Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuata göre yetkili birimlerden temin edilir)

İşyerleri için ayrıca...

 • Tapu veya kira kontratı
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri
 • Ticaret odası faaliyet belgesi
 • Kaşe
Elektrik bağlantısı

Elektrik aboneliği bağlantı süreci

Gerçek veya tüzel kişilerce yapılan bağlantı talebi dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve bağlantı anlaşması yapılarak hizmet verilir. Yapılan başvuru mevcut dağıtım sisteminin içerisinde yer almıyorsa, dağıtımı sağlayan tüzel kişi genişleme ve yeni yatırımları da dikkate alır. Eğer dağıtım sistemi mevcut bağlantı talebini karşıyorsa, dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalanır. 

İlk bağlantı ücreti nedir?

Bağlantı bedeli olarak ilk bağlantı anlaşması imzalanırken bir defalık bir bağlantı bedeli alınır ve bu bedel geri ödenmez. 2021 yılı için EPDK'nın belirlediği değerler aşağıdaki gibidir. Mesken ve ticarethaneler genellikle tablonun ilk satırını öderler. 

Kurulu Güç (Alçak Gerilim) Bağlantı Ücreti
Yer altı kaboları için TL/metre Havai Kablolar için TL/metre
0-15 kW 59,89 27,84
15-50 kW 81,06 47,25
50-100 kW 110,69 58,86
100 kW ve üzeri 110,69 + (İlave her metre x 0,6) -
Orta Gerilim Bağlantı Bedelleri 282,98 75,65

2021 yılı için geçerli EPDK fiyatlarına göre hazırlanmıştır.

Elektrik aboneliği yaptırmak için hangi evraklar gerekiyor?

Elektrik hat bağlantınız hazırda varsa veya yaptırdıysanız, aboneliği üzerinize almanız gereklidir.

 • Evinizin elektrik aboneliği için yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
 • Nüfus cüzdanı
 • Kullanım yerinde enerji kesik değilse mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi vb.)
 • Varsa kullanım yerine ait abone veya tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kiracılar için,
  • Mülk sahibinin adı ve soyadı
  • Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgileri
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
 • Varsa banka hesabınıza ait IBAN
 • İş yerlerine elektrik aboneliği yaptırırken gerekli belgeler:
 • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı
 • Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri
 • Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı
 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kullanım yerinin enerjisi kesilmemişse mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi veya protokol)
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi (sadece mesken olarak kullanılan binalardaki ticarethaneler için geçerlidir.)
 • Varsa IBAN numarası

Elektrik aboneliğinde ödenecek ücret : Güvence bedeli

Elektrik tedarikçisine abonelik sözleşmesi yaptığınız sırada teminat olarak güvence bedeli ödemeniz gerekir. Şirket bu ücreti ileride müşterinin borcunu ödememesi durumunda kullanmak üzere alır. Aboneliğinizi sona erdirirken size bu bedeli borcunuz olmaması koşuluyla iade ederler. Son ödediğiniz faturadan sonraki tüketimlerinizin ücreti güvence bedelinden düşülerek iade yapılır.

Güvence Bedeli iadesi ne zaman yapılır? Elektrik şirketi, güvence bedelini abonelik iptalinden sonraki 5 gün içerisinde nakit olarak ya da hesabınıza havale yoluyla iade eder. 

Yıllık 1400 kWh elektrik tüketiminiz varsa ve serbest tüketici iseniz, farklı tedarikçi firmaya geçebilirsiniz ve eski tedarikçinizden güvence bedelinizi geri alabilirsiniz. Teminatsız bir anlaşma yaptığınız takdirde güvence bedeli cebinizde kalır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), güvence birim bedelini yıllık olarak beliler ve tüm görevli elektrik şirketleri bu düzenlemelere göre bölgeden bölgeye değişme olmadan aynı şekilde güvence bedeli uygular. Alternatif tedarikçilerin teminat uygulamaları değişebilir.

Epdk 2021 elektrik güvence bedelleri
Abone Grubu Güvence birim bedeli
Mesken 33 TL/kW
Ticarethane ve Sanayi 93,7 TL/kW
Tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer 44,5 TL/kW

Elektrik kim tarafından kullanılacaksa fatura onun adına olmalıdır. Başkasının adına elektrik kullanımı yapmanın cezası bulunmaktadır. Bu sebeple oturduğunuz evde veya işyerinizde kiracı bile olsanız ilk iş elektrik aboneliğinizi üzerinize alınız.

Eski aboneliğinizi de kapattırmayı unutmayınız! Sizin adınıza elektrik kullanımı yapılarak size ait olmayan borçların adınıza işlenmesinin önüne geçmek için eski bulunduğunuz yerde adınıza abonelik varsa kapatmalısınız.

Abonelik iptali için gerekli belgeler nelerdir ?

Bir yerden bir yere taşınırken üzerinizde kayıtlı elektrik aboneliği varsa kapattırmanız gerekmektedir. Aksi halde sizin adınıza başkaları tarafından yapılan kullanımlardan sorumlu tutulmanız gibi kötü durumlar yaşanabilir.

 • Elektrik şirketleri genellikle abonelik iptali için aşağıdaki bilgi ve belgeleri ister :
 • Nüfus cüzdanı
 • Abone ya da tesisat numarası
 • Banka hesabınızın IBAN numarası
 • Sayaçtan okunan son endeks (zorunlu değil)

Bu belgeler ile abonelik kapattırmak üzere elektrik tedarikçinizin müşteri merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.

Abonelik kapattırma ile ilgili olarak İnternet vasıtasıyla da başvuru yapılabilir. Hizmet aldığınız elektrik perakende satış şirketinizin resmi internet sitesinde sözleşme sonlandırma ile ilgili bölümlerin yer alıp almadığını kontrol edin. Bazı şirketler sözleşeme iptali için internet sitelerinden online işlemler menüsünde bölüm bulunduruyor olabilirler. Abonelikle ilgili bir çok işlemin yapıldığı bu menüler vasıtasıyla kolaylıkla abonelik iptali için başvurabilirsiniz.

Otomatik ödeme talimatlarını iptal etmeyi unutmayın!Abonelik sonlandırırken eğer faturalarınız için otomatik ödeme talimatı varsa mutlaka bankanızla konuşarak talimatı sona erdirmelerini isteyin. Abonelik iptal olsa da tedarikçiniz otomatik ödeme talimatından sorumlu değildir.